Mechatronica Associate degree

De Associate degree Mechatronica start in de week van 26 augustus 2019 en duurt 2 jaar. Je hebt aaneengesloten 1 middag en 1 avond in de week les en besteedt 16 uur aan zelfstudie.

In het Kort


De opleiding Mechatronica start in de week van  26 augustus 2019 en duurt  2 jaar. Je hebt  2 aaneengesloten dagdelen college.

Overige informatie


 • Niveau: Associate degree
 • Locatie: Breda
 • Inschrijven: voor 31 augustus

Waarom de opleiding Ad Mechatronica?

Het vakgebied mechatronica is flink in opkomst. Bij de deeltijdopleiding Mechatronica leer je hoe je producten waarin beweging een centrale rol heeft, ontwerpt en bestuurt. Denk aan robots of productiemachines. Het vak verbindt kennis van gebieden zoals werktuigbouwkunde, elektrotechniek en informatica. Het werkveld vraagt om hoogopgeleide mensen die deze kruisverbanden begrijpen en overzien. Mensen met een passie voor techniek in de breedste zin van het woord. De opleiding omvat werktuigbouwkundige en elektrotechnische vakken. Maar ook mechatronische vakken zoals besturingstechniek, software ontwerp, meet- en regeltechniek, systeemdynamica en motion control. Jij wordt opgeleid tot een professional die mechatronische toepassingen analyseert, ontwerpt en beheert. Met jouw kennis ontwikkel je mee aan de toekomst.

Waarom bij Avans Deeltijd?

Avans Deeltijd staat hoog aangeschreven, is kleinschalig en persoonlijk. De sfeer is goed en studenten hebben goed en direct contact met de docenten. De docenten zijn ervaren en komen uit het werkveld. De theorie staat daardoor dicht bij de werkelijkheid.

Bij het leren in deeltijd speelt je werkomgeving een belangrijke rol. In de opleiding staat steeds de driehoek werkplek-leren, online leren en binnenschools leren centraal. Opdrachten die je voor je studie maakt, zijn vaak aan jouw praktijk verbonden. Zo sla je 2 vliegen in 1 klap: je ontwikkelt jezelf en levert een bijdrage aan de werkpraktijk van de mechatronica. Binnen deze driehoek kun je ook deels bepalen hóe je wilt studeren. Als je bepaalde zaken al weet en dit kunt aantonen, kun je versnellen. Je kunt onderdelen zelfstandig bestuderen, online bestuderen of juist in een groep lessen volgen. Een combinatie van deze methodes past vaak het best. Je begeleiders helpen je daarin een goede keuze te maken.

Voor wie is de deeltijdopleiding Mechatronica?

De deeltijdopleiding is zeer geschikt voor mbo-plussers die werken in een technische omgeving en door willen groeien of hun kennis willen verbreden en verdiepen. Je bent bijvoorbeeld junior projectleider en wilt projectleider of engineer worden. Met deze opleiding breng je je kennis en vaardigheden op hbo-niveau.

Studieprogramma

De tweejarige deeltijdopleiding Ad Mechatronica bestaat uit 4 modules. Avans ontwikkelt deze modules samen met het bedrijfsleven. Elke module bestaat uit 20 weken waarin je lessen volgt. Per module leer je kennis en vaardigheden aan rond 1 thema uit de mechatronica. Elke module staat op zich.

Tijdens je opleiding leer je hoe je op hbo-niveau functioneert. Om dit aan te tonen leg je een portfolio aan waarin je je werkervaringen verwerkt.

De deeltijdopleiding Ad Mechatronica start met de module Mechanical engineering. Daarna volgen de modules Industrial automation, Programming en System and control engineering. Tijdens de laatste module van je opleiding voer je een eindopdracht uit.

Voordat je met je opleiding start, kun je bij Avans een introductiecursus volgen. Met deze cursus breng je jouw kennis van wiskunde en natuurkunde naar het startniveau voor de deeltijdopleiding Ad Mechatronica. De introductiecursus start in januari/februari 2019, een half jaar voor je aan je eerste module begint. We adviseren elke aspirant-student met klem deze cursus te volgen. Neem contact op voor meer informatie.

Diploma
Als je je Ad voltooit, ontvang je het wettelijk erkende getuigschrift Ad Mechatronica.

Resultaat

Mechatronica is een pittige opleiding. In de deeltijdopleiding leg je de basis om je verder te ontwikkelen tot een succesvolle mechatronicus.

Carrièreperspectieven

Mechatronica leidt onder meer op tot de volgende functies:

 • Mechanical design engineer
 • Mechatronics design engineer
 • Industrieel automatiseerder
 • Service engineer
 • Besturingstechnicus
 • Test engineer
 • Technisch adviseur
 • Projectleider

Vervolgstudies

Avans Hogeschool en Avans+ hebben samen een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Met je getuigschrift Ad Mechatronica kun je binnen 2 jaar instromen in de bacheloropleiding. Daarna kun je verder studeren op postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk. 

Startdatum

De deeltijdopleiding Ad Mechatronica start 1 keer per jaar. Je wilt in augustus met een deeltijdopleiding starten? Meld je dan vóór 31 augustus aan. Let op: de opleiding start in de week van 26 augustus. Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen, onder toelating.

Plaatsen

De deeltijdopleiding Ad Mechatronica volg je aaneengesloten op dinsdagmiddag en -avond in Breda. In jaar 2 vinden de lessen vooral plaats op locatie bij bedrijven.

 Breda, 088 525 7500 Hogeschoollaan 1 , 4818 CR, Routebeschrijving

Studieduur

De deeltijdopleiding Ad Mechatronica duurt 2 jaar. Als je al een andere studie hebt gevolgd of ervaring in het werkveld hebt opgedaan, dan kun je bepaalde studieonderdelen laten valideren. Validering is het meten en erkennen van resultaten buiten de opleiding. Die vakken hoef je dan niet meer te volgen. Vraag hiernaar bij de contactpersoon van je opleiding.

Tijdsinvestering

Je hebt 1 middag en 1 avond in de week les en je besteedt gemiddeld 16 uur per week aan zelfstudie.

Studiekosten

Voor het volgen van de opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Dit is wettelijk vastgesteld. De aanschaf van studieboeken en andere leermiddelen komt ongeveer op € 400 tot € 500 per jaar.

De deeltijdopleiding Ad Mechatronica valt onder modulair onderwijs. De kosten daarvoor zijn anders dan voor de bachelor.

Het bruto collegegeld voor de deeltijdopleiding Ad Mechatronica bedraagt € 5.000 per studiejaar. Elk studiejaar bestaat uit 2 modules. Dat is dus € 2.500 per module. Je betaalt per module. Hieronder vind je voorbeeldsituaties voor mogelijke financiering.

Wijze van betaling:

Wanneer je nog geen graad hebt behaald, dan heb je recht op 2 vouchers per studiejaar. Een voucher is een rijksbijdrage van het ministerie van OCW. 1 voucher heeft een waarde van € 1.250. Per module mag je 1 voucher inzetten. Per studiejaar kun je dus 2 vouchers inzetten met een totaalwaarde van € 2.500.  Per module blijft er dan nog een bedrag van € 1.250 over waarvoor je geen rijksbijdrage krijgt. Per studiejaar is dat een totaalbedrag van € 2.500.

Financiering werkgever

Veel deeltijdstudenten werken bij een bedrijf. Als jouw werkgever bijdraagt aan jouw opleiding dan kan hij een vergoeding aanvragen via het A&O Fonds van Metalektro. De cao van jouw werkgever moet dan wel onder de Metalektro vallen. Deze vergoeding geldt voor een maximaal bedrag van € 2.500 per opleiding/per studiejaar en voor maximaal 2 jaar.

Je werkgever neemt hiervoor zelf contact op met het A&O fonds van Metalektro. De meeste werkgevers zijn bekend met deze regeling. Als jouw werkgever vragen hierover heeft, kan Avans voor ondersteuning zorgen. Clemens van den Broek van Avans Deeltijd is hiervoor het aanspreekpunt.

Voor de volledigheid: Avans Hogeschool is geen partner in deze vergoedingsregeling.

Subsidieregeling praktijkleren

Deze subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een medewerker/student. Voor hbo-opleidingen is deze beschikbaar voor werkleerplaatsen in het kader van deeltijd en duale opleidingen in de sector Techniek. Hiervoor moet een praktijkleerovereenkomst worden opgesteld. Meer informatie hierover vind je op de website van het RVO.

Voorbeeldsituaties financiering opleiding voor een heel studiejaar, oftewel 2 modules:

1. Geen eerdere graad behaald en cofinanciering door werkgever

Recht op 2 vouchers van het ministerie OCW à € 1.250

€ 2.500

De werkgever betaalt het resterende bedrag

€ 2.500

Kosten voor de student

€ 0

 

2. Geen eerdere graad behaald en geen cofinanciering door werkgever

Recht op 2 vouchers van het ministerie OCW à € 1.250

€ 2.500

De student betaalt het resterende bedrag zelf

€ 2.500

 

3. Wel een eerdere graad behaald en cofinanciering door werkgever

Geen recht op vouchers en dus betaalt de student zelf

€ 2.500

De werkgever betaalt het resterende bedrag

€ 2.500

 

4. Wel een eerdere graad behaald en geen cofinanciering door werkgever

De student betaalt het totaalbedrag                  

€ 5.000

 

5. Wel een eerdere graad behaald en totale financiering door werkgever

De werkgever betaalt het totaalbedrag

€ 5.000

 

Als je al bent ingeschreven bij een andere hbo-opleiding ontvang je géén voucher.
 

Toelating

Je wilt starten met de deeltijdopleiding Ad Mechatronica. Dat kan als je in het bezit bent van een mbo-niveau 4, een havo- of vwo-diploma. In onderstaand overzicht vind je de aansluitende profielen.
 

Profiel Extra vakken/toelichting
Havo N&G

Natuurkunde of nlt.

Natuurkunde heeft de voorkeur, bij voorkeur aangevuld met wiskunde B. Het vak O&O vervangt natuurkunde niet.

Havo N&T Geen aanvullende eisen.
Vwo E&M

Natuurkunde, bij voorkeur met wiskunde B. Het vak O&O vervangt natuurkunde niet.

Vwo N&G Natuurkunde of nlt, natuurkunde heeft de voorkeur, liefst aangevuld met wiskunde B. Het vak O&O vervangt natuurkunde niet.
Vwo N&T Geen aanvullende eisen.
Mbo niveau 4 Alleen als je mbo-opleiding voldoende aansluit, ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding. Lees meer over de doorstroom van mbo naar hbo.

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder, dan kun je worden toegelaten op basis van een assessment bij onderzoeksbureau AOB Compaz. Je neemt zelf contact op met AOB Compaz om het assessment af te nemen. Let op: aan het assessment zijn kosten verbonden.

Sluit je het assessment af met een positief resultaat, neem dan contact met ons op zodat we je verder kunnen helpen met je inschrijving.

Taaleis 

Met een middelbareschooldiploma of een mbo-diploma beschik je doorgaans over het juiste taalniveau om een hbo-opleiding te volgen. Bij Avans Deeltijd moet je de Nederlandse taal beheersen op niveau B2. Dat toon je aan met een mbo-4-, havo- of vwo-diploma.

Heb je geen van de genoemde diploma’s, dan moet je voldoen aan een van deze taaleisen:
•    Je hebt het staatsexamen NT2 Programma II behaald. En je beheerst het Nederlands op taalniveau B2 van het Europees Referentie Kader.
•    Je hebt het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) Educatief Startbekwaam of Educatief Professioneel behaald. 

Voldoe je niet aan deze taaleisen, dan bepaalt de academiedirectie of je het Nederlands voldoende beheerst.

Aanvullende toelatingseisen

Als je de deeltijdopleiding volgt, gaan we ervan uit dat je een relevante werkplek hebt tijdens de opleiding. Je hebt bij voorkeur 1 tot 3 jaar werkervaring. We stellen eisen aan de werkomgeving, niveau van het werk en het aantal uren dat je per week werkt.

Je werkplek voldoet aan de volgende eisen:

 • Voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen tot adequaat handelende beroepsbeoefenaar op hbo-niveau.
 • Je kunt beschikken over vakliteratuur, regelgeving en materialen en je kunt discussiëren over het vak.
 • In het kader van toetsing kun je hier praktijkopdrachten uitvoeren.
 • De bedrijfsbegeleider beschikt minimaal over een hbo-diploma en de organisatie geeft je alle ruimte om je opleiding in 2 jaar af te ronden.

Als je werkplek niet aan deze eisen voldoet, kun je het advies krijgen om een andere werkplek te zoeken naast je opleiding.

Aanmelden

Je schrijft je in via Studielink. Bij je inschrijving beantwoord je een aantal vragen over je opleiding en werkervaring. Op basis daarvan bepalen we of het nodig is om je uit te nodigen voor een intakegesprek.

Op 28 januari 2019 start een voorbereidende cursus wiskunde en natuurkunde. De cursus word op 20 mei 2019 met een eindtoets afgesloten. Lestijden zijn op maandagavond van 18:45 tot 22:00 uur in Breda. Wanneer je een score van 80% behaald kun je vrijstelling aanvragen voor Wiskunde A en/of Natuurkunde A. Om inzicht te krijgen in hoe ver je staat met wiskunde en natuurkunde, kun je een proeftoets maken. Bekijk de proeftoets van wiskunde en de proeftoets van natuurkunde.

Wanneer je je inschrijft voor deze toets ontvang je een factuur. Het cursusgeld is € 300,- en dit dient voor 20 januari 2019 betaald te zijn. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk. Voor aanvang ontvang je een email met toegang tot de digitale omgeving van de cursus.

Schrijf je online in via het inschrijfformulier.

Meer opleidingen in Technische Opleidingen:
 • Werktuigbouwkunde

  Je bent praktisch ingesteld en dol op techniek. Als praktische doener ga je aan de slag met ontwerpen en construeren. Je ontwikkelt een ‘werktuigbouwkundige’ kijk op zaken waarmee je in een technische omgeving alle kanten op kunt.

  Niveau: Bachelor Locatie: Breda Inschrijven: voor 31 augustus
 • Technische Bedrijfskunde

  Technische Bedrijfskunde gaat in op bedrijfsprocessen van productiebedrijven binnen de maakindustrie. Je vindt het leuk om processen te beschrijven, analyseren en verbeteren.

  Niveau: Bachelor Locatie: Tilburg Inschrijven: voor 31 augustus
 • Elektrotechniek

  De arbeidsmarkt vraagt om maatschappelijk bewuste elektrotechniek ingenieurs. Kies daarom voor de deeltijdopleiding Elektrotechniek bij Avans Deeltijd.

  Niveau: Bachelor Locatie: Breda Inschrijven: voor 31 augustus