HBO Verpleegkunde

Je kiest met de opleiding HBO-Verpleegkunde voor een uitdagend en boeiend beroep. Als HBO-verpleegkundige ben je breed opgeleid. Je kunt gaan werken in alle sectoren binnen de zorg.

In het Kort


Je volgt deze verkorte deeltijdopleiding in Breda of in 's-Hertogenbosch. Het verschil is het startmoment en de aangeboden studieroute. Je start in ' s-Hertogenbosch in februari 2020 en in Breda in augustus 2020.

Overige informatie


 • Niveau: Bachelor
 • Locatie: Breda & Den Bosch
 • Inschrijven: Voor 31 augustus (Breda) of voor 1 januari ('s-Hertogenbosch)

Waarom de opleiding Hbo-verpleegkunde?

De zorg wordt steeds complexer, de Nederlandse bevolking vergrijst en meer mensen krijgen te maken met verschillende aandoeningen en functiebeperkingen. Er zijn almaar meer (medische) behandelmogelijkheden en techniek speelt een grotere rol. Banen in de zorgsector evolueren mee met deze ontwikkelingen. Verpleegkundigen krijgen bijvoorbeeld steeds meer een regisseursfunctie. Ze dragen meer verantwoordelijkheid voor hun besluiten en hun acties.

De zorg van nu en die van de toekomst vragen daardoor om andere kennis en vaardigheden. Medische technologie, vergrijzing, evidence based practice zijn alle van invloed op onze kennisontwikkeling. Het is voor een verpleegkundige essentieel om goed en actueel geschoold te zijn en te beschikken over kennis, vaardigheden en inzichten die ingezet kunnen worden in een veranderende gezondheidszorg. Bovendien blijft de vraag naar hooggekwalificeerde verpleegkundigen groeien.

De deeltijdopleiding hbo-verpleegkunde is een praktijkopleiding die hier prima op aansluit. Een opleiding die bovendien is toegespitst op je capaciteiten en ambities. We bieden je een opleidingstraject op maat aan, dat past bij je vooropleiding en ervaring. Je wordt opgeleid tot een generieke verpleegkundige op hbo-niveau. Om de opleiding in deeltijd te kunnen volgen, dien je een functie als verpleegkundige of als HBO-verpleegkundige in opleiding te hebben. Na je opleiding heb je als hbo-verpleegkundige veel mogelijkheden om jezelf te ontplooien.

Naast de deeltijdopleiding kan je deze studie ook volgen in andere varianten. Je kan kiezen voor een voltijdopleiding. Je mag na 2 jaar voltijdstudie ook switchen naar de duale opleiding. Heb je al een mbo-v-diploma? Dan kom je voor een verkort traject in aanmerking. Bekijk de opties en kies wat bij jou past.

Studieprogramma

Het onderwijs richt zich op kennis, handelingen en vaardigheden die je nodig hebt om adequaat je werk te kunnen doen. Je leert alles over de verschillende rollen die je als verpleegkundige hebt: zorgverlener, communicator, samenwerkingspartner, reflectieve EBP-professional (evidence based practice), gezondheidsbevorderaar, organisator, professional en kwaliteitsbevorderaar. We toetsen je ontwikkeling ‘binnenschools’ en in de praktijk. 

Opbouw

De opleiding is opgebouwd uit verschillende eenheden van leeruitkomsten (ELU). Elke eenheid omvat 15 of 30 studiepunten. Je start met een eenheid gericht op het klinisch redeneren binnen het verpleegkundige proces, verpleegkundige methodiek en evidence based practice (EBP). In de volgende ELU's wordt de rol van zorgverlener steeds gecombineerd met een van de andere rollen van de hbo-verpleegkundige. Je verdiept je in alle facetten die met deze rollen samenhangen. Zoals: gezondheidsvoorlichting, -opvoeding en preventie, casemanagement, verdieping van communicatieve vaardigheden, ondernemerschap, innovatie, technologie en veiligheid in de zorg. Je leert om systeemgericht te werken en op basis van de uitgangspunten van positieve gezondheid te werken als HBO-verpleegkundige.

Door middel van een afstudeeropdracht, vanuit en gericht op jouw werkplek, laat je zien dat je beschikt over alle competenties van een hbo-verpleegkundige. Met behulp van lessen en bijeenkomsten op school, een digitale leeromgeving en leren op de werkplek vergroot je je competenties. 

Resultaat

Na een traject van 2,5 à 3,5 jaar studie (afhankelijk van je vooropleiding), waarin je vast zo nu en dan moeilijke momenten kent en uitdagingen overwonnen hebt, kun je je bachelordiploma halen. In die tijd leg je de basis om je verder te ontwikkelen tot een succesvolle zorgprofessional.

Vervolgstudies 

Je kunt met je bachelordiploma hbo-verpleegkunde op zak prima verder studeren. Je kiest een master of een specialistische opleiding.

Startdatum

In augustus start de opleiding in Breda en in februari start de opleiding in 's-Hertogenbosch.

Wil je in augustus met de deeltijdopleiding starten? Meld je dan vóór 31 augustus aan. Let op: de opleiding start in de week van 26 augustus. Wil je in februari starten met de opleiding? Meld je dan vóór 1 januari 2020 aan. Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen, onder toelating. Let op: de opleiding start in februari voor MBO-V studenten en inservice opgeleide verpleegkundigen. Voor studenten met de vooropleiding HBO Sociale studies of MBO MMZ/SPW is het niet mogelijk te starten. Voor vragen kan je contact opnemen via het contactformulier.

Locaties

In Breda is de opleiding te volgen op donderdag en in 's-Hertogenbosch op vrijdag.

 Breda, 088 525 7500 Hogeschoollaan 1, 4818 CR, Routebeschrijving  's-Hertogenbosch, 088 525 7500 Onderwijsboulevard 215, 5223 DE, Routebeschrijving

Tijdsinvestering

Je besteedt gemiddeld twintig uur per week aan je opleiding. Dat is inclusief de contactdag op school of eventuele stagedagen. De combinatie van werken en studeren is soms zwaar. Natuurlijk helpen we je waar we kunnen. Bijvoorbeeld door persoonlijke begeleiding, hulp bij het indelen van je tijd, een goede verdeling van de studielast en een overzichtelijk opleidingsprogramma. Waar het om gaat is dat je kunt studeren op de manier die jij het prettigst vindt.

Praktijk

Je eigen werkplek vormt de basis van het praktijkleren. Hier pas je de theorie toe en ontwikkel je de competenties als hbo-verpleegkundige. De opleiding is opgebouwd uit leeruitkomsten; een deel van deze leeruitkomsten behaal je binnen je eigen werkplek. Niet alle leeruitkomsten zijn binnen je eigen afdeling of team te behalen. Houd er dus er rekening mee dat je voor verschillende leeruitkomsten ervaring moet opdoen buiten je eigen werkplek. Dit organiseer je samen met je werkgever.

Afronding van je opleiding

Als je alle leeruitkomsten hebt behaald, heb jij jouw opleiding afgerond. Dit levert je vervolgens de titel Bachelor of Nursing op.

Studiekosten

Voor het volgen van de opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Dit is wettelijk vastgelegd. Verder moet je rekening houden met de aanschaf van studieboeken en andere leermiddelen.

Toelating

Je wilt starten met deze opleiding. Dat kan als je voldoet aan de toelatingseisen.

 • Je bent via BOL of BBL in de praktijk opgeleid tot mbo-4 verpleegkundige of je bent inservice opgeleid tot verpleegkundige. En je hebt een baan in een verpleegkundige setting (16 uur). Je kan de opleiding volgen in 's-Hertogenbosch of Breda. 
 • Of je hebt een aan verpleegkunde verwante hbo-opleiding gevolgd. Zoals SPH, MWD, HBO Medische Hulpverlening of HBO-Pedagogiek. En je hebt een baan in een verpleegkundige setting (20 uur).

Op dit moment is het nog niet mogelijk om de opleiding te starten als je geen relevante vooropleiding in de zorg of welzijn hebt afgerond.

Na je inschrijving in studielink ontvang je een uitnodiging voor een intake gesprek. Het kan zijn dat we je vooraf vragen een portfolio te overleggen.

 • MBO-MMZ niveau 4 (Alleen toelaatbaar met tenminste twee jaar werkervaring in een verpleegkundige setting.)
 • HBO Creatieve Therapie
 • Ergotherapie
 • Fysiotherapie
 • Verloskunde (of aanverwante opleidingen)

Heb je eerder een HBO-opleiding gevolgd? Bekijk dan of je het instellingscollegegeld moet betalen.

Afgeronde specialistische verpleegkundige opleiding

Studenten met een afgeronde specialistische verpleegkundige opleiding, die door de CZO is erkend, die vanaf 2014 zijn afgestudeerd komen in aanmerking voor vrijstellingen. Voor het merendeel van deze opleidingen bedraagt de studieduur 1 ¾ jaar. Studenten die voor 2014 de specialistische verpleegkundige opleiding hebben afgerond, kunnen tijdens of voorafgaand aan de opleiding een valideringsonderzoek doen waardoor de opleiding mogelijk wordt verkort.

Eerder afgeronde propedeuse

Studenten met een afgeronde propedeuse verpleegkunde aan een Nederlandse hogeschool beginnen direct aan de hoofdfase. Dit kan echter alleen als je een werkplek hebt waarbij jij als HBO-verpleegkundige in opleiding werkt.

Eisen aan de werkplek

Tijdens jouw werk zul je begeleid moeten worden door een HBO-verpleegkundige. Het is belangrijk dat jij de mogelijkheid hebt om je te bekwamen in het totale pakket aan competenties van een HBO-verpleegkundige. Denk er daarbij ook aan dat jij je zelf verder moet bekwamen in de verpleegtechnische en voorbehouden handelingen in de praktijk. Dit kan binnen je eigen instelling of eventueel met een andere instelling. Dit laatste regel je zelf. Als opleiding vinden wij het belangrijk dat jij je kunt bekwamen op meerdere werkplekken én bij voorkeur ook kunt werken in het geheel van de zorgketen. Werkgevers kunnen aanvullende eisen stellen aan roulatie binnen of buiten de instelling.

Taaleis 

Heb je een diploma van het voortgezet onderwijs of het middelbaarberoepsonderwijs, dan beschik je doorgaans over het juiste taalniveau om aan een hbo-opleiding te beginnen. Om een opleiding bij Avans Deeltijd te kunnen volgen, moet je de Nederlandse taal beheersen op niveau B2. Dat kun je aantonen als je een diploma hebt zoals vermeld bij het kopje Toelating

Anders moet je voldoen aan een van deze taaleisen:
•    Je hebt het staatsexamen NT2 Programma II behaald. En je beheerst het Nederlands op taalniveau B2 van het Europees Referentie Kader.
•    Je hebt het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) ‘Educatief Start bekwaam’ of ‘Educatief Professioneel’ behaald. 
Als je niet aan deze taaleisen voldoet, kan de academiedirectie nader onderzoek instellen om te kunnen beslissen dat je het Nederlands goed genoeg beheerst.

Inschrijven

Schrijf je in vóór 20 augustus 2020. De opleiding start in de week van 26 augustus. Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen. Onafhankelijk van het studietraject dat je gaat volgen, schrijf je je in voor jaar 1 (propedeutische fase) via Studielink.

Wil je in februari 2020 starten? Schrijf je dan in voor 1 januari 2020. Neem contact met ons op voor meer details of hulp bij je inschrijving in Studielink. Let op: de opleiding start alleen in februari wanneer er ten minste 16 personen met een aan veprleegkunde verwante HBO-opleiding zijn ingeschreven.

Meer opleidingen in Gezondheidszorgopleidingen:
 • Management in de Zorg

  Om succesvol leiding te geven en te coachen in de zorg- en welzijnssector heb je naast managementvaardigheden persoonlijke kracht en betrokkenheid nodig. De 4-jarige bachelor Management in de Zorg leidt je op tot leidinggevend professional.

  Niveau: Bachelor Locatie: Breda Inschrijven: vóór 31 augustus
 • Management in de Zorg Associate degree

  Om succesvol te coachen in de zorg- en welzijnssector heb je naast managementvaardigheden persoonlijke kracht en betrokkenheid nodig. De 2-jarige Associate degree Management in de Zorg leidt je op voor een coachende functie in de Zorg.

  Niveau: Associate degree Locatie: Breda Inschrijven: vóór 31 augustus