Engineering Associate degree

Op basis van het klimaatakkoord wil de Nederlandse regering in 2050 95% minder CO2-uitstoot hebben dan in 1990. Nederland moet dan klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht.

Landschappen worden opnieuw ingericht, steden worden schoner en stiller, infrastructuren veranderen en huizen worden comfortabeler. Deze veranderingen vragen om nieuwe keuzes op het gebied van energie.

In de tweejarige Associate degree Engineering leer je hoe je duurzaam elektrische energie opwekt, distribueert, installeert en beheert. Ook ken je straks de ins and outs van de energiemarkt. Zo draag je als aankomend technicus bij aan de energietransitie.

In het Kort


De Ad Engineering kent 2 instroommomenten: februari en september. Voor de start in februari 2020 is slechts een aantal plaatsen beschikbaar. De opleiding duurt 2 jaar. Je volgt colleges en praktijkstudies op woensdagmiddag en -avond.

Overige informatie


 • Niveau: Associate degree
 • Locatie: Breda
 • Inschrijven: Voor 31 januari of 31 augustus

Waarom de Ad Engineering?

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, moeten we de komende jaren vele kleine en grote installaties plaatsen. Denk aan warmtepompen, zonnevelden, biomassa en windmolens. Daarvoor is ruimte nodig die al is ingericht of waarvan de eigenaren andere belangen hebben. Het creëren van maatschappelijk draagvlak is daarom cruciaal. Dit vraagt kennis en competenties op het snijvlak van ruimte, technologie en samenleving.

Het vakgebied Engineering richt zich op het verzorgen van duurzame en betaalbare energie. Het is een breed vakgebied waarin verschillende, onderling sterk samenhangende, disciplines centraal staan. Denk hierbij aan elektrotechniek, werktuigbouw en ICT.

Deze opleiding is ontwikkeld samen met gerenommeerde bedrijven, zoals RWE, Stedin, Enexis Netbeheer, Alliander, SPIE en Hoppenbrouwers Techniek. Zij hebben veel ervaring met en kennis over complexe vraagstukken rondom de energietransitie.

In de Ad Engineering bestudeer je traditionele en nieuwe vormen van elektriciteitsopwekking en actuele onderwerpen uit de praktijk. Je leert over het ontwikkelen en installeren van energieparken, nieuwe machines en apparaten, zoals windmolens, energieprocesinstallaties en laadstations. En je verdiept je in het ontwerpen van infrastructuren en het isoleren van gebouwen. Daarbij kijk je ook naar de kosten, CO2-uitstoot, het maatschappelijk draagvlak en leveringsbetrouwbaarheid.

Er zijn bijeenkomsten bij Avans Deeltijd in Breda en je krijgt praktijklessen bij de betrokken bedrijven. Bij de Amercentrale bijvoorbeeld zie je met eigen ogen hoe RWE elektriciteit opwekt en met welke ontwikkelingen het bedrijf zich bezighoudt.

We verwachten dat je werkzaam bent in de sectoren die te maken hebben met de energietransitie: opwekking, distributie, installatie of innovatie. Naast de bijeenkomsten krijg je ook online materiaal en opdrachten om bij jouw werkgever te onderzoeken en uit te werken.

Voor wie is de deeltijdopleiding Ad Engineering?

Je leert graag in de praktijk en wilt voorbereid zijn op de toekomst. Je wilt bijdragen aan creatieve oplossingen die de energietransitie haalbaar en betaalbaar houden. Je hebt aandacht voor de interactie tussen technologie, mensen en beleid, oftewel: tussen energieprojecten, leefomgeving en ruimtelijke ordening. Zo stel je vast wat wel en wat niet werkt. Je vindt het interessant om verbindingen te leggen tussen verschillende sectoren en disciplines.

 

Studieprogramma

De deeltijdopleiding Ad Engineering duurt 2 jaar. Het programma is opgedeeld in 4 modules.

Lesdagen

De bijeenkomsten van de Ad Engineering zijn op woensdagmiddag en -avond.

Opwekking en belasting

Bij de Amercentrale in Geertruidenberg analyseer je verschillende vormen van energieopwekking. Je onderzoekt welke het best betaalbaar, meest duurzaam en leveringszeker zijn. Daarnaast verdiep je je in het transport van elektrische energie via het openbare netwerk en in de basis van elektriciteitsleer.

Elektrische netwerken

Je leert meer over het energienet en stelt een adviesrapport op met verbetermogelijkheden. Je leert over secundaire technieken en over installaties die bij het openbare elektriciteitsnetwerk horen, zoals beveiligingen en stroom- en spanningstransformatoren.

Slimme automatisering

Elk gebouw heeft elektrotechnische installaties zoals een luchtbehandelingsinstallatie of spanningsregelaar. Je leert deze beheren, besturen en optimaliseren. Ook verdiep je je in verschillende systemen.

Energietechnologie

Binnen je praktijkomgeving ga je aan de slag met duurzame energietoepassingen. Je ontwerpt een nieuwe toepassing waarmee je de C02-uitstoot verlaagt. Aan de hand van een onderzoeksopdracht schrijf je een advies over alternatieve energietoepassingen. Dit presenteer je aan een panel van deskundigen.

Resultaat

In de Ad leg je de basis om je verder te ontwikkelen tot succesvolle engineer op het gebied van duurzame en betaalbare energie. Je kunt zelfstandig werken, maar samenwerken gaat je ook goed af. Je communiceert uitstekend met gebruikers, opdrachtgevers en andere partijen over vraagstukken rondom de energietransitie.

Carrièreperspectieven

De toenemende vraag naar energiezuinige installaties en apparatuur en de opwekking van hernieuwbare, efficiënte energie vraagt om nieuwe technologische ontwikkelingen en engineers met interdisciplinaire kennis. Volgens de PBL Quickscan 2018 stijgt de vraag het meest in Noord-Brabant omdat je hier veel bedrijven vindt die zich bezighouden met de bouw van machines, motorvoertuigen en elektrische apparaten en de bouwnijverheid.

Diploma

Je volgt 4 modules, die elk een half jaar duren. Als je een module voldoende afrondt, krijg je een deelcertificaat. Met 4 deelcertificaten ontvang je het hbo-diploma Ad Engineering.

Vervolgstudies 

Avans Hogeschool en Avans+ hebben samen een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Met je getuigschrift Ad Engineering kun je binnen 2 jaar instromen in de bacheloropleiding Elektrotechniek of Mechatronica. Dit noemen we het 2+2-traject. Daarna kun je verder studeren op postbachelor- of masterniveau.

Startdatum

De opleiding start in februari en september. Meld je vóór 31 januari aan als je in februari wilt starten met de Ad Engineering. En vóór 31 augustus als je in september van start wilt gaam. Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen onder de kop Toelating.

Locaties

Je volgt de deeltijdopleiding Ad Engineering in Breda.

 Breda, 088 525 7500 Hogeschoollaan 1, 4818 CR, Routebeschrijving

Studieduur

De deeltijdopleiding Ad Engineering duurt 2 jaar.

Tijdsinvestering

Je studie bestaat uit het volgen van bijeenkomsten, zelfstudie, werkplekopdrachten en voorbereiding. Je hebt 1 middag en 1 avond in de week les en je besteedt zo’n 16 uur per week aan zelfstudie.

Studiekosten

Voor het volgen van de opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Dit is wettelijk vastgelegd. De aanschaf van leermiddelen komt ongeveer op €200 per jaar. Je hebt bovendien een eigen laptop nodig.

Toelating

Je kunt starten met de opleiding als je in het bezit bent van een mbo niveau 4, een havo- of vwo-diploma.

21+ toets

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar je bent wel 21 jaar of ouder, dan kun je worden toegelaten op basis van een assessment bij onderzoeksbureau AOB Compaz. Je neemt zelf contact op met AOB Compaz om het assessment af te nemen. Let op: aan het assessment zijn kosten verbonden.

Sluit je het assessment af met een positief resultaat, neem dan contact met ons op zodat we je inschrijving verder kunnen bespreken.

Aanvullende toelatingseisen

Als je de Ad Engineering volgt, heb je een relevante werkplek tijdens je opleiding. Je hebt bij voorkeur 1 tot 3 jaar werkervaring. We stellen eisen aan je werkomgeving, niveau van het werk en het aantal uren dat je per week werkt.

Je werkplek voldoet aan de volgende eisen:

 • Voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen tot adequaat handelende beroepsbeoefenaar op hbo-niveau.
 • Je hebt toegang tot vakliteratuur, regelgeving en materialen en je kunt discussiëren over het vak.
 • In het kader van toetsing kun je hier praktijkopdrachten uitvoeren.
 • De bedrijfsbegeleider beschikt minimaal over een hbo-diploma en de organisatie geeft je de ruimte om je opleiding in 2 jaar af te ronden.

Aanmelden

Je schrijft je in via Studielink. Bij je inschrijving beantwoord je een aantal vragen over je opleiding en werkervaring. Op basis daarvan bepalen we of het nodig is om je uit te nodigen voor een intakegesprek.

Meer opleidingen in Technische Opleidingen:
 • Werktuigbouwkunde

  Je bent praktisch ingesteld en dol op techniek. Als praktische doener ga je aan de slag met ontwerpen en construeren. Je ontwikkelt een ‘werktuigbouwkundige’ kijk op zaken waarmee je in een technische omgeving alle kanten op kunt.

  Niveau: Bachelor Locatie: Breda Inschrijven: voor 31 augustus
 • Technische Bedrijfskunde

  Technische Bedrijfskunde gaat in op bedrijfsprocessen van productiebedrijven binnen de maakindustrie. Je vindt het leuk om processen te beschrijven, analyseren en verbeteren.

  Niveau: Bachelor Locatie: Tilburg Inschrijven: voor 31 augustus Start: 1 september 2020
 • Mechatronica

  Je bent praktisch ingesteld en hebt interesse in verschillende technische disciplines. Als mechatronicus begrijp je bovendien hoe deze disciplines (elektrotechniek, werktuigbouwkunde en technische informatica) effectief samenkomen in mechanische constructies.

  Niveau: Bachelor Locatie: Breda Inschrijven: voor 31 augustus