Wat kan Avans Deeltijd betekenen voor werkgevers?

Als werkgever bent u gericht op inzetbare medewerkers, ook in de toekomst. Daarom stimuleert u uw medewerkers om te blijven leren. Immers, als een bedrijf aandacht geeft aan talentontwikkeling, geeft dat een aantoonbaar effect op het bedrijfsresultaat. Dit effect is vooral terug te zien in een stijging van het aantal producten en/of services, een toename in de kwaliteit, groei in productiviteit per fte en vergroting van de marge.

Nieuwe dingen doen met huidige medewerkers, dat is de grote uitdaging. Dus dat betekent dat u aandacht moet hebben voor de talenten die mensen bezitten of moeten ontwikkelen. Ook werkgevers kunnen vragen hebben die betrekking hebben op talentontwikkeling van hun medewerkers. In co-creatie met het deeltijd onderwijs, wordt in samenspraak met de praktijk een programma ingericht op basis van actuele vragen vanuit het werkveld.

Een HBO Associate Degree? of een HBO Bachelor Degree?

Een Associate degree is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs. Het is onderdeel van een bacheloropleiding aan een hogeschool. Het niveau ligt tussen mbo-4 en hbo-bachelor. Vooral mbo-4 studenten en mensen met een aantal jaren werkervaring vergroten met de Associate degree hun kansen op de arbeidsmarkt. U kunt daarna direct doorstromen naar de hbo-bacheloropleiding waar de Associate degree bij hoort. In dat geval duurt uw HBO bachelor studie 2 jaar.

U kunt natuurlijk ook direct kiezen voor een 4 jarig hbo Bachelor opleiding. U dient dan echter minimaal te beschikken over een erkend diploma op minimaal mbo-niveau of havo-niveau;

Het verschil tussen de duale en de deeltijdroute

Wat de duale leerroute onderscheidt van de deeltijdroute, is dat de duale student een speciaal contract afsluit met een werkgever en een bescheiden salaris ontvangt. Deeltijdstudenten hebben een ‘gewone’ baan met bijpassend salaris. Bij de duale route heb je bovendien een werkbegeleider die je begeleidt op de werkvloer en je ondersteunt bij het uitvoeren van de taken en opdrachten die je van de opleiding meekrijgt. Als deeltijdstudent word je geacht zelf de stof toe te passen in het werkveld. Voor deeltijdstudenten geldt dat zij uitsluitend worden beoordeeld door de opleiding, terwijl duale studenten ook een beoordeling van de werkgever krijgen. Het curriculum is voor deeltijd- en duale studenten gelijk en zij zitten met elkaar in dezelfde klas.