Unieke positie

Avans Deeltijd ontwikkelt talenten voor de toekomst. We leiden werkenden met ambitie op tot hoog gekwalificeerde professionals. Onze studenten zijn ambitieus en zich ervan bewust dat een ‘leven lang leren’ nodig is om zich in het bedrijfsleven of bij de overheid op een hoog niveau staande te houden. Studenten zijn bereid naast hun werk en privéleven relatief veel tijd te stoppen in hun opleiding. Daar staat tegenover dat Avans Deeltijd er alles aan doet om de deeltijdstudenten daarbij te helpen. Zo concentreren wij het contactonderwijs in 2 op elkaar aangesloten dagdelen in de week. Wij zijn daarmee een van de meest flexibele aanbieders van hbo-opleidingen in deeltijd van Nederland.

Het DNA van Avans Deeltijd laat zich samenvatten in de kernwoorden: ambitie, persoonlijk, praktijkgericht en employable (arbeidsbekwaam en beter inzetbaar op de arbeidsmarkt).

Ambitie

Avans Deeltijd stelt jou als student centraal. Je bent als deeltijdstudent ambitieus, ondernemend en onderzoekend en je werkt hard om de deeltijdopleiding succesvol af te ronden. Je mag van ons verwachten dat wij er alles aan doen om je ambitie waar te maken.
Hetzelfde geldt voor werkgevers. Ook zij kennen en herkennen de medewerkers die in staat zijn een deeltijdopleiding te volgen en zij stimuleren hen dit daadwerkelijk te doen.

Persoonlijk

Je bent geen nummer bij Avans Deeltijd. De docenten en begeleiders kennen je persoonlijk. Dit betekent ook dat je een eerlijke voorlichting mag verwachten. Als je niet voldoet aan wat er van je wordt verwacht, is Avans Deeltijd daar open in. De kans dat je je met overgave aan je opleiding wijdt is natuurlijk veel groter. En daarbij leer je niet alleen van praktijkdocenten, maar ook van je medestudenten en hun (praktijk)ervaringen. Het onderlinge, persoonlijke contact is zeer waardevol voor je tijdens en soms zelfs na je opleiding.

Praktijkgericht

Avans Deeltijd is gericht op meerwaarde in een specifiek vakgebied. De docenten komen uit de professionele praktijk en zijn werkzaam bij bedrijven in de regio. Je kunt als je wilt persoonlijke leervragen inbrengen in het onderwijs. Het onderwijsprogramma (curriculum) wordt in samenspraak met de praktijk ingericht op basis van actuele vragen vanuit het werkveld.

Employable

Je werkt aan je professionele ontwikkeling en je inzetbaarheid door het volgen van een deeltijdopleiding bij Avans Deeltijd. In je werk word je geconfronteerd met de nieuwste ontwikkelingen in je vakgebied. Daarom wil je blijven voldoen aan de steeds veranderende eisen en aan de vraag naar herkenbare hbo-diploma’s vanuit het werkveld.
Door je opleiding bij Avans Deeltijd ben je optimaal inzetbaar. Enerzijds door wat je hebt geleerd en anderzijds door de kansen die je leert zien en benutten, zodat je zelfsturend wordt. 
Bovendien is je werkgever gericht op inzetbare medewerkers, ook in de toekomst. Daarom stimuleert ook hij je om deel te nemen aan de opleidingen van Avans Deeltijd.