Begeleiding tijdens je deeltijdstudie

Avans Deeltijd hecht waarde aan persoonlijke aandacht en begeleiding. Daarom bieden we verschillende voorzieningen om jou optimaal te begeleiden tijdens je HBO studie. Dit doen we met hulp tijdens je oriëntatie, maar ook met aandacht en zorg tijdens je studie.

Vaste studieloopbaancoach per opleiding

Avans Deeltijd hecht waarde aan persoonlijke aandacht en begeleiding. Daarom werken we met studieloopbaancoaches. Studieloopbaancoaches begeleiden je bij je studieloopbaan. Dat kan al zijn tijdens jouw oriëntatie naar een passende opleiding. Ook voor vragen over de opzet van de opleiding, je persoonlijke studievoortgang en werkplekleren kun je terecht bij de studieadviseurs. Per opleiding is er een studieloopbaancoach beschikbaar als jouw vaste aanspreekpunt. Eventuele gesprekken vinden op jouw verzoek plaats.

Intake na aanmelding opleiding 

Wanneer je zeker weet welke opleiding je wilt gaan volgen, meld je je aan via Studielink. Na je aanmelding ontvang je binnen enkele weken een e-mail vanuit de opleiding een ontvangstbevestiging van je aanmelding. 

Daarna bepaalt de studieloopbaancoach aan de hand van je vooropleiding en vragen over je werk(ervaring) of je toelaatbaar bent voor de opleiding. Indien nodig krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Na de toelating ontvang je in de zomerperiode (uiterlijk 1 augustus) een e-mail met informatie over de start van het collegejaar en het bestellen van literatuur.

Studentendecaan voor balans en studievoortgang

Studeren in deeltijd vergt doorzettingsvermogen, zelfdiscipline, en een adequate studieplanning. Het is belangrijk om een goede balans te houden tussen studie, werk en privéleven. De studentendecaan biedt hierbij op jouw verzoek professionele coaching en ondersteuning. 

De studentendecaan helpt je met informatie en adviezen over uiteenlopende zaken die betrekking hebben op de voortgang van je studie. Het is belangrijk je studentendecaan tijdig op de hoogte te stellen als het niet goed gaat. Soms is dit zelfs een voorwaarde om een beroep te kunnen doen op hulpvoorzieningen. Zoals extra tentamentijd in geval van dyslexie of bij uitzonderingsposities, bijvoorbeeld bij een dreigend negatief bindend studie advies. De studentendecaan adviseert de examencommissie over de inzet van hulpvoorzieningen.

Gesprekken met je decaan zijn strikt vertrouwelijk. Een afspraak is het snelst gemaakt via de Studenten Informatie Balie op jouw locatie. Zij beheren de agenda's van het studentendecanaat en zijn tijdens kantooruren bereikbaar. Dit kan ook telefonisch via 088 – 525 75 50 of via studentinfo@avans.nl.

Docenten uit de praktijk 

Voor vakspecifieke vragen kun je terecht bij de docenten. Dit kan bij voorkeur voor, tijdens of na het college. De docentgegevens staan op Blackboard, het interne communicatiesysteem. Zij zijn buiten de collegetijden beperkt bereikbaar aangezien zij elders, in het werkveld, ook werkzaam zijn naast het lesgeven.

Studenten Informatie Balie

De Studenten Informatie Balie is het Avans brede loket voor huidige en toekomstige studenten. Hier krijg je antwoord op alle vragen over studeren bij Avans. Denk daarbij aan:
•    financiën 
•    rechten en plichten 
•    persoonlijke omstandigheden 
•    functiebeperking 
•    mentaal welzijn

Studenten kunnen bellen, mailen of langskomen. De Studenten Informatie Balie is voor alle locaties bereikbaar op 088 - 525 75 50 en studentinfo@avans.nl