Kan mijn werkgever rechtstreeks voor mij het collegegeld betalen?

Categorie: Studiekosten

NEE dat kan niet. De student vult zijn eigen bankrekeningnummer in op de digitale machtiging in Studielink. Vervolgens moet de machtiging nog een keer bevestigd worden door de student via de groene button (LET OP, dit is heel belangrijk anders wordt de machtiging niet verzonden naar de instelling en wordt de student niet ingeschreven op 1 september!). Als de student op actiefcode 4 staat in Osiris wordt er op de portal (IAvans) een pro forma factuur klaargezet voor de student. Deze kan worden gedownload en geprint door de student zodat deze aan de werkgever kan worden overhandigd. Werkgever kan dan het bedrag verrekenen met zijn werknemer/Avans-student. Ouders/verzorgers kunnen wel betalen “als derde” voor de Avans-student.


Alle vragen in deze categorie