Opleiding gecombineerd met werk en privé

In de opleidingen van Avans Deeltijd krijgen uw medewerkers niet alleen kennis van hun docenten maar ook van hun medestudenten. Hierdoor verbreden zij hun blikveld en brengen 'good practices' en nieuwe inzichten uit de praktijk mee! Veel van de opdrachten die deeltijdstudenten uitvoeren in de opleiding zijn praktijkgericht en worden vaak in het eigen bedrijf uitgevoerd. Veel werkgevers geven aan dat het voor hen ook wat oplevert.