Financieringsmogelijkheden

Wanneer je een opleiding bij Avans Deeltijd volgt betaal je collegegeld en maak je kosten voor literatuur. De overheid en werkgevers bieden diverse voorzieningen om je te ondersteunen in de financiering van je opleiding.

Levenlanglerenkrediet

De regeling voor studiefinanciering is alleen bedoeld voor voltijd en duale opleidingen. Wanneer je een deeltijdopleiding volgt kan je wel gebruik maken van het Levenlanglerenkrediet. Met dit krediet leen je via de overheid tegen gunstige voorwaarden het geld voor betaling van je collegegeld.

Lokale regelingen

Naast de overheid bieden diverse gemeenten in Nederland de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden het bedrag voor betaling van het collegegeld te lenen. Bekijk de website van de gemeente waar jij woont of je gemeente deze regeling aanbiedt.

Enkele gemeenten die een vergelijkbare regeling aanbieden zijn:

Gemeenten hebben als doel om de kans op het vinden van betaald werk te vergroten. Bekijk goed of je aan de gestelde voorwaarden voldoet.

CAO

Wanneer het bedrijf waar je voor werkt valt onder een cao is het verstandig om na te gaan welke afspraken er zijn gemaakt over het volgen van een opleiding. In veel cao’s zijn afspraken gemaakt over de vergoeding voor het volgen van een opleiding. Op de website van FNV vind je een overzicht van alle cao’s in Nederland.

Bijdrage technische opleidingen

Wanneer de CAO van je werkgever onder de Metalektro valt kom je daardoor mogelijk in aanmerking voor een vergoeding in je studiekosten.

Lerarenbeurs

Wanneer je leraar bent en een bachelor-, master of postinitiële masteropleiding wilt volgen kan je een lerarenbeurs aanvragen. Voor het aanvragen van de lerarenbeurs moet je voldoen aan enkele voorwaarden. Daarnaast moet de lerarenbeurs elk jaar opnieuw wordt aangevraagd.

Fiscaal voordeel

Wanneer je studeert kan je onder bepaalde voorwaarden de kosten voor je studie opgeven als aftrekpost bij je belastingaangifte. Mogelijk levert dit een fiscaal voordeel op. Bekijk op de website van de Belastingdienst aan welke voorwaarden je moet voldoen.

UWV

Het UWV kan je ondersteuning bieden bij het volgen van een opleiding. Bijvoorbeeld met hulp van een schrijf- en gebarentolk, orthopedische werkschoenen of een aangepaste auto. Er zijn verschillende voorzieningen beschikbaar waarbij een onderscheid wordt gemaakt op basis van leeftijd. Ben je jonger dan 30 jaar bekijk dan deze specifieke voorwaarden. Ben je ouder dan 30 en heb je geen recht meer op studiefinanciering? Bekijk dan de andere voorwaarden.

Stagefonds Zorg

Biedt je werkgever werkplekken aan voor zorgopleidingen? Dan komt je werkgever mogelijk in aanmerking voor een vergoeding van de overheid. Het Stagefonds Zorg is door de overheid in het leven geroepen om de begeleiding van stagiaires te verbeteren om in de toekomst knelpunten te voorkomen op de arbeidsmarkt voor de zorg. Meer informatie vind je op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.