Wat is Studielink en wat moet ik daar doen?

Categorie: Toelating

Studielink is een tool (applicatie) waar iedereen die een bekostigde opleiding wil gaan volgen bij een instelling in het Hoger Onderwijs zich moet registreren. Via Studielink doet de student een Verzoek tot Inschrijving en moet de student de betaling voor het collegegeld regelen.


Alle vragen in deze categorie