Waar kan ik terecht met praktische vragen over eventuele vrijstellingen, de start en inhoud van mijn opleiding?

Categorie: Toelating

Vragen die gaan over de inhoud van de opleiding, boeken, start van het nieuwe jaar, rooster, (verkort) traject of vrijstellingen, bereikbaarheid docenten, colloquium doctum moeten gesteld worden bij de opleiding.


Alle vragen in deze categorie