Is een studieadviseur hetzelfde als een decaan?

Categorie: Studieadviseurs

Nee, de studieadviseur heeft specifieke kennis van de opleidingen en bespreekt samen met de student hoe het studieprogramma eruit komt te zien. In geval van studievertraging door persoonlijke omstandigheden en het aanvragen van voorzieningen verwijzen de studieadviseurs de student door naar het decanaat. Studenten kunnen ook rechtstreeks een afspraak maken met de decaan. De studieadviseurs en decanen werken nauw samen en houden elkaar op de hoogte van taken en verantwoordelijkheden.


Alle vragen in deze categorie