Business IT & Management

Wij leiden studenten op die bedrijven en organisaties helpen bij het verbeteren, innoveren, en implementeren van hun diensten, bedrijfsprocessen en organisaties door inzet van informatie en communicatie technologie waarbij duurzame oplossingen worden gecreëerd voor bedrijf, mens en maatschappij.

In het Kort


De opleiding Business IT & Management start in de week van 31 augustus 2020 en duurt  4 jaar. Je hebt  2 aaneengesloten dagdelen college.

Overige informatie


 • Niveau: Bachelor
 • Locatie: Breda
 • Duur: 4 jaar in deeltijd
 • Inschrijven: voor 31 augustus

Waarom de opleiding Business IT & Management?

Je hebt een visie die het bedrijf verder zal helpen door bedrijfsprocessen duurzaam te verbeteren en te vernieuwen. Bedrijfsprocessen en informatiestromen hangen altijd samen met ICT. Je hebt interesse in techniek en computers en je wil een bruggenbouwer worden tussen het strategisch management, de gebruikers en ICT om processen te verbeteren. Je werkt in een organisatie op operationeel niveau en je wilt meer vakkennis opdoen om in het bedrijf op hoger niveau te kunnen functioneren.

Omdat je bij elke verandering met deze drie partijen te maken krijgt, leer je in de deeltijd bacheloropleiding Business IT & Management de taal die deze drie partijen spreken. Je leert een helikopterview te houden en vooruit te kijken. Het aanpassen, verbeteren en soepel laten lopen van bedrijfsprocessen met behulp van ICT, dat is waar je je op toelegt als je voor deze hbo-opleiding kiest.

Waarom bij Avans Deeltijd?

Avans Deeltijd staat hoog aangeschreven, is kleinschalig en persoonlijk. De sfeer is goed en studenten hebben prima en direct contact met de docenten. Er heerst een open en transparante cultuur. Deze managementopleiding is een unieke combinatie van bedrijfskunde en ICT en kent een uitstekend arbeidsmarktperspectief.

Voor wie is de deeltijdopleiding Business IT & Management?

Je bent analytisch, sociaal, creatief en communicatief ingesteld. Het lijkt je leuk om een netwerker binnen (en soms ook buiten) de organisatie te worden. Je wilt een scherp oog ontwikkelen voor bedrijfsprocessen, software en informatiesystemen, zodat je elk (innovatief) ICT-traject naar een hoger plan kunt tillen. Je wilt overzicht houden over deze projecten. Mensen moeten hun werk vaak anders gaan doen. Gelukkig leer jij hoe je hen mee kunt nemen in die verandering.

Je moet natuurlijk wel doorzettingsvermogen hebben. Een 4-jarige bacheloropleiding volgen naast je werk en privéleven is niet niks. Dat vraagt discipline en motivatie. Maar aan het eind van de rit heb je je carrièrekansen enorm verbreed en staat niets je in de weg om een functie als Business Process Analist, Project Manager of  ICT-consultant te bemachtigen.

Studieprogramma

Je maakt kennis met de opleiding en de vele werkgebieden van Business IT & Management. Je doet kennis én ervaring op. Je werkt in groepen aan thema’s of werkt individueel opdrachten uit. Je bekwaamt je in managementvaardigheden, projectmanagement, argumenteren, presenteren, communiceren en methodisch handelen.

1e jaar

In het eerste jaar ontdek je op hoeveel werkterreinen een Business IT manager zich beweegt. Je leert de basisvaardigheden van zowel de business als de ICT kant. De thema’s die in het 1e leerjaar centraal staan zijn: Business Process Management; Information Management; Information Analytics en Information Technologie.

2e jaar

Om (proces)veranderingen binnen een organisatie vorm te geven bestudeer je in dit 2e leerjaar welke stappen je daarbij neemt. Je start met het (lean) analyseren van processen waarna je kunt aangeven waar de knelpunten liggen. Om gebruik te kunnen maken van ICT kijk je vervolgens hoe software ontworpen en ontwikkeld wordt. Uiteraard ga je ook zelf aan de slag met de nieuwste ontwikkelmethoden. In het blok Implementeren en Realisatie leer je aan de hand van een praktijkgerichte casus hoe je verbeteringen in de processen aanbrengt, welke omgevings- en veranderingsprocessen daarbij komen kijken en implementeer je de verandering in de software. In de laatste stap, IT Service- en beheer, leer je op welke wijze je de implementatie kunt beheren, hoe je risico’s managet en hoe je de prestaties van de ICT afdeling kunt verbeteren.

Vervolg hoofdfase

Als professional word je bruggenbouwer tussen de Business en ICT. Je moet op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op beide gebieden. Je krijgt te maken met business intelligence vraagstukken, informatiestromen en -planning en beveiliging. Je leert hoe je innovatieve strategische transities kunt vormgeven. Er wordt aandacht besteed aan Security, niet alleen recht & privacy, maar ook aan Cyber security. Omdat je op de hoogte moet zijn van ICT ontwikkelingen en innovaties komen er in deze hoofdfases thema’s aan bod die te maken hebben met Smart Technology.

Diploma

Het wettelijk erkende getuigschrift Bachelor of Science (BSc) is de bekroning op je studie.

Resultaat

Na 4 jaar studie, waarin je vast zo nu en dan moeilijke momenten kent en uitdagingen overwonnen hebt, kun je je bachelordiploma halen. In die 4 jaar leg je de basis om je verder te ontwikkelen tot een succesvolle BIM’er.

Carrièreperspectieven

Business IT & Management leidt op tot onder andere de volgende functies:

 • ICT consultant
 • Projectmanager
 • Organisatieadviseur
 • Verandermanager
 • Informatiemanager
 • Bedrijfskundig analist

Vervolgstudies

Avans Hogeschool en Avans+ hebben samen een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Een scala aan opleidingen voor een leven lang leren. Op Ad-, bachelor-, postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk.

Je bachelor biedt toegang tot de masteropleiding Master of ICT & business innovation (MBI) bij Avans+.

Startdatum

Je wilt in augustus met een deeltijdopleiding starten? Meld je dan vóór 31 augustus aan. Let op: de opleiding start in de week van 31 augustus. Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen, onder toelating.

Plaatsen

De deeltijdopleiding Business IT & Management is, wanneer deze start in een oneven jaar (augustus 2019),  te volgen op donderdagmiddag en –avond in Breda. Wanneer deze start in een even jaar (augustus 2020), op dinsdagmiddag en –avond in Breda.

 Breda, 088 525 7500 Hogeschoollaan 1, 4818 CR, Routebeschrijving

Studieduur

De hbo-opleiding tot het bachelordiploma omvat 4 jaar. Het kan zijn dat je door een andere studie of door ervaring vrijstelling krijgt voor bepaalde studieonderdelen. Je kunt hier altijd naar vragen bij de contactpersoon van je opleiding.

Studiekosten

Voor het volgen van de opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Dit is wettelijk vastgelegd. Verder moet je rekening houden met de aanschaf van studieboeken en andere leermiddelen. Dit bedrag komt ongeveer op € 400 per jaar.

Toelating

Je wilt starten met de opleiding. Dat kan als je in het bezit bent van een mbo-niveau 4, een havo- of vwo diploma.
Beschik je al over een bachelordiploma, dan kan het zijn dat je een hoger bedrag aan collegegeld moet betalen.

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder? Je kunt dan worden toegelaten aan de hand van een assessment bij onderzoeksbureau AOB Compaz. Je kan zelf contact opnemen met AOB Compaz om het assessment af te nemen. Let op, aan het assessment zijn kosten verbonden.

Sluit je het assessment af met een positief resultaat? Neem dan contact met ons op zodat we je verder kunnen helpen met je inschrijving.

Taaleis 

Heb je een diploma van het voortgezet onderwijs of het middelbaarberoepsonderwijs, dan beschik je doorgaans over het juiste taalniveau om aan een hbo-opleiding te beginnen. Om een opleiding bij Avans Deeltijd te kunnen volgen, moet je de Nederlandse taal beheersen op niveau B2. Dat kun je aantonen als je een diploma hebt zoals vermeld bij het kopje Toelating

Anders moet je voldoen aan een van deze taaleisen:
•    Je hebt het staatsexamen NT2 Programma II behaald. En je beheerst het Nederlands op taalniveau B2 van het Europees Referentie Kader.
•    Je hebt het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) ‘Educatief Start bekwaam’ of ‘Educatief Professioneel’ behaald. 
Als je niet aan deze taaleisen voldoet, kan de academiedirectie nader onderzoek instellen om te kunnen beslissen dat je het Nederlands goed genoeg beheerst.

Aanvullende toelatingseisen

Als je de deeltijdopleiding volgt, gaan we ervan uit dat je een relevante werkplek hebt tijdens de opleiding. Je werkplek moet aan eisen voldoen wat betreft werkomgeving, niveau van het werk en het aantal uren dat je per week moet werken. Tijdens je inschrijving in Studielink beantwoord je een aantal vragen over je opleiding, werkervaring en huidige functie. Op basis daarvan bepalen we of het nodig is om je uit te nodigen voor een intakegesprek voor aanvullend advies.

Je hebt bij voorkeur een voor de opleiding relevante werkplek die voldoet aan de volgende eisen:

 • Voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen tot adequaat handelende beroepsbeoefenaar.
 • Beschikking over vakliteratuur, regelgeving en materialen, discussie over het vak.
 • Een werkkring om de praktijkopdrachten in het kader van de toetsing uit te kunnen voeren.

Indien je werkplek niet voldoet, kun je het advies krijgen om een andere werkplek te zoeken naast je opleiding.

Verkorte trajecten

Avans deeltijd wil met het onderwijs beter aansluiten bij de behoeften van de student en neemt daarom deel aan de landelijke pilot flexibel hoger onderwijs, speciaal gericht op werkende volwassenen

Deze pilot biedt ruimte om opleidingen meer te flexibiliseren en af te stemmen op de behoeftes van mensen die naast hun werk en privéleven willen investeren in hun toekomst door zich op- of om te scholen. Door te sturen op output (de zogenaamde leeruitkomsten) in plaats van op input en proces (het onderwijsprogramma in jaren) , ontstaat ruimte om te differentiëren in opleidingstrajecten en deze meer in te richten op maat van de individuele student of groepen studenten. Het gaat om wat men moet kennen en kunnen, niet om waar, hoe en in hoeveel tijd men dat leert.

We werken dus met leeruitkomsten waarin is vastgelegd wat je moet kennen en kunnen. Het werken met leeruitkomsten maakt het mogelijk opleidingstrajecten meer af te stemmen op de situatie en de behoefte van de student en (indien van toepassing) zijn werkgever. Er komt meer ruimte om de opleidingen voor volwassenen verder te flexibiliseren door, naast contactonderwijs, te gaan werken met online leren en het leren op de werkplek te versterken.

Ook komt er meer ruimte om aan te sluiten op wat volwassen studenten al kennen en kunnen. Door te werken met validering van resultaten uit leren buiten de opleiding (door werkervaring, cursussen en trainingen e.d.) wordt in kaart gebracht welke leeruitkomsten de student aantoonbaar al heeft gerealiseerd en dus in het opleidingstraject niet meer hoeft te leren. Hierdoor wordt het mogelijk om je opleidingstraject te verlichten en mogelijk ook te verkorten. De studieadviseur van de betreffende opleiding kan je hier meer informatie over geven.

Toelatingsprocedure

Je schrijft je ieder jaar weer in via Studielink.

Intakegesprek

Je schrijft je in via Studielink. Bij je inschrijving via Studielink beantwoord je een aantal vragen over je opleiding en werkervaring. Op basis daarvan bepalen we of het nodig is om je uit te nodigen voor een intakegesprek.

21+ Toets

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder? Je kunt dan worden toegelaten aan de hand van een assessment bij onderzoeksbureau AOB Compaz.

Meer opleidingen in Management opleidingen:
 • Bedrijfskunde

  Management, economie en recht zijn de bestanddelen van de opleiding Bedrijfskunde deeltijd. En zeker niet toevallig vormen deze items precies de bagage die je mee moet nemen als generalist bij een bedrijf.

  Niveau: Bachelor Locaties: Breda & Den Bosch Duur: 4 jaar in deeltijd Inschrijven: voor 31 augustus
 • Commerciële Economie

  Commerciële Economie is bij uitstek de deeltijdopleiding voor verkooptalenten. Marketing, sales en accountmanagement zijn de ingrediënten waarmee je de basis legt voor een carrière in vrijwel elke commerciële functie.

  Niveau: Bachelor Locaties: Breda & Den Bosch Duur: 4 jaar in deeltijd Inschrijven: vóór 31 augustus
 • Bedrijfskunde Associate degree

  Management, Economie en Recht zijn de bestanddelen van deze opleiding Bedrijfskunde deeltijd. En zeker niet toevallig vormen deze items precies de bagage die je mee moet nemen als generalist bij een bedrijf.

  Niveau: Associate degree Locaties: Breda & Den Bosch Duur: 2 jaar in deeltijd Inschrijven: voor 31 augustus