Integrale Veiligheidskunde

Op het vlak van veiligheid zijn kant-en-klare oplossingen steeds minder afdoende en ook lang niet altijd voorhanden. De opleiding Integrale Veiligheidskunde in deeltijd benadert het gehele werkveld in al zijn facetten en behandelt zowel fysieke en sociale veiligheid als safety en security.

In het Kort


De opleiding Integrale Veiligheidskunde start in de week van  31 augustus 2020 en duurt 4 jaar. Je hebt 2 aaneengesloten dagdelen college.

Overige informatie


 • Niveau: Bachelor
 • Locatie: Den Bosch
 • Inschrijven: voor 31 augustus

Waarom de opleiding Integrale Veiligheidskunde?

Veiligheid heeft een toenemende aandacht in onze maatschappij. Je werkt bij een bureau dat zich met veiligheid bezighoudt, bij de reclassering, bij de politie, bij de marechaussee of bij defensie, en je wilt meer. Je hebt behoefte aan een ruimere blik op het werkveld. Want dat blijkt veel groter te zijn dan je kunt overzien vanuit je huidige functie.

Integraal veiligheidskundigen zijn nodig in de industriële sector, de zakelijke dienstverlening, binnen profit en non-profit organisaties en bij de overheid (rijk, provincie, gemeente, waterschap). Maar ook bij allerlei andere organisaties met veiligheid als kerntaak, zoals politie en brandweer. Integrale Veiligheidskunde is een brede bacheloropleiding gericht op fysieke en sociale veiligheid, safety en security. De centrale opdracht van een integraal veiligheidskundige (IVK) is: zorgen voor afstemming en verbinding tussen verschillende partijen waardoor de gemeenschappelijke belangen die boven de afzonderlijke deelbelangen uitstijgen niet uit het oog worden verloren.

Op het vlak van veiligheid zijn kant-en-klare oplossingen steeds minder afdoende en ook lang niet altijd voorhanden. Afhankelijk van het specifieke veiligheidsvraagstuk zal voortdurend moeten worden gezocht naar een passend antwoord: een weloverwogen combinatie van maatregelen, bezien vanuit verschillende perspectieven, en in de context waarin het veiligheidsvraagstuk zich voordoet.

Waarom bij Avans Deeltijd?

Integrale Veiligheidskunde bij Avans Deeltijd leidt je in 4 jaar op tot Bachelor of Arts. Het is een brede opleiding die je een zeer ruime kijk geeft op veiligheid. Avans Deeltijd staat hoog aangeschreven, is kleinschalig en je wordt persoonlijk behandeld.

Voor wie is de opleiding Integrale Veiligheidskunde bedoeld?

De deeltijdopleiding Integrale Veiligheidskunde is interessant voor wie verder kijkt dan zijn huidige baan. Je hebt belangstelling voor veiligheidsvraagstukken, safety en security, risicobeheersing en crisiscommunicatie. Je houdt van regelen en coördineren en je kunt partijen goed samenbrengen. Je denkt in oplossingen zonder het verschil in belangen uit het oog te verliezen.

En zie je bovendien niet op tegen hard werken? Dan ben je toe aan de bacheloropleiding Integrale Veiligheid bij Avans Deeltijd. De ideale opleiding voor wie zich vastbijt in veiligheidsvraagstukken die ons allen aangaan.

Studieprogramma

De eerste twee jaar volg je de Associate degree Bedrijfskunde, waarna je naadloos doorstroomt in jaar 3 en 4 van de Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde.

Tijdens de opleiding integrale veiligheidskunde word je voorbereid op het veelzijdige van integrale veiligheidskunde. De wereld om ons heen wordt steeds complexer waarbij veiligheid een steeds prominentere plek inneemt. De integraal veiligheidskundige is de gesprekspartner voor bestuurders en management op alle thema's waarin veiligheid een rol speelt. Bijvoorbeeld bij het organiseren van evenementen, het openen van een kantoor of productie locatie op een industrieterrein, het veilig uit kunnen voeren van complexe infrastructurele werken en het samen werken met de operationele hulpdiensten als er toch een incident voordoet. Omdat de studenten allemaal een werkkring hebben vanwaar de opleiding wordt gevolgd sluiten de vakken en de casuïstiek aan bij de dagelijkse praktijk. 

In de eerste twee jaar krijg je een introductie op veel verschillende gebieden: algemeen management, personeels- en projectmanagement en inleiding recht. Je leert hoe een manager werkt aan de hand van de Plan, Do, Check, Act-cyclus van Deming. Ook krijg je vakken als Nederlands, organisatiepsychologie, statistiek en een training managementvaardigheden. 

In het derde en vierde jaar wordt naast inhoudelijke kennis op het terrein van veiligheid veel aandacht besteed aan het vormen van de integraal veiligheidskundige. Bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan presentatietechnieken en overtuigingskracht. Integrale veiligheid is een brede opleiding waarin je kijk op de wereld van veiligheid wordt vergroot en weet hoe hierin op te treden.

Diploma

Het wettelijk erkende hbo-diploma bachelor of Arts is de bekroning op je studie.

Resultaat

Na 4 jaar studie, waarin je vast zo nu en dan moeilijke momenten kent en uitdagingen overwonnen hebt, kun je je bachelordiploma halen. In die 4 jaar leg je de basis om je verder te ontwikkelen tot een succesvolle professional, die complexe veiligheidsvraagstukken kan aanpakken.

Carrièreperspectieven

Integrale Veiligheidskunde leidt op tot onder andere de volgende topfuncties:

 • Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid 
 • Evenementenorganisator 
 • Veiligheidsmanager 
 • Coördinator integrale veiligheid 
 • Veiligheidsadviseur 
 • Projectmanager Veiligheid in de wijk 
 • Teamchef politie 

Vervolgstudies

Je Bachelor of Arts biedt toegang tot diverse masteropleidingen.

Avans Hogeschool en Avans+ hebben samen een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Een scala aan opleidingen voor een leven lang leren. Op Ad-, bachelor-, postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk.

Startdatum

Je wilt in augustus met een deeltijdopleiding starten? Meld je dan vóór 31 augustus aan. Let op: de opleiding start in de week van 31 augustus. Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen, onder toelating.

Locaties

Deeltijdopleiding Integrale Veiligheidskunde is te volgen op maandagmiddag en -avond in ‘s-Hertogenbosch.

 's-Hertogenbosch, 088 525 7500 Onderwijsboulevard 215, 5223 DE, Routebeschrijving

Studieduur

De hbo-opleiding tot het bachelordiploma omvat 4 jaar. 

Studiekosten

Voor het volgen van de opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Dit is wettelijk vastgesteld. Verder moet je rekening houden met de aanschaf van studieboeken en andere leermiddelen. Dit bedrag komt ongeveer op € 900,- per jaar.

Toelating  

Je wilt starten met de opleiding. Dat kan als je in het bezit bent van een mbo-niveau 4, een havo- of vwo diploma.

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder? Je kunt dan worden toegelaten aan de hand van een assessment bij onderzoeksbureau AOB Compaz. Je kan zelf contact opnemen met AOB Compaz om het assessment af te nemen. Let op, aan het assessment zijn kosten verbonden.

Sluit je het assessment af met een positief resultaat? Neem dan contact met ons op zodat we je verder kunnen helpen met je inschrijving.

Taaleis 

Heb je een diploma van het voortgezet onderwijs of het middelbaarberoepsonderwijs, dan beschik je doorgaans over het juiste taalniveau om aan een hbo-opleiding te beginnen. Om een opleiding bij Avans Deeltijd te kunnen volgen, moet je de Nederlandse taal beheersen op niveau B2. Dat kun je aantonen als je een diploma hebt zoals vermeld bij het kopje Toelating.

Anders moet je voldoen aan een van deze taaleisen:
•    Je hebt het staatsexamen NT2 Programma II behaald. En je beheerst het Nederlands op taalniveau B2 van het Europees Referentie Kader.
•    Je hebt het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) ‘Educatief Start bekwaam’ of ‘Educatief Professioneel’ behaald. 
Als je niet aan deze taaleisen voldoet, kan de academiedirectie nader onderzoek instellen om te kunnen beslissen dat je het Nederlands goed genoeg beheerst.

Aanvullende toelatingseisen

Als je de deeltijdopleiding volgt, gaan we ervan uit dat je een relevante werkplek hebt tijdens de opleiding. Je werkplek moet aan eisen voldoen wat betreft werkomgeving, niveau van het werk en het aantal uren dat je per week moet werken.  In het eerste jaar van jouw studie moet je minimaal 16 uur werkzaam zijn in een organisatie met minimaal 10 medewerkers. Vanaf het tweede jaar moet dit 20 uur zijn. Werk je in een kleinere organisatie, neem dan contact op met de opleiding om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Tijdens je inschrijving in Studielink beantwoord je een aantal vragen over je opleiding, werkervaring en huidige functie. Op basis daarvan bepalen we of het nodig is om je uit te nodigen voor een intakegesprek voor aanvullend advies.

Je hebt bij voorkeur een voor de opleiding relevante werkplek die voldoet aan de volgende eisen:

 • Voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen tot adequaat handelende beroepsbeoefenaar.
 • Beschikking over vakliteratuur, regelgeving en materialen, discussie over het vak.
 • Een werkkring om de praktijkopdrachten in het kader van de toetsing uit te kunnen voeren.

Indien je werkplek niet voldoet, kun je het advies krijgen om een andere werkplek te zoeken naast je opleiding.

Verkorte trajecten

Je hebt een certificaat of getuigschrift van een relevante opleiding op hbo-niveau. In dat geval kun je vrijstellingen aanvragen. Beschik je over een bachelordiploma, dan kan het zijn dat je een hoger bedrag aan collegegeld moet betalen.

Intakegesprek

Je schrijft je in via Studielink. Bij je inschrijving via Studielink beantwoord je een aantal vragen over je opleiding en werkervaring. Op basis daarvan bepalen we of het nodig is om je uit te nodigen voor een intakegesprek.

Voor deze opleiding biedt Avans Deeltijd proeflessen aan op maandag 10 februari en maandag 9 maart. Tijdens deze proeflessen volg je een college met zittende studenten en kun je zelf ervaren hoe het is om in Deeltijd te studeren.

Om deel te nemen aan de proefles moet je je inschrijven.

Meer opleidingen in Management opleidingen:
 • Commerciële Economie

  Commerciële Economie is bij uitstek de deeltijdopleiding voor verkooptalenten. Marketing, sales en accountmanagement zijn de ingrediënten waarmee je de basis legt voor een carrière in vrijwel elke commerciële functie.

  Niveau: Bachelor Locaties: Breda & Den Bosch Duur: 4 jaar in deeltijd Inschrijven: vóór 31 augustus
 • Bedrijfskunde Associate degree

  Management, Economie en Recht zijn de bestanddelen van deze opleiding Bedrijfskunde deeltijd. En zeker niet toevallig vormen deze items precies de bagage die je mee moet nemen als generalist bij een bedrijf.

  Niveau: Associate degree Locaties: Breda & Den Bosch Duur: 2 jaar in deeltijd Inschrijven: voor 31 augustus
 • Bedrijfskunde

  Management, economie en recht zijn de bestanddelen van de opleiding Bedrijfskunde deeltijd. En zeker niet toevallig vormen deze items precies de bagage die je mee moet nemen als generalist bij een bedrijf.

  Niveau: Bachelor Locaties: Breda & Den Bosch Duur: 4 jaar in deeltijd Inschrijven: voor 31 augustus