Wat zijn de hoofdtaken van een studieadviseur?

Categorie: Studieadviseurs

Naast de oriëntatie op de studie is de studieadviseur het aanspreekpunt voor studenten die tijdens de studie aanlopen tegen problemen die de voortgang van de studie kunnen beïnvloeden. Samen met de studieadviseur bespreekt de student wat er nodig is om de opleiding met succes af te ronden. De studieadviseur volgt de studievoortgang van studenten en gaat in gesprek met de student wanneer de studievoortgang achterblijft.


Alle vragen in deze categorie