Elektrotechniek

De arbeidsmarkt vraagt om maatschappelijk bewuste elektrotechniek ingenieurs. Kies daarom voor de deeltijdopleiding Elektrotechniek bij Avans Deeltijd.

In het Kort


De opleiding Elektrotechniek start in de week van 31 augustus 2020 en duurt  4 jaar. Je hebt  2 aaneengesloten dagdelen college.

Overige informatie


 • Niveau: Bachelor
 • Locatie: Breda
 • Inschrijven: voor 31 augustus

Waarom de opleiding Elektrotechniek?

Je interesse gaat uit naar automatisering, elektronica en techniek en je wilt hogerop. Je wilt complexe projecten begeleiden en/of uitvoeren. Je wilt je kennis verbreden op het gebied van robotica, installatie- en energietechniek en computertechniek. Je bent creatief en hebt ideeën die je wilt vertalen in techniek om ze te verwezenlijken. De hbo-deeltijdopleiding Elektrotechniek past dan precies bij je. In deze 4-jarige opleiding verdiep je je in industriële automatisering en de besturing van processen. In practica op het lab leer je hoe de ‘programmable logic controller’ (PLC) werkt, hoe je software maakt voor de aansturing van bijvoorbeeld een robotarm of een ander gemechaniseerd systeem. Je leert programmeren en hardware systemen ontwerpen, regelen en meten van fysische waarden zoals toerental of koppel van een machine. Zo bereid je je voor op een toekomst als ingenieur in de techniek bij tal van organisaties, groot en klein. De arbeidsmarkt heeft veel behoefte aan gemotiveerde, maatschappelijk bewuste elektrotechniek ingenieurs met een energiebewuste instelling en een commerciële houding.

Waarom bij Avans Deeltijd?

Avans Deeltijd is kleinschalig en je wordt persoonlijk behandeld. De sfeer is goed en studenten hebben prima en direct contact met de docenten. Ook de structuur van 2 aaneengesloten dagdelen les per week spreekt aan. Maar bovenal staat Elektrotechniek al jaren in de top bij de Nationale Studenten Enquête. 

Voor wie is de deeltijdopleiding Elektrotechniek?

Voor wie nu werkt in de techniek en het gevoel heeft hogerop te willen en kunnen, is er plek bij de hbo-deeltijdopleiding Elektrotechniek. Ook voor installateurs bij (installatie)bureaus  en engineering bureaus die complexere projecten uitvoeren, zoals het automatiseren van een gebouw met robotstraten. Je moet natuurlijk wel doorzettingsvermogen hebben. Een 4-jarige bacheloropleiding volgen naast je werk en privéleven is niet niks. Dat vraagt veel tijd, discipline en motivatie. Maar aan het eind van de rit heb je je carrièrekansen gigantisch verbreed en staat niets je in de weg om een functie als besturingstechnicus of ontwerper te bemachtigen.

Studieprogramma

De deeltijdopleiding Elektrotechniek duurt vier jaar. Elk studiejaar is verdeeld in twee modules van een half jaar, die je afsluit met tentamens. Je gaat aan de slag met allerlei vakken op het gebied van elektrotechniek. Ook verdiep je je in hardware, software en aandrijftechnieken. Daarbij wisselen theorie en beroepsgerichte opdrachten elkaar steeds af. Verder vul je de vakkennis aan met trainingen in bedrijfskunde, wiskunde en communicatie. Alles wat je leert breng je meteen in de praktijk bij je werkgever.

Als je besluit om bij Avans Deeltijd een opleiding te volgen, schrijf je jezelf in voor de modules die je gaat volgen. Elke module die je met goed gevolg afsluit, levert je een certificaat op.

1e jaar

In het eerste jaar volg je specifieke modules uit het vakgebied elektrotechniek. Daarnaast volg je algemene hbo-modules, zoals wiskunde en Engels. Je leert de wereld van elektrotechniek beter kennen via netwerktheorie en elektronica. Ook verdiep je je in besturings- en energietechniek. Alle onderwerpen komen eerst aan bod in de theorielessen. Daarna ga je in aan de slag via practica en opdrachten.

2e jaar

In het tweede jaar volg je lessen en trainingen over beroepsvaardigheden en technisch Engels, maar ook over elektrische schakelingen en aandrijfsystemen. Theorie en praktijk wisselen elkaar af.

Curriculum

Ook in de hoofdfase krijg je zowel theorie- als praktijkgerichte opdrachten. Verder bekwaam je jezelf in je eigen beroepspraktijk. Je volgt lessen in analoge elektronica, digitale techniek, regeltechniek en programmeren. Waarbij je steeds blijft focussen op ontwerpen, automatiseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen. Je voert in het vierde jaar een afstudeeropdracht uit, vrijwel altijd bij je eigen werkgever.

Voordat je met je opleiding start is er bij Avans een mogelijkheid om een introductiecursus te volgen. Deze cursus richt zich vooral op het ontwikkelen van wiskunde en natuurkunde naar het startniveau voor de bachelor Elektrotechniek. Deze introductiecursus start in januari/februari 2019, een half jaar voordat je aan je eerste module begint. We adviseren elke aspirant student met klem deze cursus te volgen. Wil je hier meer informatie over ontvangen? Neem dan contact op.

Diploma

Het wettelijk erkende getuigschrift Bachelor of Engineering is de bekroning op je studie.

Resultaat

Na 4 jaar studie, waarin je vast zo nu en dan moeilijke momenten kent en uitdagingen overwonnen hebt, kun je je bachelordiploma behalen. In die 4 jaar leg je de basis om je verder te ontwikkelen tot een succesvolle elektrotechnicus.

Carrièreperspectieven

Elektrotechniek leidt op tot onder andere de volgende functies:

 • Accountmanager 
 • Besturingstechnicus 
 • In- en verkoopleider 
 • Industrieel automatiseerder 
 • Maintenance Engineer 
 • Marketingmedewerker 
 • Netwerkspecialist 
 • Ontwerper 
 • Product Engineer 
 • Projectmanager 
 • Service Engineer 
 • Werkvoorbereider

Vervolgstudies

Avans Hogeschool en Avans+ hebben samen een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Een scala aan opleidingen voor een leven lang leren. Op Ad-, bachelor-, postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk.

Startdatum

Je wilt in augustus met een deeltijdopleiding starten? Meld je dan vóór 31 augustus aan. Let op: de opleiding start in de week van 31 augustus. Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen, onder toelating.

Locaties

De deeltijdopleiding Elektrotechniek is - wanneer deze start in een even jaar (augustus 2020) – te volgen op maandagmiddag en -avond en – wanneer deze start in een oneven jaar (augustus 2021) – te volgen op donderdagmiddag en -avond in Breda. Je blijft de hele verdere opleiding op dezelfde lesdag je lessen volgen.

 Breda, 088 525 7500 Hogeschoollaan 1, 4818 CR, Routebeschrijving

Studieduur

De hbo-opleiding tot het bachelordiploma omvat 4 jaar. Het kan zijn dat je door een andere studie of door ervaring vrijstelling krijgt voor bepaalde studieonderdelen. Je kunt hier altijd naar vragen bij de studieadviseur van je opleiding.

Studiekosten

Collegegeld

Voor het volgen van de opleiding betaal je jaarlijks collegegeld (collegegeldmeter). Dit is wettelijk vastgelegd.

In de afgelopen jaren heeft Avans Deeltijd deelgenomen aan het experiment vraagfinanciering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Recent heeft OCW besloten dit experiment niet te verlengen. Nieuwe studenten kunnen per 1 september 2019 geen gebruik meer maken van vouchers.

Financiering werkgever

Voor veel studenten geldt dat zij werken bij een bedrijf. Indien jouw werkgever (een deel) van de opleiding vergoedt, dan kan de werkgever, mits de cao van deze werkgever valt onder de Metalektro, een vergoeding aanvragen via het A&O Fonds van Metalektro. Hiervoor dient de werkgever zelf contact op te nemen met het A&O fonds van Metalektro. De meeste werkgevers zijn bekend met deze regeling.

Voor de volledigheid: Avans Hogeschool is in deze vergoedingsregeling geen partner.

Subsidieregeling praktijkleren

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van medewerker/student en is wat betreft het HBO beschikbaar voor werkend leren trajecten (o.b.v. onderwijsarbeidsovereenkomst) in het kader van deeltijdse en duale opleidingen in de sector Techniek. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van het RVO.

Toelating

Je wilt starten met de deeltijdopleiding Electrotechniek. Instroom in de opleiding is mogelijk met:

 • een afgeronde opleiding vwo en havo met een NT-profiel of een NG-profiel met een aanvulling natuurkunde 
 • een afgeronde mbo-4 opleiding

Wij adviseren dat je een technische aanverwante vooropleiding hebt en wiskunde kennis op eind havo-niveau. Beschik je al over een bachelordiploma, dan kan het zijn dat je een hoger bedrag aan collegegeld moet betalen.

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder? Je kunt dan worden toegelaten aan de hand van een toelatingsonderzoek bij onderzoeksbureau AOB Compaz. Je kan zelf contact opnemen met AOB Compaz om het toelatingsonderzoek af te nemen. Let op, aan het onderzoek zijn kosten verbonden.

Op basis van de uitkomst van het onderzoek beslist Avans Deeltijd op je wordt toegelaten. Neem contact met ons op zodat we je verder kunnen helpen met je inschrijving.

Taaleis 

Heb je een diploma van het voortgezet onderwijs of het middelbaarberoepsonderwijs, dan beschik je doorgaans over het juiste taalniveau om aan een hbo-opleiding te beginnen. Om een opleiding bij Avans Deeltijd te kunnen volgen, moet je de Nederlandse taal beheersen op niveau B2. Dat kun je aantonen als je een diploma hebt zoals vermeld bij het kopje Toelating

Anders moet je voldoen aan een van deze taaleisen:
•    Je hebt het staatsexamen NT2 Programma II behaald. En je beheerst het Nederlands op taalniveau B2 van het Europees Referentie Kader.
•    Je hebt het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) ‘Educatief Start bekwaam’ of ‘Educatief Professioneel’ behaald. 
Als je niet aan deze taaleisen voldoet, kan de academiedirectie nader onderzoek instellen om te kunnen beslissen dat je het Nederlands goed genoeg beheerst.

Aanvullende toelatingseisen

Als je de deeltijdopleiding volgt, gaan we ervan uit dat je een relevante werkplek hebt tijdens de opleiding. Je werkplek moet aan eisen voldoen wat betreft werkomgeving, niveau van het werk en het aantal uren dat je per week moet werken. Tijdens je inschrijving in Studielink beantwoord je een aantal vragen over je opleiding, werkervaring en huidige functie. Op basis daarvan bepalen we of het nodig is om je uit te nodigen voor een intakegesprek voor aanvullend advies.

Je hebt bij voorkeur een voor de opleiding relevante werkplek die voldoet aan de volgende eisen:

 • Voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen tot adequaat handelende beroepsbeoefenaar.
 • Beschikking over vakliteratuur, regelgeving en materialen, discussie over het vak.
 • Een werkkring om de praktijkopdrachten in het kader van de toetsing uit te kunnen voeren.

Indien je werkplek niet voldoet, kun je het advies krijgen om een andere werkplek te zoeken naast je opleiding.

Verkorte trajecten

Avans deeltijd wil met het onderwijs beter aansluiten bij de behoeften van de student en neemt daarom deel aan de landelijke pilot flexibel hoger onderwijs, speciaal gericht op werkende volwassenen

Deze pilot biedt ruimte om opleidingen meer te flexibiliseren en af te stemmen op de behoeftes van mensen die naast hun werk en privéleven willen investeren in hun toekomst door zich op- of om te scholen. Door te sturen op output (de zogenaamde leeruitkomsten) in plaats van op input en proces (het onderwijsprogramma in jaren) , ontstaat ruimte om te differentiëren in opleidingstrajecten en deze meer in te richten op maat van de individuele student of groepen studenten. Het gaat om wat men moet kennen en kunnen, niet om waar, hoe en in hoeveel tijd men dat leert.

We werken dus met leeruitkomsten waarin is vastgelegd wat je moet kennen en kunnen. Het werken met leeruitkomsten maakt het mogelijk opleidingstrajecten meer af te stemmen op de situatie en de behoefte van de student en (indien van toepassing) zijn werkgever. Er komt meer ruimte om de opleidingen voor volwassenen verder te flexibiliseren door, naast contactonderwijs, te gaan werken met online leren en het leren op de werkplek te versterken.

Ook komt er meer ruimte om aan te sluiten op wat volwassen studenten al kennen en kunnen. Door te werken met validering van resultaten uit leren buiten de opleiding (door werkervaring, cursussen en trainingen e.d.) wordt in kaart gebracht welke leeruitkomsten de student aantoonbaar al heeft gerealiseerd en dus in het opleidingstraject niet meer hoeft te leren. Hierdoor wordt het mogelijk om je opleidingstraject te verlichten en mogelijk ook te verkorten. De studieadviseur van de betreffende opleiding kan je hier meer informatie over geven.

Beschik je al over een bachelordiploma, dan kan het zijn dat je een hoger bedrag aan collegegeld moet betalen. 

Toelatingsprocedure

Je schrijft je ieder half jaar in via www.studielink.nl voor een module. Vanuit de opleiding word je nader geïnformeerd over de vervolgstappen van aanmelding en over jouw toelating tot de opleiding.

Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen. 

Intakegesprek

Je schrijft je in via Studielink. Bij je inschrijving via Studielink beantwoord je een aantal vragen over je opleiding en werkervaring. Op basis daarvan bepalen we of het nodig is om je uit te nodigen voor een intakegesprek.

Wij bieden een voorbereidende cursus wiskunde aan. Hiermee ben je beter voorbereid op de start van je opleiding.

De cursus kost € 75,00 en start op maandag 24 augustus 2020, voorafgaand aan je eerste collegejaar. De lessen zijn op:

 • Maandagmiddag van 13.00 – 16.25 uur
 • Dinsdagavond van 18.00 – 21.15 uur
 • Woensdagavond van 18.00 – 21.15 uur
 • Donderdagavond van 18.00 – 21.15 uur
 • Vrijdagmiddag van 13.00 – 16.25 uur

De lessen vinden plaats op de Hogeschoollaan 1 te Breda. Je schaft zelf het lesmateriaal aan.

Let op: deze cursus is niet vrijstellend. Aanmelden kan via deze link tot 15 juli 2020, of tot het maximale aantal deelnemers is bereikt.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met het Academiebureau via academiebureau.deeltijd@avans.nl of 088-525 90 40.

Meer opleidingen in Technische Opleidingen:
 • Mechatronica

  Je bent praktisch ingesteld en hebt interesse in verschillende technische disciplines. Als mechatronicus begrijp je bovendien hoe deze disciplines (elektrotechniek, werktuigbouwkunde en technische informatica) effectief samenkomen in mechanische constructies.

  Niveau: Bachelor Locatie: Breda Inschrijven: voor 31 augustus
 • Mechatronica Associate degree

  Het vakgebied mechatronica is flink in opkomst. je leert hoe je producten waarin beweging een centrale rol heeft, ontwerpt en bestuurt. Jij wordt opgeleid tot een professional die mechatronische toepassingen analyseert, ontwerpt en beheert.

  Niveau: Associate degree Locatie: Breda Inschrijven: voor 31 augustus
 • Engineering Associate degree

  In de tweejarige Associate degree Engineering leer je hoe je duurzaam elektrische energie opwekt, distribueert, installeert en beheert. Ook ken je straks de ins and outs van de energiemarkt. Zo draag je als aankomend technicus bij aan de energietransitie.

  Niveau: Associate degree Locatie: Breda Inschrijven: Voor 31 januari of 31 augustus