Social Work

Vanaf augustus 2017 is Social Work de nieuwe sociale Hbo-opleiding van Avans Deeltijd. Deze opleiding is ontstaan uit de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV). Deze nieuwe opleiding geeft je de mogelijkheid om je te ontwikkelen tot een breed inzetbare sociale professional. Tegelijkertijd krijg je ook de ruimte om je te specialiseren in je vakgebied door te kiezen voor een uitstroomprofiel.

In het Kort


De deeltijdopleiding Social Work start in de week van 31 augustus 2020 en duurt 4 jaar. Je hebt 2 aaneengesloten dagdelen college.

Overige informatie


 • Niveau: Bachelor
 • Locatie: Breda & Den Bosch
 • Inschrijven: voor 31 augustus

Waarom de opleiding Social Work?

Ben je geïnteresseerd in het gedrag van mensen? Wil je iets betekenen voor anderen die hun leven (even) niet op de rit hebben? Heb je interesse in sociale vraagstukken als armoede en veiligheid? Lijkt het je een uitdaging om mensen in beweging te brengen en heb je een gezonde dosis lef? Zo ja, dan is de opleiding Social Work vast iets voor jou!

Als je je opleiding met succes hebt afgerond zijn er allerlei mogelijkheden binnen het sociale domein, van werken in de directe woon- en leefomgeving van burgers tot werken in de langdurige zorg. Als social worker werk je met allerlei mensen van jong tot oud, met allerlei achtergronden, mogelijkheden en hulpvragen. Vaak doe je dat in samenwerking met bijvoorbeeld het netwerk, vrijwilligers of andere professionals. Hierbij hou je steeds oog voor wat mensen zelf kunnen en ondersteun je daar waar nodig. Om dat goed te kunnen doen moet je ondernemend, creatief en analytisch zijn zodat je een bijdrage kunt leveren aan het voorkomen of aanpakken van problemen.

Het beroep social worker vraagt om mensen met een brede kennis die op basis hiervan kunnen handelen in de veelzijdige en dynamische beroepspraktijk. Deze vaardigheden leer je voor een belangrijk deel in de praktijk (leren door te doen). In onze opleiding staat de koppeling tussen theorie en praktijk dan ook steeds centraal.

Waarom bij Avans Deeltijd?

De opleiding Social Work van Avans Deeltijd wordt zowel gekozen door mensen die nieuw zijn in de sociale sector als mensen die al een tijdje werkzaam zijn in de sociale beroepspraktijk en zich verder willen ontwikkelen. Sommige mensen komen net uit de schoolbanken, voor andere is het al weer een tijd geleden dat ze gestudeerd hebben. Op de opleiding krijg je dan ook persoonlijke aandacht om je te ondersteunen bij je opleiding. Er zijn studieadviseurs die je helpen met plannen, docenten die hun kennis met je delen en begeleiders in de praktijk die je ondersteunen bij het leren in de werkpraktijk. Bovendien leer je van je studiegenoten waardoor je ook zicht krijgt op werken binnen andere sectoren of doelgroepen.

Je werkomgeving speelt bij het leren een belangrijke rol. In de opleiding staat steeds de driehoek werkplek-leren, online-leren en binnenschools leren centraal. Opdrachten die je voor je studie maakt zijn vaak direct aan je praktijk verbonden. Hierdoor sla je twee vliegen in één klap: je ontwikkelt jezelf en levert tegelijkertijd een bijdrage aan de sociale werkpraktijk. Daarnaast kun je ook deels bepalen hóe je wilt studeren: je kunt soms versnellen omdat je een aantal zaken al weet en dit kunt aantonen, je kunt besluiten om onderdelen zelfstandig te bestuderen, je kunt voor onderdelen gebruik maken van een online aanbod of er juist voor kiezen om in een groep lessen te volgen. Een combinatie van het bovenstaande is vaak het best passend. Desgewenst kunnen begeleiders je helpen om hierin een passende keuze te maken.

Voor wie is de deeltijdopleiding Social Work?

De deeltijdopleiding Social Work is zowel geschikt voor mensen die al in de sociale sector werken en zich verder willen ontwikkelen als professional. Of voor mensen die vanuit een andere branche de overstap willen maken naar het sociaal werk. Misschien wil je na een aantal jaren werken meer verantwoordelijkheden of verdieping, of wil je juist beginnen aan iets geheel nieuws.

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding moet je in ieder geval in bezit zijn van een mbo 4 opleiding of een havo-diploma. Een opleiding volgen naast je werk en privé-leven vraagt discipline en motivatie.

Studieprogramma

Het programma is verdeeld over vier jaren en ieder jaar is opgedeeld in twee semesters.

1e jaar

In het eerste semester staat de oriëntatie op sociaal werk centraal. Dit betekent dat je je oriënteert  op het beroep, de opleiding en de redenen waarom mensen gebruik maken van sociaal werk. Daarnaast krijg je een brede basis aan sociaalwetenschappelijke kennis en methoden. Er wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan de maatschappelijke rol en opdracht van sociaal werk, de geschiedenis van het werk en de grote diversiteit aan doelgroepen waar je mee te maken kunt krijgen. Daarnaast is er aandacht voor psychologische en sociologische kennis en communicatieve vaardigheden.

In semester 2 komen verschillende leeruitkomsten aan bod die allen te herleiden zijn naar de kerntaken horende bij de methodische social worker. Zo zal methodisch begeleiden geïntroduceerd worden, leer je door allerlei brillen (waaronder psychologie en vanuit de psychiatrie) naar menselijk gedrag kijken en zoomen we in op groepsprocessen en hoe je die kunt beïnvloeden. Daarnaast is er aandacht voor overheidsbeleid en de gevolgen daarvan voor het sociale domein.

2e jaar

In semester 3 ga je aan de slag met de signaleringsprocedure waarbij je de burgerparticipatie van je eigen doelgroep onder de loep neemt. Ook focus je je op sociaal ondernemerschap en op samenwerking met andere organisaties, zowel formele als informele. Je leert over Armoede in de samenleving en over systeemgericht werken. Ook wordt je getraind in de basisvaardigheden van verschillende gesprekstechnieken.

In semester 4 ligt de focus op de normatieve kant van het werk, zowel theoretisch als gesprekstechnisch. Ook ga je voor het eerst kennismaken met de verschillende uitstroomprofielen van de Bachelor-opleiding Social Work. Tot slot ga je aan de slag met een opdracht waarbij het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfregie van je clientgroep centraal staat en waarbij je laat zien te kunnen coordineren en samenwerken. Dit is tevens de eindopdracht van de Associate Degree Social Work.

Jaar 3 en 4

In het derde leerjaar ga starten met je specialiseren in het door jou gekozen uitstroomprofiel. Je gaat je toespitsen op de clientgroepen en werksoorten binnen je eigen profiel vanuit verschillende perspectieven. Naast deze specifieke leeruitkomsten zijn er ook generieke leeruitkomsten die bijvoorbeeld gaan over omgaan met weerstand en geweld en financiele hulpverlening. Maar ook ga je kijken naar werken in organisaties en wat dit betekent voor jou als professional.

Het vierde leerjaar zal ook in het teken staan van specialisatie binnen je eigen profiel waarbij je uiteindelijk laat zien een bevlogen, kritische en ondernemende bachelor te zijn.

Diploma

Het wettelijk erkende getuigschrift bachelor of Social Work is de bekroning op je studie.

Resultaat

Met de opleiding leg je de basis om je verder te ontwikkelen tot een succesvolle social worker.

Carrièreperspectieven

Als social worker kun je terecht op een breed terrein, in een scala van functies. Enkele voorbeelden:

 • Wijkcoach
 • Gezinsvoogd
 • Begeleider beschermd wonen, of kamertrainingsproject
 • Begeleider op een zorgboerderij
 • Reclasseringswerker
 • Ouderenconsulent
 • Penitentiair inrichtingswerker
 • Begeleider in de psychiatrie of verslavingszorg
 • Gezinsondersteuner
 • Medewerker crisisopvang
 • Persoonlijk begeleider binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Vervolgstudies

Avans Hogeschool en Avans+ hebben samen een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Een scala aan opleidingen voor een leven lang leren. Op bachelor-, postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk.

Startdatum

Je wilt in augustus met een deeltijdopleiding starten? Meld je dan vóór 31 augustus aan. Let op: de opleiding start in de week van 31 augustus. Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen, onder toelating.

Locaties

De deeltijdopleiding Social Work is te volgen in Breda op maandagochtend en –middag voor het eerste jaar (jaar 2, 3 en 4  is op dinsdag ochtend en -middag ) of in Den Bosch op donderdagochtend en -middag.

 Breda, 088 525 7500 Hogeschoollaan 1, 4818 CR, Routebeschrijving  's-Hertogenbosch, 088 525 7500 Onderwijsboulevard 215, 5223 DE, Routebeschrijving

Studieduur

De opleiding tot het bachelordiploma omvat 4 jaar. Het kan zijn dat je door een andere studie of door ervaring bepaalde studieonderdelen kunt laten valideren. Validering is het meten en erkennen van wat studenten al kennen en kunnen voorafgaand aan een individueel opleidingstraject. Kortom het aantonen en bekrachtigen van resultaten van leren buiten de opleiding.

Ben je in het bezit van een propedeuse getuigschrift in de richting SPH, MWD of CMV dan kun je instromen in het tweede studiejaar.  Je kunt hiervoor contact opnemen met de opleiding.

Tijdsinvestering

Naast ongeveer 1 dag les in de week besteed je gemiddeld 16 uur per week aan zelfstudie.

Studiekosten

Voor het volgen van de opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Dit is wettelijk vastgelegd. Verder moet je rekening houden met de aanschaf van studieboeken en andere leermiddelen. Dit bedrag komt ongeveer op € 300 á € 400 per jaar.

Toelating

Je wilt starten met de opleiding. Dat kan als je in het bezit bent van een mbo-niveau 4, een havo- of vwo diploma.
Beschik je al over een bachelordiploma, dan kan het zijn dat je een hoger bedrag aan collegegeld moet betalen.

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder? Je kunt dan worden toegelaten aan de hand van een assessment bij onderzoeksbureau AOB Compaz. Je kan zelf contact opnemen met AOB Compaz om het assessment af te nemen. Let op, aan het assessment zijn kosten verbonden.

Sluit je het assessment af met een positief resultaat? Neem dan contact met ons op zodat we je verder kunnen helpen met je inschrijving.

Taalniveau

Heb je een diploma van het voortgezet onderwijs of het middelbaarberoepsonderwijs, dan beschik je doorgaans over het juiste taalniveau om aan een hbo-opleiding te beginnen. Om een opleiding bij Avans Deeltijd te kunnen volgen, moet je de Nederlandse taal beheersen op niveau B2. Dat kun je aantonen als je een diploma hebt zoals vermeld bij het kopje Toelating.

Anders moet je voldoen aan één van deze taaleisen:
•    Je hebt het staatsexamen NT2 Programma II behaald. En je beheerst het Nederlands op taalniveau B2 van het Europees Referentie Kader.
•    Je hebt het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) ‘Educatief Start bekwaam’ of ‘Educatief Professioneel’ behaald.

Als je niet aan deze taaleisen voldoet, kan de academiedirectie nader onderzoek instellen om te kunnen beslissen dat je het Nederlands goed genoeg beheerst.

Aanvullende toelatingseisen

Als je de deeltijdopleiding volgt, gaan we ervan uit de je vanaf eind januari een relevante werkplek hebt. Je werkplek moet aan eisen voldoen wat betreft werkomgeving, niveau van het werk en het aantal uren dat je per week moet werken. Tijdens je inschrijving in Studielink beantwoord je een aantal vragen over je opleiding, werkervaring en huidige functie. Op basis daarvan bepalen we of het nodig is om je uit te nodigen voor een intakegesprek voor aanvullend advies.

Je hebt bij voorkeur een voor de opleiding relevante werkplek die voldoet aan de volgende eisen:

 • Voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen tot adequaat handelende beroepsbeoefenaar.
 • Beschikking over vakliteratuur, regelgeving en materialen, discussie over het vak.
 • Een werkkring om de praktijkopdrachten in het kader van de toetsing uit te kunnen voeren.

Indien je werkplek niet voldoet, kun je het advies krijgen om een andere werkplek te zoeken naast je opleiding.

Instroommoment

Je wilt in augustus met een deeltijdopleiding starten. Meld je dan aan voor 15 juli zodat je verzekerd bent van een studieplaats en een goed voorbereide start. De opleiding start in de week van 31 augustus. Je hebt uiterlijk tot 20 augustus om je aan te melden. Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen.

Toelatingsprocedure

Je schrijft je in via Studielink. Bij je inschrijving via Studielink beantwoord je een aantal vragen over je opleiding en werkervaring. Op basis daarvan bepalen we of het nodig is om je uit te nodigen voor een intakegesprek.

21+ Toets

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder? Je kunt dan worden toegelaten aan de hand van een assessment bij onderzoeksbureau AOB Compaz.