Wat is de procedure als ik eenmaal een Verzoek tot Inschrijven heb gedaan?

Categorie: Toelating

Je VTI (Verzoek Tot Inschrijving) wordt door Avans Hogeschool in behandeling genomen: de persoonsgegevens worden geverifieerd, de vooropleidingsgegevens worden geverifieerd (heeft student diploma behaald, geeft dit wettelijke toelating). Soms moet de opleiding nog in de procedure toestemming geven om de inschrijving af te ronden: hogerejaarsverzoek (start hoofdfase) via akkoordverklaring in het systeem, verkort traject aanvraag via een persoonlijk gesprek afhandelen, of een colloquium doctum (21+toets of toelatingsonderzoek) organiseren, afnemen bij de aanmelder en afhandelen in Osiris.


Alle vragen in deze categorie