Cookies, privacy & veiligheid

Avans respecteert de privacy van studenten, medewerkers, studiekiezers, bezoekers en relaties die betrokkenen zijn bij het onderwijs en onderzoek van Avans Hogeschool en de diensten die Avans levert. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste invulling van onze taken als Nederlandse instelling voor hoger onderwijs.

Uitgangspunt

Persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving op behoorlijke en zorgvuldige wijze. Hierbij zorgen wij voor een goede balans tussen ons belang en uw belang als betrokkene om eigen keuzes te maken over uw persoonsgegevens.

Reikwijdte

Dit privacystatement heeft betrekking op alle verwerkingen die onder verantwoordelijkheid van Avans Hogeschool plaatsvinden. Het gaat niet alleen om verwerkingen via de website(s) van Avans, maar ook om verwerkingen in de administratieve processen en in de ondersteunende systemen van Avans.

Doel verwerkingen

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • voor onderwijsdoeleinden
 • afhandeling van door u aangevraagde (studie-)informatie of publicaties
 • uitvoering van onze dienstverlening
 • werving en selectie
 • het behandelen van personeelszaken
 • verkiezingen medezeggenschapsorganen
 • bedrijfsbeveiliging
 • behandelen van geschillen
 • samenstellen gebruikersstatistieken
 • beveiliging en verbetering van onze websites
 • de uitvoering of toepassing van wettelijke verplichtingen

Uw gegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt. Op centraal niveau houden wij een verwerkingsregister bij. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt. Na verloop van de termijn vernietigen wij de gegevens.

Verstrekking aan derden

Avans kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens derden inschakelen. Wij waarborgen dat deze derden handelen conform de privacywetgeving. Avans kan persoonsgegevens ook buiten de EU doorgeven. Dit doen wij enkel als in dat land sprake is van een passend beschermingsniveau in overeenstemming met de Europese wetgeving.

Beveiliging

Avans Hogeschool draagt zorg voor een adequaat beveiligingsniveau. Er is voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn er mede op gericht onnodige of onrechtmatige verzameling en verwerking te voorkomen.

Een risicoanalyse op privacybescherming en informatiebeveiliging maakt deel uit van het intern risicobeheersings- en controlesysteem van Avans Hogeschool.

Datalek

Mochten gegevens onverhoopt toch in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben, dan is er sprake van een datalek. U kunt een vermoeden van een datalek melden volgens protocol datalekken. Bel 088-525 8888. Avans doorloopt daarna alle vereiste stappen.

Rechten van betrokkene

U kunt verzoeken om inzage in en de mogelijkheid tot het bijwerken en herzien van uw persoonlijke gegevens. En u kunt een beroep doen op elk ander recht dat u volgens de toepasselijke privacywetgeving heeft, zoals het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dien uw verzoek of klacht in via privacy@avans.nl.

Functionaris Gegevensbescherming

Avans Hogeschool heeft een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens aangesteld. Dat is de functionaris voor de gegevensbescherming: FG. De FG houdt binnen Avans toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De wettelijke taken en bevoegdheden van de functionaris geven deze persoon een onafhankelijke positie binnen Avans Hogeschool. U kunt contact opnemen met de FG via privacy@avans.nl.

Wijzigingen

Avans behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op je computer, tablet of telefoon worden geplaatst. Cookies kunnen je computer, tablet of telefoon of je bestanden niet beschadigen.

Functionele cookies

De website van Avans Hogeschool maakt gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website.

Analytische cookies

De website van Avans Hogeschool maakt gebruik van analytische cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn om statistieken over de website te verzamelen. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak de website wordt bezocht, van welke websites bezoekers komen en welke pagina's op een website worden bezocht. Op basis van deze informatie verbeteren wij continu onze website. Voorbeelden van analytische cookies zijn die van Google Analytics of cookies voor het uitvoeren van A/B-testen. 

Marketingcookies

Wij gebruiken marketingcookies. We plaatsen deze cookies op de website om bezoekers te volgen en informatie over websitegedrag te verzamelen. We plaatsen retargetingcookies om je na het bezoek aan onze website voor jou relevante advertenties te tonen in de inhoudsnetwerken van Google en Facebook. Hiervoor gebruiken we o.a. de Facebook Pixel. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld via de pixel. Raadpleeg hier de privacy- en cookieverklaringen van Facebook en Google.

Tenslotte kunnen er cookies worden geplaatst door derden. Bijvoorbeeld Google, YouTube, Facebook of Twitter. Door deze cookies kunnen specifieke functionaliteiten worden aangeboden, zoals chatten of video's bekijken.

Afmelden en verwijderen

Je meldt je af voor het gebruik van Google-cookies via Beheer van advertentievoorkeuren. Verder kun je je afmelden voor cookies van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiativete gaan.

De geplaatste cookies kun je eventueel zelf verwijderen, omdat deze op je computer, tablet of telefoon zijn opgeslagen. Uitleg hierover vind je meestal onder de Help-functie in de werkbalk van je browser.

 

Beleid responsible disclosure

Avans vindt veiligheid van jouw en onze gegevens belangrijk. Daarom beschermen wij onze systemen. Ondanks alle inzet om onze systemen veilig te maken, is het mogelijk dat er zwakke plekken in onze beveiliging zijn ontstaan. Als je zo’n zwakke plek in één van onze systemen constateert, dan willen we graag met je samenwerken om deze situatie zo spoedig mogelijk op te lossen. We vragen je dan ook om deze informatie met ons te delen.  

Richtlijnen 

Om misbruik van het datalek te voorkomen vragen we jou om je aan deze richtlijnen te houden:

 1. Meld het probleem door een e-mail te sturen naar veiligheid@avans.nl.*
 2. Maak geen actief misbruik van het beveiligingslek, download geen data en onderzoek het probleem verder niet.
 3. Deel informatie over dit lek niet met anderen totdat het lek hersteld is. Deel deze informatie ook niet met anderen binnen 3 maanden na je melding.
 4. Geef voldoende informatie, denk aan een IP-adres, url en beschrijving, zodat wij het probleem kunnen reproduceren en het zo snel mogelijk kunnen oplossen.  
 5. Nádat Avans het door jou gemelde probleem heeft kunnen reproduceren, wis je alle gevoelige informatie die eventueel door het lek verkregen is.
 6. Maak geen gebruik van aanvallen op de fysieke beveiliging, mensen (social engineering), distributed denial of service, spam of applicaties van derden. 

Als jij je aan de bovenstaande richtlijnen houdt, zeggen wij toe:

 1. dat we binnen 5 werkdagen contact met je opnemen met een inschatting van de herstelperiode 
 2. geen juridische stappen tegen jou te ondernemen betreffende de melding bij oneigenlijke toegang tot een systeem of gegevens
 3. jouw melding vertrouwelijk te behandelen en jouw persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming met derden te delen, tenzij hiervoor een wettelijke verplichting geldt
 4. jou op de hoogte te houden over de voortgang van de oplossing van het probleem
 5. als je dat wilt, om in eventuele berichtgeving over dit probleem jou als ontdekker ervan te noemen

Niet gedeeld

We streven ernaar geconstateerde beveiligingslekken zo spoedig mogelijk op te lossen. Avans deelt normaal gesproken geen gegevens over het gevonden probleem met derden en maakt deze niet openbaar. Alleen waar nodig delen we deze gegevens om het probleem op te lossen, bijvoorbeeld met leveranciers. In uitzonderlijke gevallen kan Avans ervoor kiezen om het gevonden probleem wel openbaar te maken. In dat laatste geval kunnen we jou, als je dat wilt, noemen als degene die het probleem heeft ontdekt.  

* Onder pseudoniem / anoniem melden is ook mogelijk. Als je iets encrypted wil sturen, neem je eerst contact op met ons om te bespreken hoe we de gegevens kunnen uitwisselen.