Human Resource Management

De opleiding Human Resource Management in deeltijd richt zich zowel op mensen als op organisatiedoelen. Is zowel een beleidsondersteunend als een beleidsadviserend vakgebied. Kortom het raakt zowel de menskant als de bedrijfskundige kant van de HR-manager in spe. De kunst is om het evenwicht te zoeken tussen alle belangen. In de bacheloropleiding HRM leer je de belangen van verschillende partijen in een organisatie te behartigen.

We adviseren je om eerst te starten met de 2-jarige opleiding Ad Human Resource Management, waarna je naadloos doorstroomt naar jaar 3 en 4 van de Bachelor opleiding Human Resource Management. Het voordeel hiervan is dat je in 2 + 2 jaar een volwaardige bacheloropleiding kunt afronden met een tussentijds diploma.

In het Kort


De opleiding Human Resource Management start in de week van  31 augustus 2020 en duurt 4 jaar. Je hebt 2 aaneengesloten dagdelen college.

Overige informatie


 • Niveau: Bachelor
 • Locaties: Breda & Den Bosch
 • Duur: 4 jaar in deeltijd
 • Inschrijven: voor 31 augustus

Waarom de deeltijdopleiding Human Resource Management Bachelor?

Human Resource Management is een beleidsondersteunend en -adviserend vakgebied en richt zich op mensen in een organisatie, zonder de doelen van die organisatie uit het oog te verliezen. Met andere woorden: het raakt zowel de mensenkant als de bedrijfskundige kant van de HR-manager. De kunst is om het evenwicht te zoeken tussen alle belangen. In de HRM Bachelor leer je de belangen van verschillende partijen in een organisatie te behartigen.

Je werkt bij voorkeur al op een HR-afdeling en je wilt je graag verdiepen in dit voor elke organisatie zo belangrijke werkterrein. De deeltijdopleiding HRM is de ideale opstap naar een verantwoordelijke functie in de HR op operationeel en tactisch en strategisch niveau, binnen of buiten de organisatie waar je nu werkt.

Waarom bij Avans Deeltijd?

Bij de bacheloropleiding HRM bij Avans Deeltijd is de werkomgeving de belangrijkste leeromgeving (‘werkplek-leren’). Avans Deeltijd is bezig met het maken van de omslag naar een groter accent op werkplek-leren. Dit betekent dat er een actieve rol van de student wordt gevraagd, omdat leervragen vanuit je werk nog meer leidend worden in het opleidingsprogramma.

Voor wie is de opleiding Human Resource Management bedoeld?

Je bent sociaal en zakelijk en je vindt het leuk om met mensen te werken en je bent niet bang voor cijfers. Je moet natuurlijk doorzettingsvermogen hebben. Een 4-jarige bacheloropleiding volgen naast je werk en privéleven is niet niks. Dat vraagt discipline en motivatie. Maar aan het eind van de rit heb je je carrièrekansen gigantisch verbreed en staat niets je in de weg om de baan te bemachtigen waar je hart naar uitgaat of om nog verder door te leren om die te bereiken.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Als je de 4-jarige bachelor HRM gaat doen, adviseren we je om eerst de 2-jarige opleiding Ad Human Resource Management te volgen. Zodra je die hebt afgerond, kun je vervolgens naadloos doorstromen naar jaar 3 en 4 van de Bachelor opleiding Human Resource Management. Je splitst hiermee voor jezelf de bachelor opleiding in 2 delen (2 jaar + 2 jaar).

De eerste 2 jaar van de bachelor zijn gelijk aan de AD opleiding. Elk collegejaar is verdeeld in vier periodes van tien weken. In iedere periode staat één thema centraal, bestaande uit meerdere modules. Vanaf het derde jaar komen er ook blokken van 20 weken ipv 10 weken. Het programma is afwisselend. Praktijkopdrachten zijn een belangrijk onderdeel. Je verwerft niet alleen theoretische kennis. Je oefent ook in persoonlijke vaardigheden. Zoals presenteren, organiseren en communiceren. Je legt steeds de relatie tussen de opleiding en de praktijk.

In het eerste jaar van de bachelor maak je onder andere kennis met HRM, (Arbeids)recht, Financieel Management en Ethiek & Psychologie in de vorm van de thema’s: ‘Aan de slag met HRM’, ‘Instroom’ en ‘Doorstroom I en II’. Bovendien word je getoetst in de basisvakken Nederlands, rekenen en Engels.

In jaar twee van de bachelor zijn  de thema’s ’uitstroom’, HR in organisatiecontext en projectmatig veranderen. In dit jaar staat (praktijkgericht) onderzoek in combinatie met een verdieping in HRM en arbeidsrecht en kwaliteit en duurzaamheid. duidelijk op het programma. Daarnaast zet je je persoonlijke vaardigheden leerlijn door. Het tweede jaar sluit je af met een AD Afstudeeropdracht.

Tijdens het 3e en 4e jaar van de opleiding verdiep je je in (de eigen) organisatie, medewerkers en de rol van de personeelsmanager. Je gaat je eigen organisatie analyseren eerst intern, vervolgens extern om op die manier de ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie middels een strategisch beleid en personeelsplan naar een hoger niveau te tillen. Uiteraard klop dit in zowel juridische als financiële zin. In het laatste jaar ga je na het volgen van diverse verdiepingsworkshops, afstuderen binnen je eigen organisatie.

Diploma

Het wettelijk erkende hbo-diploma Bachelor of Arts is de bekroning op je studie. 

Carrièreperspectieven

De bachelor HRM leidt op tot onder andere de volgende functies:

 • HR manager
 • HR business partner
 • Adviseur opleiding en scholing 
 • Arbeidsbemiddelaar 
 • Beleidsmedewerker personele zaken 
 • Consulent arbeidsvoorziening 
 • Mobiliteitsadviseur 
 • Personeelsadviseur, -consulent of -manager 
 • Projectmedewerker werkgelegenheid 
 • Re-integratiebegeleider, trainer

Vervolgstudies

Je bacheloropleiding biedt toegang tot de masteropleiding Master of Human Resource Management.

Avans Hogeschool en Avans+ hebben samen een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Een scala aan opleidingen voor een leven lang leren. Op Ad-, bachelor-, postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk.

Startdatum

Je wilt in augustus met een deeltijdopleiding starten? Meld je dan vóór 31 augustus aan. Let op: de opleiding start in de week van 31 augustus. Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen, onder toelating.

Locaties

De deeltijdopleiding bachelor HRM is te volgen op dinsdagmiddag en -avond in  ‘s-Hertogenbosch of op donderdagmiddag en -avond in Breda.

 Breda, 088 525 7500 Hogeschoollaan 1, 4818 CR, Routebeschrijving  's-Hertogenbosch, 088 525 7500 Onderwijsboulevard 215, 5223 DE, Routebeschrijving

Studiekosten

Voor het volgen van de opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Dit is wettelijk vastgelegd. Hoe hoog dit is in jouw situatie kun je berekenen op de collegeldmeter. Verder moet je rekening houden met de aanschaf van studieboeken en andere leermiddelen. Dit bedrag komt neer op ruim € 600,- per jaar.

Je wilt starten met de opleiding. Dat kan als je in het bezit bent van een mbo-niveau 4, een havo- of vwo diploma. Beschik je al over een bachelordiploma, dan kan het zijn dat je een hoger bedrag aan collegegeld moet betalen.

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder? Je kunt dan worden toegelaten aan de hand van een toelatingsonderzoek bij onderzoeksbureau AOB Compaz. Je kan zelf contact opnemen met AOB Compaz om het toelatingsonderzoek af te nemen. Let op, aan het onderzoek zijn kosten verbonden.

Op basis van de uitkomst van het onderzoek beslist Avans Deeltijd op je wordt toegelaten. Neem contact met ons op zodat we je verder kunnen helpen met je inschrijving.

Vooropleiding

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder? Je kunt dan worden toegelaten aan de hand van een assessment bij onderzoeksbureau AOB Compaz. Je kan zelf contact opnemen met AOB Compaz om het assessment af te nemen. Let op, aan het assessment zijn kosten verbonden.

Sluit je het assessment af met een positief resultaat? Neem dan contact met ons op zodat we je verder kunnen helpen met je inschrijving.

Aanvullende toelatingseisen

Als je de deeltijdopleiding volgt, gaan we ervan uit dat je een relevante werkplek hebt tijdens de opleiding. Je werkplek moet aan eisen voldoen wat betreft werkomgeving, niveau van het werk en het aantal uren dat je per week moet werken. Tijdens je inschrijving in Studielink beantwoord je een aantal vragen over je opleiding, werkervaring en huidige functie. Op basis daarvan bepalen we of het nodig is om je uit te nodigen voor een intakegesprek voor aanvullend advies.

Je hebt bij voorkeur een voor de opleiding relevante werkplek die voldoet aan de volgende eisen:

 • Voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen tot adequaat handelende beroepsbeoefenaar.
 • Beschikking over vakliteratuur, regelgeving en materialen, discussie over het vak.
 • Een werkkring om de praktijkopdrachten in het kader van de toetsing uit te kunnen voeren.

Indien je werkplek niet voldoet, kun je het advies krijgen om een andere werkplek te zoeken naast je opleiding.

Taaleis 

Heb je een diploma van het voortgezet onderwijs of het middelbaarberoepsonderwijs, dan beschik je doorgaans over het juiste taalniveau om aan een hbo-opleiding te beginnen. Om een opleiding bij Avans Deeltijd te kunnen volgen, moet je de Nederlandse taal beheersen op niveau B2. Dat kun je aantonen als je een diploma hebt zoals vermeld bij het kopje Toelating.

Anders moet je voldoen aan een van deze taaleisen:
•    Je hebt het staatsexamen NT2 Programma II behaald. En je beheerst het Nederlands op taalniveau B2 van het Europees Referentie Kader.
•    Je hebt het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) ‘Educatief Start bekwaam’ of ‘Educatief Professioneel’ behaald. 
Als je niet aan deze taaleisen voldoet, kan de academiedirectie nader onderzoek instellen om te kunnen beslissen dat je het Nederlands goed genoeg beheerst.

Verkorte trajecten

Je hebt een certificaat of getuigschrift van een relevante opleiding op hbo-niveau. In dat geval kun je vrijstellingen aanvragen. 

Intakegesprek

Je schrijft je in via Studielink. Bij je inschrijving via Studielink beantwoord je een aantal vragen over je opleiding en werkervaring. Op basis daarvan bepalen we of het nodig is om je uit te nodigen voor een intakegesprek.

Meer opleidingen in Management opleidingen:
 • Bedrijfskunde Associate degree

  Management, Economie en Recht zijn de bestanddelen van deze opleiding Bedrijfskunde deeltijd. En zeker niet toevallig vormen deze items precies de bagage die je mee moet nemen als generalist bij een bedrijf.

  Niveau: Associate degree Locaties: Breda & Den Bosch Duur: 2 jaar in deeltijd Inschrijven: voor 31 augustus
 • Commerciële Economie

  Commerciële Economie is bij uitstek de deeltijdopleiding voor verkooptalenten. Marketing, sales en accountmanagement zijn de ingrediënten waarmee je de basis legt voor een carrière in vrijwel elke commerciële functie.

  Niveau: Bachelor Locaties: Breda & Den Bosch Duur: 4 jaar in deeltijd Inschrijven: vóór 31 augustus
 • Bedrijfskunde

  Management, economie en recht zijn de bestanddelen van de opleiding Bedrijfskunde deeltijd. En zeker niet toevallig vormen deze items precies de bagage die je mee moet nemen als generalist bij een bedrijf.

  Niveau: Bachelor Locaties: Breda & Den Bosch Duur: 4 jaar in deeltijd Inschrijven: voor 31 augustus