Rechten en plichten

Studenten die zijn ingeschreven bij Avans Deeltijd en buitenlandse studenten die hier tijdelijk studeren hebben verschillende rechten en plichten. Die zijn vastgelegd in het Studentenstatuut van Avans Hogeschool. Ook de inschrijvingsvoorwaarden zijn in dit statuut opgenomen. 

Kijk hier voor aanvullende informatie over de Onderwijs- en Examenregelingen. En bekijk hier de onderwijsovereenkomst voor het experiment leeruitkomsten.