Onderwijsvisie

Gepersonaliseerd onderwijs 

We stellen je persoonlijke praktijk centraal. Dit is één van de uitgangspunten in de onderwijsvisie van Avans Deeltijd. Misschien is dat de reden waarom je voor Avans Deeltijd kiest. Het is belangrijk dat je bij ons vindt wat je nodig hebt. Uiteraard gaat dat niet zo ver dat we iedereen persoonlijk onderwijs geven. Dat zou ook niet goed zijn, want het is juist zo nuttig om ook van je medestudenten te leren. Maar we spelen wèl graag in op de behoefte die je hebt om te leren in de praktijk. Leren wordt dan veel tastbaarder en leuker. Bovendien betrekken we je werkgever bij je opleiding. Zo leren we van elkaar en draagt Avans Deeltijd bij aan de ontwikkeling van de regio.

Leerwegonafhankelijke toetsing

Niemand is gelijk aan een ander. Omdat je anders bent dan je medestudenten, is het fijn om een leertraject te volgen dat op jouw kennis, vaardigheden en ervaring is afgestemd. Een gepersonaliseerd leertraject dus. Aan elke opleiding zijn leeruitkomsten gekoppeld. En die worden getoetst. Logisch. De toetsen van Avans Deeltijd zijn leerwegonafhankelijk. Dat betekent dat een toets meet of je de leeruitkomsten hebt behaald. Hoe je daarnaartoe werkt is heel persoonlijk en bepaal je voor een belangrijk deel zelf.

Samen leren 

Behalve leren van wat je docent vertelt, kun je op verschillende andere manieren leren. Leren van wat je online krijgt aangeboden bijvoorbeeld. Of leren van je jaargenoten. Zij zijn immers bezig met dezelfde opleiding als jij, maar werken waarschijnlijk in een geheel andere praktijk. Je leert van vragen die spelen binnen een organisatie. Of het nu je eigen werkplek is of die van een ander.

Het werkveld 

Avans Deeltijd betrekt je werkveld bij je opleiding. We bieden het werkveld en je werkgever de mogelijkheid zich met je mee te ontwikkelen. Dat kan op 4 manieren:
1.    Direct via het inbrengen van organisatievragen;
2.    Door deel te nemen in projecten van andere organisaties;
3.    Door het ondersteunen van jou als deeltijdstudent;
4.    Indirect door jou de mogelijkheid te bieden op de werkplek te leren en profijt te hebben van wat je ontwikkelt.
Zo houden we binding met het werkveld en andersom: het werkveld met Avans Deeltijd.

Focus op leeruitkomsten

De landelijk vastgestelde opleidingsprofielen zijn de leidraad van ons onderwijs. Hierin staan bijvoorbeeld de ‘leeruitkomsten’. Die bepalen wat je moet kunnen en weten aan het einde van je opleiding. Hoe de weg naar die leerdoelen er precies uitziet, hangt af van jezelf, van je docent en van ICT hulpmiddelen. 

Praktijkdocent motiveert

Een praktijkdocent helpt jou je opleiding tot een succes te maken. Hij motiveert en inspireert. Juist om je aandacht niet te laten verslappen. Hij is jouw voorbeeld. Hij is – net als jij – lerend, ondernemend en onderzoekend. De kracht van de docent is dat hij vanuit de groep studenten kan bepalen wat de behoefte is en hoe hij zijn lessen daarop inricht. Zo ‘mengt’ hij theorie en praktijk en leervragen van jou en je medestudenten tot een uitgekiende mix van leeruitkomsten.

ICT verbindt

Behalve de inspirerende docent, is ook onze moderne leeromgeving bepalend voor je succes. Online leren is een volledig onderdeel van die leeromgeving. ICT verbindt werkplekleren (op je doordeweekse werkplek bij je werkgever), contactonderwijs (met docent voor de klas) en online-onderwijs (in de vorm van webinars en e-learning). Deze verschillende vormen van leren noemen we samen: ‘blended learning’. 
Avans Deeltijd doet er alles aan om een hoog niveau studenten ‘af te leveren’, waarbij we er volop naar streven dat jij én je werkgever tevreden zijn aan het einde van je opleiding.