Social Work Associate degree

Social Work Associate degree start in de week van 31 augustus 2020 en duurt 2 jaar. Je hebt 1 dag in de week les en besteedt 16 uur aan zelfstudie.

In het Kort


De deeltijdopleiding Social Work start in de week van 31 augustus 2020 en duurt 2 jaar. Je hebt 2 aaneengesloten dagdelen college.

Overige informatie


 • Niveau: Associate degree
 • Locatie: Breda & Den Bosch
 • Inschrijven: voor 31 augustus

Waarom de opleiding Ad Social Work?

Je bent geïnteresseerd in het gedrag van anderen. Je wilt mensen helpen om hun leven weer op de rit te krijgen waar hun dat zelf niet lukt. Je bent geïnteresseerd in sociale vraagstukken als armoede en veiligheid. Je wilt mensen in beweging krijgen en je hebt een gezonde dosis lef. Al deze zaken komen samen in de deeltijdopleiding Ad Social Work.

Als social worker werk je met mensen van jong tot oud. Mensen met allerlei achtergronden, mogelijkheden en hulpvragen. Je werkt vaak samen, bijvoorbeeld met het netwerk van je cliënt, vrijwilligers of andere professionals. Je houdt steeds in het oog wat mensen zelf kunnen. Je biedt ondersteuning als dat nodig is. Om problemen te voorkomen of op te lossen moet je ondernemend, creatief en analytisch zijn.

Het beroep social worker vraagt om brede kennis. Je kunt je inleven in verschillende doelgroepen en je bent bekend met wet- en regelgeving in het sociale domein. Daardoor kun je goed uit de voeten in de veelzijdige en dynamische beroepspraktijk. Jouw vaardigheden leer je voor een belangrijk deel in de praktijk. In onze opleiding staat de koppeling tussen theorie en praktijk dan ook steeds centraal.

Als je je opleiding met succes hebt afgerond, zijn er vele mogelijkheden om in de sociale sector te werken. Dat varieert van een baan in de directe woon- en leefomgeving van burgers tot werken in de langdurige zorg.

Waarom bij Avans Deeltijd?

Zowel mensen die nieuw zijn in de sociale sector als social workers die zich verder willen ontwikkelen, kiezen voor de deeltijdopleiding Ad Social Work van Avans. Sommigen komen net uit de schoolbanken, voor anderen is het alweer lang geleden dat ze hebben gestudeerd. Binnen de opleiding ondersteunen we je met persoonlijke aandacht. Onze studieadviseurs helpen je met plannen en onze docenten delen hun kennis met je. De praktijkbegeleider is er om je de weg te wijzen bij het leren in de praktijk. Daarnaast leer je van je studiegenoten. Dankzij hen krijg je meer zicht op werken in andere sectoren of met andere doelgroepen.

Bij het leren speelt je werkomgeving een belangrijke rol. In de opleiding staat steeds de driehoek werkplek-leren, online-leren en binnenschools leren centraal. Opdrachten die je voor je studie maakt, zijn vaak aan jouw praktijk verbonden. Zo sla je 2 vliegen in 1 klap: je ontwikkelt jezelf en levert gelijk een bijdrage aan de sociale werkpraktijk. Binnen deze driehoek kun je ook deels bepalen hóe je wilt studeren. Als je bepaalde zaken al weet en dit kunt aantonen, kun je versnellen. Je kunt onderdelen zelfstandig bestuderen, online stof bestuderen of juist in een groep lessen volgen. Een combinatie van deze methodes past vaak het best. Je begeleiders helpen je daarin een goede keuze te maken.

Voor wie is de deeltijdopleiding Ad Social Work?

De deeltijdopleiding Social Work past bij social workers die zich verder willen ontwikkelen als professional maar ook bij mensen die vanuit een andere branche de overstap willen maken.

Bedenk wel dat het veel discipline en motivatie vraagt om een opleiding te volgen naast je werk. In het eerste studiejaar verwachten we dat je vanaf eind januari een passende praktijkplaats hebt. Hier is een praktijkbegeleider aanwezig die minimaal op hbo-niveau is opgeleid binnen de sociaal-agogische sector. Om deel te kunnen nemen, moet je in ieder geval in bezit zijn van een mbo-4- of havodiploma.

Studieprogramma

Het programma is verdeeld over 2 jaar. Ieder jaar is opgedeeld in 2 semesters.

1e jaar

In het eerste semester oriënteer je je op het beroep, de opleiding en de redenen waarom mensen sociaal werk nodig hebben. Je werkt aan een brede basis van sociaalwetenschappelijke kennis en methoden. We besteden bijvoorbeeld aandacht aan de maatschappelijke rol en de opdracht van sociaal werk. We gaan dieper in op de geschiedenis van sociaal werk en de grote diversiteit aan doelgroepen waar je mee te maken krijgt. Verder is er aandacht voor psychologie en sociologie en je communicatieve vaardigheden worden aangescherpt.

In semester 2 concentreren we ons op de kerntaken van de methodische social worker. Je krijgt een introductie methodisch werken. Je leert door verschillende brillen naar menselijk gedrag kijken en we zoomen in op groepsprocessen en bespreken hoe je die kunt beïnvloeden. Daarnaast is er aandacht voor overheidsbeleid en de gevolgen daarvan voor het sociale domein. Je onderzoekt welke rol jij kunt vervullen in de hulpverlening.

2e jaar

In semester 3 ga je aan de slag met de signaleringsprocedure waarbij je de burgerparticipatie van je eigen doelgroep onder de loep neemt. Ook focus je je op sociaal ondernemerschap en op samenwerking met andere organisaties, zowel formele als informele. Je leert over Armoede in de samenleving en over systeemgericht werken. Ook wordt je getraind in de basisvaardigheden van verschillende gesprekstechnieken.

In semester 4 ligt de focus op de normatieve kant van het werk, zowel theoretisch als gesprekstechnisch. Ook ga je voor het eerst kennismaken met de verschillende uitstroomprofielen van de Bachelor-opleiding Social Work. Tot slot ga je aan de slag met een opdracht waarbij het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfregie van je clientgroep centraal staat en waarbij je laat zien te kunnen coordineren en samenwerken. Dit is tevens de eindopdracht van de Associate Degree.

Diploma

Als je je Ad Social Work voltooit, ontvang je het wettelijk erkende getuigschrift Associate Degree.

Resultaat

In de deeltijdopleiding leg je de basis om je verder te ontwikkelen tot een succesvolle social worker.

Carrièreperspectieven

Als social worker kun je aan de slag op een breed terrein en in een groot aantal functies. Enkele voorbeelden:

 • Wijkcoach
 • Gezinsvoogd
 • Begeleider beschermd wonen of kamertrainingsproject
 • Begeleider op een zorgboerderij
 • Reclasseringswerker
 • Ouderenconsulent
 • Penitentiair inrichtingswerker
 • Begeleider in de psychiatrie of verslavingszorg
 • Gezinsondersteuner
 • Medewerker crisisopvang
 • Persoonlijk begeleider binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Vervolgstudies

Avans Hogeschool en Avans+ hebben samen een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Met je getuigschrift Associate degree kun je binnen 2 jaar instromen in de bacheloropleiding. Je kunt daarna verder met op postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk.

Startdatum

De deeltijdopleiding Ad Social Work start 1 keer per jaar. Je wilt in augustus met een deeltijdopleiding starten? Meld je dan vóór 31 augustus aan. Let op: de opleiding start in de week van 31 augustus. Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen, onder toelating.

Locaties

De deeltijdopleiding Ad Social Work volg je in Breda in het eerste jaar op maandag. In jaar 2 volg je de opleiding op dinsdag. In Den Bosch geven we beide studiejaren op donderdag les.

 Breda, 088 525 7500 Hogeschoollaan 1, 4818 CR, Routebeschrijving  's-Hertogenbosch, 088 525 7500 Onderwijsboulevard 215, 5223 DE, Routebeschrijving

Studieduur

De deeltijdopleiding Ad Social Work duurt 2 jaar. Als je al een andere studie hebt gevolgd of ervaring in het werkveld hebt opgedaan, dan kun je bepaalde studieonderdelen laten valideren. Validering is het meten en erkennen van resultaten buiten de opleiding.

Ben je in het bezit van een propedeuse getuigschrift in de richting SPH, MWD of CMV, neem dan contact op met iemand van de opleiding.

Tijdsinvestering

Je hebt 1 dag in de week les en je besteedt gemiddeld 16 uur per week aan zelfstudie.

Studiekosten

Voor het volgen van de opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Dit is wettelijk vastgelegd. Heb je al een bachelordiploma behaald, dan moet je mogelijk meer collegegeld betalen.

De aanschaf van studieboeken en andere leermiddelen kost ongeveer € 300 tot € 400 per jaar.

Toelating

Je kunt starten met de deeltijdopleiding Ad Social Work als je in het bezit bent van een mbo-4-, havo- of vwo-diploma.

21+ Toets

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder? Dan kun je worden toegelaten op basis van een assessment van onderzoeksbureau AOB Compaz. Neem hiervoor zelf contact op met AOB Compaz. Let op: aan het assessment zijn kosten verbonden.

Neem contact met ons op als je het assessment afsluit met een positief resultaat. We kunnen je dan verder helpen met je inschrijving.

Taaleis

Met een middelbareschooldiploma of een mbo-diploma beschik je doorgaans over het juiste taalniveau om aan een hbo-opleiding te beginnen. Om een opleiding bij Avans Deeltijd te volgen, moet je de Nederlandse taal beheersen op niveau B2. Dat toon je aan met een mbo-4-, havo- of vwo-diploma.

Heb je geen van de genoemde diploma’s, dan moet je voldoen aan 1 van deze taaleisen:
•    Je hebt het staatsexamen NT2 Programma II behaald. En je beheerst Nederlands op taalniveau B2 van het Europees Referentie Kader.
•    Je hebt het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) Educatief Startbekwaam of Educatief Professioneel behaald.

Voldoe je niet aan deze taaleisen, dan bepaalt de academiedirectie of je het Nederlands voldoende beheerst.

Aanvullende toelatingseisen

Als je de deeltijdopleiding volgt, gaan we ervan uit de je vanaf eind januari een relevante werkplek hebt. We stellen eisen aan de werkomgeving, niveau van het werk en het aantal uren dat je per week werkt.

Je werkplek voldoet aan de volgende eisen:

 • Voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen tot een adequaat handelende beroepsbeoefenaar op hbo-niveau.
 • Je kunt beschikken over vakliteratuur, regelgeving en materialen en je kunt discussiëren over het vak.
 • In het kader van toetsing kun je hier praktijkopdrachten uitvoeren.
 • De bedrijfsbegeleider beschikt minimaal over een hbo-diploma en de organisatie geeft je alle ruimte om je opleiding in 2 jaar af te ronden.

Als je werkplek niet aan deze eisen voldoet, dan kun je het advies krijgen een andere werkplek te zoeken naast je opleiding.

Aanmelden

Je schrijft je in via Studielink. Bij je inschrijving beantwoord je een aantal vragen over je opleiding en werkervaring. Op basis daarvan bepalen we of het nodig is om je uit te nodigen voor een intakegesprek.

 

Voor deze opleiding biedt Avans Deeltijd proeflessen aan op maandag 2 maart en donderdag 5 maart. Tijdens deze proeflessen kun je zelf ervaren hoe het is om in Deeltijd te studeren.

Om deel te nemen aan de proefles moet je je inschrijven.