Waar moet mijn werkplek aan voldoen?

Categorie: Toelating

Als je een deeltijdopleiding wilt volgen gaan we ervan uit dat je een relevante werkplek hebt tijdens de opleiding. Je werkplek moet aan eisen voldoen wat betreft werkomgeving en niveau van het werk. Je hebt bij voorkeur een voor de opleiding relevante werkplek die voldoet aan de volgende eisen:

  • Voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen tot een adequaat handelende beroepsbeoefenaar.
  • Beschikking over vakliteratuur, regelgeving en materialen, discussie over het vak.
  • Een werkkring om de praktijkvoorbeelden in het kader van de toetsing uit te kunnen voeren.

Indien je werkplek niet voldoet, krijg je het advies om een andere werkplek te zoeken naast je opleiding. Dit mag overigens ook onbetaald werk zijn.

------------------------

Let op: voor de opleiding Verpleegkunde gelden de volgende voorwaarden:

De eisen waaraan je werk moet voldoen zijn:

  • Het moet een verpleegkundig relevante werkplek zijn.
  • Je bent in loondienst of werkt als zzp-er/freelancer.
  • De werkgever garandeert dat je binnen de eigen organisatie kunt leren als hbo-verpleegkundige i.o., zorgt voor adequate begeleiding en creëert de mogelijkheden waarbij je bepaalde leeruitkomsten elders binnen of buiten de organisatie kunt behalen; dit blijkt uit de intentieverklaring die de werkgever moet ondertekenen.
  • De werkbegeleiding wordt gegeven door een hbo-verpleegkundige of iemand met een aanverwante studie. Indien dit niet gerealiseerd kan worden, dient de werkbegeleider door een hbo-opgeleide medewerker te worden gesuperviseerd en kun je gebruik maken van diens begeleiding.
  • Ben je een mbo-verpleegkundige of een inservice opgeleide verpleegkundige dan werk je tenminste 16 uur in de praktijk als verpleegkundige; heb je een afgeronde Sociale Studie dan werk je tenminste 20 uur als verpleegkundige i.o.
  • De opleiding moet jouw werkplek goedkeuren

Alle vragen in deze categorie