Leraar Basisonderwijs

Leraar Basisonderwijs, zoals deze deeltijdopleiding officieel heet, volg je omdat je hart in het basisonderwijs ligt. Je wilt aan de basis staan van de toekomst van leerlingen. Als leraar is elke dag anders en je hebt veel vrijheid en creativiteit. De pedagogische en didactische kennis die je opdoet gebruik je in de dagelijkse praktijk. Tijdens je opleiding al, en zeker ook daarna voor de klas.

In verband met de huidige Covid-19 maatregelen is het in het aankomend studiejaar pas mogelijk om de opleiding te versnellen vanaf februari 2021. De duur van je opleiding kan dan variëren van 2,5 tot 4 jaar. Voor meer informatie kun je deze voorlichtingsfilm bekijken.

In het Kort


De opleiding start op 1 september 2020 en de duur variërt van 2 tot 4 jaar. De duur is afhankelijk van je vooropleiding en studievoortgang. Je hebt 2 avonden college (dinsdag- en donderdagavond) en loopt 1 dag stage (maandag of dinsdag).

Overige informatie


  • Niveau: Bachelor
  • Locatie: Breda
  • Duur: afhankelijk van de vooropleiding
  • Inschrijven: Voor 1 juni i.v.m. toelatingstoetsen, anders voor 31 augustus

Leraar basisonderwijs is een mooi, uitdagend en veelzijdig vak. In samenwerking met je team, ouders en de kinderen zelf, lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Je stimuleert en faciliteert het leren van leerlingen door uitdagende lessen en activiteiten te ontwikkelen en organiseren. Door je coachende houding haal je steeds het maximale uit jezelf en de kinderen. Talentontwikkeling speelt hierbij een belangrijke rol. Door je onderzoekende en kritische houding verleg je steeds de grens. Spreekt dit je aan? Onderzoek dan of jij via een zij-instroomtraject leraar basisonderwijs kunt worden!

Wil je werkzaam zijn binnen schoolbestuur INOS, KPO, LPS of Borgesius, bekijk dan deze folder.

Weet je nog niet binnen welk schoolbestuur je graag zou werken, bekijk dan deze folder.

Waarom de flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs

Het is vaak al langer duidelijk. Je wilt leraar basisonderwijs worden. Hoewel het er om allerlei redenen tot nu toe niet van is gekomen, ben je vastbesloten. Je hebt een flexibele instelling, je bent creatief en natuurlijk vind je het werken met kinderen leuk. Maar onderschat niet wat je nog moet leren. Vooral de pedagogische en didactische kennis vergt veel aandacht. Die kennis vergaar je in onze flexibel deeltijd bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs, ofwel Pedagogische Academie Basis Onderwijs (PABO).

Kennis vergaren doe je in de stage, thuis door zelfstudie en op de opleiding in modules. Behalve met kinderen werk je ook nauw samen met andere professionals binnen en buiten de school en natuurlijk de ouders.

Praktijkstages zijn van belang voor de pedagogische, didactische en organisatorische vorming en een belangrijk onderdeel van de opleiding Leraar Basisonderwijs. Stage loop je één dag in de week op scholen die een samenwerkingsverband hebben met de pabo. Dit zal zijn op maandag of dinsdag. Op de stagescholen zijn opgeleide stagecoaches aanwezig, die jou tijdens je stage goed kunnen begeleiden. De opleiding wijst de stagescholen aan je toe.

Waarom bij Avans Deeltijd

Deze flexibele deeltijdopleiding is kleinschalig en je wordt persoonlijk behandeld. Je bent geen nummer. Bovendien krijg je bij deze opleiding veel coaching. Met andere woorden je krijgt veel aandacht.

Avans zorgt voor een goede stageplaats. Naast de studieloopbaanbegeleiding is er tijdens stages op scholen ook altijd een door Avans opgeleide stagecoach aanwezig.

In Labyrint, een werkplek voor digitale innovatie, kun je bovendien experimenteren met de nieuwste digitale snufjes zoals drones, bee-bots en Prowise digitale borden.

De opleiding is flexibel opgezet en biedt je verschillende mogelijkheden om te versnellen. Deze eventuele versnelling doe je altijd in overleg met de opleiding.

Voor wie

Heb je minimaal een havo-, vwo-, of mbo-diploma niveau 4 of ben je 21 jaar of ouder en wil je leraar basisonderwijs worden? Of ben je een geheel andere weg ingeslagen en wil je de switch maken naar het basisonderwijs? Dan is de hbo-deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs de juiste keuze. Je moet natuurlijk wel doorzettingsvermogen hebben. Een flexibele bacheloropleiding volgen naast deeltijdwerk en privéleven is niet niks. Dat vraagt discipline en motivatie. Bovendien moet je voldoende ‘ruimte’ hebben (ook financieel), want studie en stages vergen veel tijd, ook door mogelijke reistijd. Wanneer je ervoor kiest om te versnellen, zal de opleiding nog meer tijd van je vragen. De opleiding is daardoor lastig te combineren met een fulltime baan. Maar aan het eind van de rit ben je klaar om je (lang gekoesterde) wens bewaarheid te laten worden.

Studieprogramma

Onze nieuwe flexibele deeltijdopleiding start in het collegejaar 2020/2021.

Tijdens de gehele opleiding werk je aan de volgende beroepsbekwaamheden:
1. Beredeneerd aanbod
2. Uitvoeren van onderwijs
3. Onderwijs evalueren en verbeteren
4. Professionele identiteit

Een opleidingsjaar bestaat uit vier periodes van ieder 10 weken. Iedere periode wordt een module rondom een bepaald thema aangeboden, waarin de beroepsbekwaamheden zichtbaar terugkomen. Deze thema’s zijn onder andere: het kind in beeld, didactiek en media, leren en bewegen.
Daarnaast volg je twee periodes lang één minor naar keuze.

De contactmomenten in de opleiding zijn op dinsdag en donderdagavond. Eén avond zal gericht zijn op aanbod van (vak-) inhouden, de andere avond zullen de bijeenkomsten meer gericht zijn op begeleide verwerking in leerteams.

Je loopt iedere week minstens één (volledige) dag stage. Het laatste half jaar van de opleiding staat (bijna) volledig in het teken van het werkplekleren: je bent meerdere dagen per week (minimaal 2 ½ dag) aan het lesgeven en draagt zo steeds meer verantwoordelijkheid voor het groepsproces als Leerkracht In Opleiding.

Versneld programma

Onze flexibele opleiding kent de mogelijkheid om te versnellen. Hierdoor is het mogelijk om deze opleiding al in 2 jaar te behalen. Dit doe je door tijdens een periode te werken aan meerdere modules. Deze modules worden in hetzelfde blok aangeboden. Je hebt dan de mogelijkheid om twee modules tegelijk te volgen. Dit vraagt echter wel een extra inzet en inspanning, omdat het intensief is en daardoor zeker niet voor iedereen haalbaar. Je kunt vanaf de start van je flexibele deeltijdopleiding al versnellen. Afhankelijk van je vooropleiding, bijvoorbeeld een afgeronde HBO- of WO-bachelor, bestaat nog de mogelijkheid om vrijstelling aan te vragen voor het volgen van de minor.

In deze voorlichtingsfilm geven wij je graag extra uitleg over de vorm en opbouw van deze opleiding. Zo krijg je een goed beeld van wat je kunt verwachten als je de Flexibele Deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs gaat volgen bij Avans.

Resultaat

Na 2 tot 4 jaar studie, waarin je vast zo nu en dan moeilijke momenten kent en uitdagingen overwonnen hebt, kun je je bachelordiploma halen. In die jaren heb je de bagage meegekregen om voor de klas te gaan staan op de basisschool.

Carrièreperspectieven

Na het behalen van deze opleiding kun je aan de slag als leraar in het basisonderwijs of in het speciaal onderwijs. Vanwege het groeiend leraren tekort heb je een zeer goed perspectief op het vinden van een baan als leraar. 

Vervolgstudies

Avans Hogeschool en Avans+ hebben samen een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Een scala aan opleidingen voor een leven lang leren. Op Ad-, bachelor-, postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk.

Startdatum

Wil je op 1 september met deze deeltijdopleiding starten? Meld je dan aan voor 31 augustus. Heb je geen VWO of HBO diploma? Schrijf je dan in voor 1 juni 2020 zodat je voldoende tijd hebt om de landelijke toelatingstoetsen af te leggen.

Plaatsen

De flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs is te volgen in Breda. Je hebt op dinsdag- en donderdagavond les.

 Breda, 088 525 7500 Hogeschoollaan 1, 4818 CR, Routebeschrijving

Studieduur

De duur van de opleiding tot het bachelordiploma is afhankelijk van verschillende zaken. Denk hierbij aan je vooropleiding, je motivatie en inzet die je terug ziet in je studievoortgang. De opleiding is flexibel ingericht, waardoor je het programma kunt versnellen en deze in 2 tot 4 jaar kunt afronden.

Studiekosten

Voor het volgen van de opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Dit is wettelijk vastgelegd. Beschik je over een bachelordiploma, dan kan het zijn dat je een hoger bedrag aan collegegeld moet betalen. Je kunt in aanmerking komen voor tegemoetkoming studiekosten lerarenopleiding, voor meer informatie hierover kun je terecht op:  www.duo.nl
Verder moet je rekening houden met de aanschaf van studieboeken en andere leermiddelen. Dit bedrag komt ongeveer op € 600 in het eerste jaar. De kosten van de andere jaren zijn afhankelijk van het programma, de minoren, etc.

Toelating

Je wilt starten met de opleiding. Dat kan als je in het bezit bent van een mbo-niveau 4, een havo- of vwodiploma. Beschik je al over een bachelordiploma, dan kan het zijn dat je een hoger bedrag aan collegegeld moet betalen.

Taaleis 

Heb je een diploma van het voortgezet onderwijs of het middelbaarberoepsonderwijs, dan beschik je doorgaans over het juiste taalniveau om aan een hbo-opleiding te beginnen. Om een opleiding bij Avans Deeltijd te kunnen volgen, moet je de Nederlandse taal beheersen op niveau B2. Dat kun je aantonen als je een diploma hebt zoals vermeld bij het kopje Toelating. Bij een buitenlandse vooropleiding moet je voldoen aan een van deze taaleisen:

Anders moet je voldoen aan een van deze taaleisen:
•    Je hebt het staatsexamen NT2 Programma II behaald. En je beheerst het Nederlands op taalniveau B2 van het Europees Referentie Kader.
•    Je hebt het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) ‘Educatief Start bekwaam’ of ‘Educatief Professioneel’ behaald. 
Als je niet aan deze taaleisen voldoet, kan de academiedirectie nader onderzoek instellen om te kunnen beslissen dat je het Nederlands goed genoeg beheerst.

Aanvullende toelatingseisen

Directe eisen aan je werk zijn niet van toepassing bij deze opleiding.

Instroommoment

Als je een landelijke toelatingstoets (zie ook het kopje toelatingsprocedure) moet doen, schrijf je dan zo snel mogelijk in voor de opleiding. Voor meer informatie over de toetsmomenten verwijzen we je naar https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/. Als je deze toets niet hoeft te maken schrijf je je bij voorkeur in vóór 1 juni of zo snel mogelijk. De opleiding start op 1 september.

Toelatingsprocedure

Om de opleiding te kunnen volgen heb je een Verklaring Omtrent Gedrag - VOG - nodig. Deze wordt via je opleiding aangevraagd.

Om de opleiding te starten, moet je voldoende kennis hebben van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Voor deze vakken behaal je de landelijke toelatingstoetsen voorafgaand aan je opleiding. Als havist maak je toelatingstoetsen voor de vakken waar je geen eindexamen in doet. Mbo-studenten maken voor elk vak een toelatingstoets. Voor vwo'ers en hbo'ers geldt deze eis niet. Bereid je goed voor op je opleiding. Kies bijvoorbeeld uit het bijscholingsaanbod dat de Pabo in Breda verzorgt. Bekijk de website goedvoorbereidnaardepabo.nl of stuur ons een e-mail voor meer informatie. Lees meer over ons bijscholingsaanbod of vul direct het aanmeldingsformulier in. Heb je een havo- of mbo-diploma, dan geldt de landelijke eis een landelijke toelatingstoets te doen. Heb je een vwo-diploma, dan ben je hiervan vrijgesteld.

Je schrijft je ieder jaar weer in via www.studielink.nl.

Intakegesprek

Bij Avans doen we de studiekeuzecheck in de vorm van een intake. Vanwege de Corona maatregelen vinden alle intakegesprekken bij de Pabo tot 1 september digitaal plaats via Microsoft Teams. Dit betekent dat de afname van de Wiscat rekentoets komt te vervallen.

De intake is voor jou verplicht en bestaat uit:

  • een digitaal intake-assessment, het maken van de Engelse toets en het voorbereiden van een presentatie. 
  • een gesprek via Microsoft Teams met een studieloopbaanbegeleider/docent. In dit gesprek bespreek je het resultaat van het digitaal intake-assessment. Je geeft je presentatie bij de start van het gesprek. Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding via Studielink ontvang je vanzelf via email een uitnodiging om de opdrachten voor de intake thuis te maken.

21+ Toets

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder? Dan doe je een 21+ toets bij Avans Pabo. Schrijf je in via Studielink voor de Pabo en meld je aan voor de 21+ toets via instroom.pabo@avans.nl.

Let op: als je een 21+ toets moet maken moet je ook de 3 landelijke toelatingstoetsen behalen.

De Avans Pabo 21+ toets wordt gegeven op dinsdagavond 16 juni 2020.  

Kijk ook op http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/.

Wil je meer informatie over de opleiding?

Neem dan contact op met het servicepunt via 088-525 87 87 of mail naar  instroom.pabo@avans.nl