Wat kan een studieadviseur betekenen voor deeltijdstudenten?

Categorie: Studieadviseurs
  • Voorlichten, adviseren en begeleiden van studenten m.b.t. aanpak van de studie.
  • Studievoortgang bespreken en manier van studeren om de studievoortgang van studenten te bevorderen.
  • Studenten in staat te stellen om binnen de opleiding gefundeerde keuzes te maken.

Alle vragen in deze categorie