Wanneer krijg ik alle informatie van Avans Hogeschool wat betreft start van mijn opleiding?

Categorie: Schema en rooster

Van de opleiding zelf ontvang de student informatie over eventuele introductiedagen of dag, het bestellen van boeken, het rooster, klassenindeling, vrijstellingen of andere informatie over het traject dat de student gaat volgen. Van de Studentenadministratie ontvangt de student informatie over zijn studentnummer, voortgang van het aanmeld/inschrijfproces (wat moet er nog gedaan worden door de student, inleveren documenten vooropleiding of colloquium doctum, persoonsgegevens et cetera). Van de ICT-dienst ontvangt de student zodra de inschrijving in orde is een inlogaccount en wachtwoord voor de portal en Blackboard.


Alle vragen in deze categorie