Hoe ziet een deeltijdstudie er uit?

Avans Deeltijd kent behalve de 4-jarige programma’s die opleiden tot Bachelor, ook 2-jarige Associate degree (Ad) programma’s. Als van een opleiding beide varianten bestaan, is de Ad vaak gelijk aan de eerste 2 jaar van de bacheloropleiding.

Colleges vinden wekelijks plaats en je kunt individuele aandacht van docenten en begeleiders verwachten. Elk collegejaar is verdeeld in vier blokken van tien weken. In ieder blok staat één thema centraal, bestaande uit meerdere modules. Het programma is afwisselend. Praktijkopdrachten zijn een belangrijk onderdeel. Je verwerft niet alleen theoretische kennis, je oefent ook in vaardigheden, zoals presenteren, organiseren en communiceren. Je legt steeds de relatie tussen de opleiding en de praktijk.

Een opleiding bij Avans Deeltijd bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen per week contactonderwijs. Dat wil zeggen: les in een klaslokaal met een docent ervoor. Dat werkt goed en is efficiënt omdat je als deeltijdstudent voor het vergaren van kennis slechts één dag per week naar Breda of ’s-Hertogenbosch hoeft te komen.

Buiten deze dag om is het gebruikelijk dat je 10 tot 12 uur per week thuis studeert. Voor tentamens is extra tijd vaak noodzakelijk. Uiteraard is dit een indicatie. Per deeltijdstudent en per opleiding zal de tijdsinvestering verschillen.