Human Resource Management Associate degree

HRM richt zich zowel op mensen als op organisatiedoelen. Is zowel een beleidsondersteunend als een beleidsadviserend vakgebied. Kortom het raakt zowel de menskant als de bedrijfskundige kant van de HR-manager in spe.

Na het volgen van deze 2-jarige opleiding ad Human Resource Management, heb je een volwaardige opleiding op niveau 5 afgerond.

In het Kort


De deeltijdopleiding Human Resource Management Associate degree start in de week van 31 augustus 2020 en duurt 2 jaar. Je hebt 2 aaneengesloten dagdelen college.

Overige informatie


 • Niveau: Associate degree
 • Locaties: Breda & Den Bosch
 • Duur: 2 jaar in deeltijd
 • Inschrijven: voor 31 augustus

Waarom de deeltijdopleiding Human Resource Management Associate degree?

Human Resource Management is een beleidsondersteunend en -adviserend vakgebied en richt zich op mensen in een organisatie, zonder de doelen van die organisatie uit het oog te verliezen. Met andere woorden: het raakt zowel de mensenkant als de bedrijfskundige kant van de HR-manager. De kunst is om het evenwicht te zoeken tussen alle belangen. In de HRM Associate degree leer je de belangen van verschillende partijen in een organisatie te behartigen.

Je werkt bij voorkeur al op een p&o-afdeling en je wilt je graag verdiepen in dit voor elke organisatie zo belangrijke werkterrein. De deeltijdopleiding HRM-Ad is de ideale opstap naar een verantwoordelijke ondersteunende en operationele functie in de HR op operationeel en tactisch niveau, binnen of buiten de organisatie waar je nu werkt.

Waarom bij Avans Deeltijd?

Bij de opleiding HRM-Ad bij Avans Deeltijd is de werkomgeving een belangrijke leeromgeving (‘werkplek-leren’). Avans Deeltijd is bezig met het maken van de omslag waarbij werkplek-leren een belangrijke plaats inneemt. Dit betekent dat er een actieve rol van de student wordt gevraagd, omdat leervragen vanuit je werk nog meer leidend worden in het opleidingsprogramma. We werken daarnaast met docenten uit de praktijk en die in hun vakgebied specialist zijn.

Voor wie is de deeltijdopleiding Human Resource Management Associate degree bedoeld?

Je bent sociaal en zakelijk. Je vindt het leuk om met mensen te werken en je bent niet bang voor cijfers. Je moet natuurlijk doorzettingsvermogen hebben. Een 2-jarige Ad-opleiding volgen naast je werk en privéleven is niet niks. Dat vraagt discipline en motivatie. Maar aan het eind van de rit heb je je carrièrekansen verbreed en staat niets je in de weg om een tree hoger op de carrièreladder te komen of om door te leren om die te bereiken.

Studieprogramma

De deeltijdopleiding duurt twee jaar. Elk collegejaar is verdeeld in vier periodes van tien weken. In iedere periode staat één thema centraal, bestaande uit meerdere modules. Het programma is afwisselend. Praktijkopdrachten zijn een belangrijk onderdeel. Je verwerft niet alleen theoretische kennis. Je oefent ook in persoonlijke vaardigheden. Zoals presenteren, organiseren en communiceren. Je legt steeds de relatie tussen de opleiding en de praktijk.

In het eerste jaar maak je onder andere kennis met HRM, (Arbeids)recht, Financieel Management en Ethiek & Psychologie in de vorm van de thema’s: ‘Aan de slag met HRM’, ‘Instroom’ en ‘Doorstroom I en II’. Bovendien word je getoetst in de basisvakken Nederlands, rekenen en Engels.

In jaar twee zijn de thema’s ’uitstroom’, HR in organisatiecontext en projectmatig veranderen. In dit jaar staat (praktijkgericht) onderzoek in combinatie met een verdieping in HRM en arbeidsrecht en kwaliteit en duurzaamheid. duidelijk op het programma. Daarnaast zet je je persoonlijke vaardigheden leerlijn door. Het tweede jaar sluit je af met een AD Afstudeeropdracht.

Diploma

Het wettelijk erkende hbo-diploma Associate degree is de bekroning op je studie. 

Resultaat

Na 2 jaar studie, waarin je vast zo nu en dan moeilijke momenten kent en uitdagingen overwonnen hebt, kun je je Associate degree halen. In die 2 jaar leg je de basis om je verder te ontwikkelen tot een succesvolle professional. Een mooie ondersteunende functie ligt in het verschiet.

Carrièreperspectieven

HRM-Ad leidt op tot onder andere de volgende functies:

 • HR-medewerker
 • Intercedent 
 • Medewerker shared service center 

Vervolgstudies

Je wilt doorstuderen aan de bacheloropleiding Human Resource Management, dan kun je dat binnen 2 jaar na afronding van het Ad-programma doen. Start je daarna, dan moet de examencommissie toestemming geven, omdat het curriculum anders kan zijn.

Avans Hogeschool en Avans+ hebben samen een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Een scala aan opleidingen voor een leven lang leren. Op Ad-, bachelor-, postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk.

Startdatum

Je wilt in augustus met een deeltijdopleiding starten? Meld je dan vóór 31 augustus aan. Let op: de opleiding start in de week van 31 augustus. Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen, onder toelating.

Locaties

Deeltijdopleiding HRM Ad is te volgen op dinsdagmiddag en -avond in ‘s-Hertogenbosch of donderdagmiddag en -avond in Breda.

 's-Hertogenbosch, 088 525 7500 Onderwijsboulevard 215, 5223 DE, Routebeschrijving  Breda, 088 525 7500 Hogeschoollaan 1, 4818 CR, Routebeschrijving

Studieduur

De Ad opleiding omvat 2 jaar. Het kan zijn dat je door een andere studie vrijstelling krijgt voor bepaalde studieonderdelen. Je kunt hier altijd naar vragen bij de contactpersoon van je opleiding.

Studiekosten

Voor het volgen van de opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Dit is wettelijk vastgelegd. Hoe hoog dit in jouw situatie is kan je berekenen op de collegegeldmeter. Verder moet je rekening houden met de aanschaf van studieboeken en andere leermiddelen. Dit bedrag komt ongeveer op € 600,- per jaar.

Toelating

Je wilt starten met de opleiding. Dat kan als je in het bezit bent van een mbo-niveau 4, een havo- of vwo diploma.
Beschik je al over een bachelordiploma, dan kan het zijn dat je een hoger bedrag aan collegegeld moet betalen.

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder? Je kunt dan worden toegelaten aan de hand van een assessment bij onderzoeksbureau AOB Compaz. Je kan zelf contact opnemen met AOB Compaz om het assessment af te nemen. Let op, aan het assessment zijn kosten verbonden.

Sluit je het assessment af met een positief resultaat? Neem dan contact met ons op zodat we je verder kunnen helpen met je inschrijving.

Taaleis 

Heb je een diploma van het voortgezet onderwijs of het middelbaarberoepsonderwijs, dan beschik je doorgaans over het juiste taalniveau om aan een hbo-opleiding te beginnen. Om een opleiding bij Avans Deeltijd te kunnen volgen, moet je de Nederlandse taal beheersen op niveau B2. Dat kun je aantonen als je een diploma hebt zoals vermeld bij het kopje Toelating.

Anders moet je voldoen aan een van deze taaleisen:
•    Je hebt het staatsexamen NT2 Programma II behaald. En je beheerst het Nederlands op taalniveau B2 van het Europees Referentie Kader.
•    Je hebt het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) ‘Educatief Start bekwaam’ of ‘Educatief Professioneel’ behaald. 
Als je niet aan deze taaleisen voldoet, kan de academiedirectie nader onderzoek instellen om te kunnen beslissen dat je het Nederlands goed genoeg beheerst.

Aanvullende toelatingseisen

Als je de deeltijdopleiding volgt, gaan we ervan uit dat je een relevante werkplek hebt tijdens de opleiding. Je werkplek moet aan eisen voldoen wat betreft werkomgeving, niveau van het werk en het aantal uren dat je per week moet werken. Tijdens je inschrijving in Studielink beantwoord je een aantal vragen over je opleiding, werkervaring en huidige functie. Op basis daarvan bepalen we of het nodig is om je uit te nodigen voor een intakegesprek voor aanvullend advies.

Je hebt bij voorkeur een voor de opleiding relevante werkplek die voldoet aan de volgende eisen:

 • Voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen tot adequaat handelende beroepsbeoefenaar.
 • Beschikking over vakliteratuur, regelgeving en materialen, discussie over het vak.
 • Een werkkring om de praktijkopdrachten in het kader van de toetsing uit te kunnen voeren.

Indien je werkplek niet voldoet, kun je het advies krijgen om een andere werkplek te zoeken naast je opleiding.

Verkorte trajecten

Je hebt een certificaat of getuigschrift van een relevante opleiding op hbo-niveau. In dat geval kun je vrijstellingen aanvragen. Beschik je over een bachelordiploma, dan kan het zijn dat je een hoger bedrag aan collegegeld moet betalen.

Intakegesprek

Je schrijft je in via Studielink. Bij je inschrijving via Studielink beantwoord je een aantal vragen over je opleiding en werkervaring. Op basis daarvan bepalen we of het nodig is om je uit te nodigen voor een intakegesprek.

Meer opleidingen in Management opleidingen:
 • Bedrijfskunde

  Management, economie en recht zijn de bestanddelen van de opleiding Bedrijfskunde deeltijd. En zeker niet toevallig vormen deze items precies de bagage die je mee moet nemen als generalist bij een bedrijf.

  Niveau: Bachelor Locaties: Breda & Den Bosch Duur: 4 jaar in deeltijd Inschrijven: voor 31 augustus
 • Business IT & Management

  Wij leiden studenten op die bedrijven en organisaties helpen bij het verbeteren, innoveren, en implementeren van hun diensten, bedrijfsprocessen en organisaties door inzet van informatie en communicatie technologie waarbij duurzame oplossingen worden gecreëerd voor bedrijf, mens en maatschappij.

  Niveau: Bachelor Locatie: Breda Duur: 4 jaar in deeltijd Inschrijven: voor 31 augustus
 • Commerciële Economie

  Commerciële Economie is bij uitstek de deeltijdopleiding voor verkooptalenten. Marketing, sales en accountmanagement zijn de ingrediënten waarmee je de basis legt voor een carrière in vrijwel elke commerciële functie.

  Niveau: Bachelor Locaties: Breda & Den Bosch Duur: 4 jaar in deeltijd Inschrijven: vóór 31 augustus