Danny FrijtersBestuurskunde/Overheidsmanagement

"Daardoor voel je je een stuk zekerder..."

Boeven vangen

De carrière van Danny (1988) is tot nu toe in stroomversnelling verlopen. Tien jaar geleden begon hij aan de politieacademie en nu is hij trainee teamchef waarbij hij een team van zo’n 200 man aanstuurt. Hij wilde van kleins af aan gewoon boeven vangen. Nu is hij niet alleen eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, maar hij houdt zich ook bezig met het maken ervan. Vol enthousiasme vertelt hij over de opleiding Bestuurskunde en hoe hij het geleerde meteen in de praktijk kon toepassen: “Als je met de burgemeester, officier van justitie en andere ketenpartners om de tafel zit, is het heel fijn dat je weet waar het over gaat. De termen die we hadden behandeld in de lesstof werden daar gebruikt en ik kon meteen inspringen. Daardoor voel je je een stuk zekerder en kan er sneller op de kern worden ingegaan zonder dat dingen hoeven te worden uitgelegd.”

“Vooral de vakken recht en beleidskunde heb ik veel aan gehad. Door het stukje mee te pakken hoe beleid tot stand komt, kun je je ook makkelijker bewegen in de uitvoering ervan.”

Brede oriëntatie

Over het antwoord op de vraag waarom hij niet voor een interne opleiding bij de politie is gegaan hoeft hij niet lang na te denken: “Een interne opleiding is voornamelijk gericht op interne werkprocessen. Het leuke van de opleiding bij Avans Deeltijd was dat je met een divers gezelschap in de klas zit. Daar zitten mensen bij van defensie, de rechtspraak, het openbaar ministerie, gemeentes en ga zo maar door. Door veel informatie met elkaar uit te wisselen, snap je waarom het bij organisaties op een bepaalde manier gaat. Je krijgt inzicht in belangen van andere partners waar je tijdens het werk allemaal mee te maken hebt. Dat maakt dat je je heel breed gaat oriënteren.”

Tijd reserveren binnen wisselende werktijden

Doordat de functie van Danny erg veel tijd vergde, moest zijn studieplanning heel strak worden nageleefd. “Het werd steeds drukker. Waar ik eerst duidelijke diensten draaide van acht tot vijf, werd er nu van mij verwacht dat ik ook buiten kantooruren in overleg ging, bijvoorbeeld bij de gemeenteraadsvergaderingen die altijd ’s avonds zijn. Ik moest echt tijd reserveren om aan mijn studie te werken. En niet alleen ikzelf, maar mijn omgeving moest ook vier jaar rekening houden met mijn studie. Dat viel niet altijd mee, maar ze zagen ook dat ik het heel leuk vond om te doen, dus dat maakte het wel makkelijker.” 

 

 

 


Benieuwd naar de opleiding die Danny Frijters heeft gevolgd?

Meer opleidingen binnen Management opleidingen: