Lesaanpak

Bij verschillende bacheloropleidingen is de werkomgeving de belangrijkste leeromgeving. Dat heet ‘werkplek-leren’. Avans Deeltijd is nu bezig met het maken van de omslag naar het accent op werkplek-leren, naast contactonderwijs (gewoon in een lokaal) en online-leren (e-learning, thuis op het moment dat het je uitkomt). Dit betekent dat er een actieve rol van je wordt gevraagd, omdat leervragen leidend worden in het opleidingsprogramma (curriculum). De opleiding wordt dus gepersonaliseerd. Avans Deeltijd loopt hiermee voorop.