Leraar Basisonderwijs

Leraar Basisonderwijs, zoals deze deeltijdopleiding officieel heet, volg je omdat je hart in het basisonderwijs ligt. De pedagogische en didactische kennis die je opdoet gebruik je in de dagelijkse praktijk. Tijdens je opleiding al, en zeker ook daarna voor de klas.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Kom naar de open avond op woensdag 10 juni in Breda of stuur een email naar instroom.pabo@avans.nl.

In het Kort


De opleiding Leraar basisonderwijs start in de week van 31 augustus 2020 en de duur is afhankelijk van je vooropleiding. Je hebt  2 avonden college (dinsdag- en donderdagavond).

Overige informatie


 • Niveau: Bachelor
 • Locatie: Breda
 • Duur: afhankelijk van de vooropleiding
 • Inschrijven: Voor 1 juni i.v.m. toelatingstoetsen, anders voor 31 augustus

Leraar basisonderwijs is een mooi, uitdagend en veelzijdig vak. In samenwerking met je team, ouders en de kinderen zelf, lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Je stimuleert en faciliteert het leren van leerlingen door uitdagende lessen en activiteiten te ontwikkelen en organiseren. Door je coachende houding haal je steeds het maximale uit jezelf en de kinderen. Talentontwikkeling speelt hierbij een belangrijke rol. Door je onderzoekende en kritische houding verleg je steeds de grens. Spreekt dit je aan? Onderzoek dan of jij via een zij-instroomtraject leraar basisonderwijs kunt worden!

Wil je werkzaam zijn binnen schoolbestuur INOS, KPO, LPS of Borgesius, bekijk dan deze folder.

Weet je nog niet binnen welk schoolbestuur je graag zou werken, bekijk dan deze folder.

Waarom de deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs

Het is vaak al langer duidelijk. Je wilt leraar basisonderwijs worden. Hoewel het er om allerlei redenen tot nu toe niet van is gekomen, ben je vastbesloten. Je hebt een flexibele instelling, je bent creatief en natuurlijk vind je het werken met kinderen leuk. Maar onderschat niet wat je nog moet leren. Vooral de pedagogische en didactische kennis vergt veel aandacht. Die kennis vergaar je in deze 4-jarige deeltijd bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs, ofwel Pedagogische Academie Basis Onderwijs (PABO).
Naast kennis vergaren verdiep je je in beroepstaken. Een van de beroepstaken die je in het tweede jaar van de opleiding krijgt, heet Oriëntatie op jezelf en de wereld. Vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie krijg je dan in samenhang aangeboden. Het doel van de beroepstaak is, dat je voldoende toegerust bent om deze vakken op een natuurlijke manier aan te bieden, waardoor het voor de kinderen interessant en leerzaam wordt.

Behalve met kinderen werk je ook nauw samen met andere professionals binnen en buiten de school en natuurlijk de ouders.

Praktijkstages zijn van belang voor de pedagogische, didactische en organisatorische vorming en een belangrijk onderdeel van de opleiding Leraar Basisonderwijs. Stage loop je één dag in de week (dinsdag) op scholen die een samenwerkingsverband hebben met de pabo. Op deze stagescholen zijn opgeleide stagecoaches aanwezig, die jou tijdens je stage goed kunnen begeleiden. De opleiding wijst de stagescholen toe.

Waarom bij Avans Deeltijd

De Deeltijd Pabo van Avans is kleinschalig en je wordt persoonlijk behandeld. Je bent geen nummer. Bovendien krijg je bij deze opleiding veel coaching. Met andere woorden je krijgt veel aandacht. 
Naast de studieloopbaanbegeleiding is er tijdens stages op scholen ook altijd een door Avans opgeleide stagecoach aanwezig. In de praktijk blijkt dat erg prettig voor je te zijn.

Voor wie

Heb je minimaal een havo-, vwo-, of mbo-diploma niveau 4 of ben je 21 jaar of ouder en wil je leraar basisonderwijs worden? Of ben je een geheel andere weg ingeslagen en wil je de switch maken naar het basisonderwijs? Dan is de hbo-deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs de juiste keuze. Je moet natuurlijk wel doorzettingsvermogen hebben. Een 4-jarige bacheloropleiding volgen naast deeltijdwerk en privéleven is niet niks. Dat vraagt discipline en motivatie. Bovendien moet je voldoende ‘ruimte’ hebben (ook financieel), want studie en stages vergen veel tijd, ook door mogelijke reistijd. De opleiding is daardoor lastig te combineren met een fulltime baan. Maar aan het eind van de rit ben je klaar om je (lang gekoesterde) wens bewaarheid te laten worden.

Studieprogramma

Je volgt lessen, trainingen en elk jaar van de opleiding loop je stage. Je verdiept je in alles wat een leraar basisonderwijs moet weten en bereidt je stage voor. Je werkt aan je kennis en vaardigheden, waarbij je kiest voor je eigen stijl. Je benut alle ruimte om de sterke kanten van je persoonlijkheid te benadrukken en de zwakke te versterken. Zo groei je als persoon.

1e jaar

Je werkt aan je basiskennis. In 4 grote beroepstaken werk je aan 7 competenties, de SBL-competenties. Kennis en vaardigheden die je onder de knie moet hebben om een goede leerkracht basisonderwijs te zijn. Je moet goed kunnen communiceren, een goede pedagoog zijn, met vakkennis en didactische kwaliteiten. Bovendien ben je een goed organisator, die prettig samenwerkt met collega's en met anderen. Je bent niet bang om te reflecteren, waardoor je je blijft ontwikkelen. Je volgt trainingen en loopt stage op een basisschool.

2e jaar

Je concentreert je op je visie op kinderen en leer- en ontwikkelingsprocessen. Je verdiept je in vakken als muziek, geschiedenis, drama, rekenen en taal. En je leert hoe je een goede leeromgeving kunt creëren.

3de jaar

Je verdiept je verder in de uitdagingen die het geven van passend onderwijs met zich meebrengt. Daarnaast heb je een half jaar de ruimte om jezelf te verdiepen in een onderwerp naar keuze in de minor.

4de jaar

De intensiteit van de stage wordt verhoogd, waarbij je gedurende het jaar start als Leerkracht In Opleiding (LIO). Daarnaast doe je onderzoek naar een verbetering van het onderwijs.

Curriculum

Je ontwikkelt in 4 jaar (of bij een versneld traject in 3 jaar) de benodigde kennis en vaardigheden. Je volgt een aangepast programma dat is ingericht voor je klas. Je werkt binnen alle onderdelen aan je kennis, houding en vaardigheden. Je bewijst je kunnen in schriftelijke en mondelinge toetsing, werkstukken, presentaties, stagebeoordelingen, portfolio en assessments.

Diploma

Het wettelijk erkende getuigschrift bachelor of Education is de bekroning op je studie.

Resultaat

Na 4 jaar studie, waarin je vast zo nu en dan moeilijke momenten kent en uitdagingen overwonnen hebt, kun je je bachelordiploma halen. In die 4 jaar heb je de bagage meegekregen om voor de klas te gaan staan op de basisschool.

Carrièreperspectieven

Deze deeltijd bacheloropleiding leidt op tot leraar in het basisonderwijs of in het speciaal onderwijs.

Vervolgstudies

Avans Hogeschool en Avans+ hebben samen een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Een scala aan opleidingen voor een leven lang leren. Op Ad-, bachelor-, postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk.

Startdatum

Wil je in augustus met een deeltijdopleiding starten? Meld je dan aan voor 31 augustus. Heb je geen VWO of HBO diploma? Schrijf je dan in voor 1 juni 2020 zodat je voldoende tijd hebt om de landelijke toelatingstoetsen af te leggen.

Plaatsen

De deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs is te volgen in Breda. Je hebt op dinsdag- en donderdagavond les.

 Breda, 088 525 7500 Hogeschoollaan 1, 4818 CR, Routebeschrijving

Studieduur

De duur van de opleiding tot het bachelordiploma is afhankelijk van de vooropleiding. In de regel omvat de deeltijdopleiding 4 jaar, maar afhankelijk van de vooropleiding kan de opleiding ook in 3 jaar worden afgerond. Voor verkorting is minimaal een afgeronde vierjarige opleiding op hbo-niveau vereist. Het kan dus zijn dat je door een andere studie vrijstelling krijgt voor bepaalde studieonderdelen. Je kunt hier altijd naar vragen bij de contactpersoon van je opleiding.

Studiekosten

Voor het volgen van de opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Dit is wettelijk vastgelegd. Beschik je over een bachelordiploma, dan kan het zijn dat je een hoger bedrag aan collegegeld moet betalen. Je kunt in aanmerking komen voor tegemoetkoming studiekosten lerarenopleiding, voor meer informatie hierover kun je terecht op:  www.duo.nl
Verder moet je rekening houden met de aanschaf van studieboeken en andere leermiddelen. Dit bedrag komt ongeveer op € 600 in het eerste jaar. De kosten van de andere jaren zijn afhankelijk van het programma, de minoren, etc.

Toelating

Je wilt starten met de opleiding. Dat kan als je in het bezit bent van een mbo-niveau 4, een havo- of vwodiploma. Beschik je al over een bachelordiploma, dan kan het zijn dat je een hoger bedrag aan collegegeld moet betalen.

Taaleis 

Heb je een diploma van het voortgezet onderwijs of het middelbaarberoepsonderwijs, dan beschik je doorgaans over het juiste taalniveau om aan een hbo-opleiding te beginnen. Om een opleiding bij Avans Deeltijd te kunnen volgen, moet je de Nederlandse taal beheersen op niveau B2. Dat kun je aantonen als je een diploma hebt zoals vermeld bij het kopje Toelating. Bij een buitenlandse vooropleiding moet je voldoen aan een van deze taaleisen:

Anders moet je voldoen aan een van deze taaleisen:
•    Je hebt het staatsexamen NT2 Programma II behaald. En je beheerst het Nederlands op taalniveau B2 van het Europees Referentie Kader.
•    Je hebt het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) ‘Educatief Start bekwaam’ of ‘Educatief Professioneel’ behaald. 
Als je niet aan deze taaleisen voldoet, kan de academiedirectie nader onderzoek instellen om te kunnen beslissen dat je het Nederlands goed genoeg beheerst.

Aanvullende toelatingseisen

Directe eisen aan je werk zijn niet van toepassing bij deze opleiding.

Instroommoment

Als je een landelijke toelatingstoets moet doen (zie onder tab start en locaties), schrijf je dan zo snel mogelijk in voor de opleiding. Voor meer informatie over de toetsmomenten verwijzen we je naar www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Als je deze toets niet hoeft te maken schrijf je je bij voorkeur in vóór 1 juni en maar het liefst zo snel mogelijk. De opleiding start in de week van 27 augustus.

Versneld traject

Het je je hbo of WO opleiding met goed gevolg afgerond? In dat geval kun je vanaf jaar 3 vrijstellingen aanvragen en is er een mogelijkheid om het diploma in 3 jaar te halen. Beschik je over een bachelordiploma, dan kan het zijn dat je een hoger bedrag aan collegegeld moet betalen. 

Toelatingsprocedure

Om de opleiding te kunnen volgen heb je een Verklaring Omtrent Gedrag - VOG - nodig. Deze wordt via je opleiding aangevraagd.
Om de opleiding te starten, moet je voldoende kennis hebben van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Voor deze vakken behaal je de landelijke toelatingstoetsen voorafgaand aan je opleiding. Als havist maak je toelatingstoetsen voor de vakken waar je geen eindexamen in doet. Mbo-studenten maken voor elk vak een toelatingstoets. Voor vwo'ers en hbo'ers geldt deze eis niet. Bereid je goed voor op je opleiding. Kies bijvoorbeeld uit het bijscholingsaanbod dat de Pabo in Breda verzorgt. Bekijk de website goedvoorbereidnaardepabo.nl of stuur ons een e-mail voor meer informatie.

Lees meer over ons bijscholingsaanbod, of vul direct het aanmeldingsformulier in.

Heb je een havo- of mbo-diploma, dan geldt de landelijke eis een landelijke toelatingstoets te doen. Heb je een vwo-diploma, dan ben je hiervan vrijgesteld.
Je schrijft je ieder jaar weer in via www.studielink.nl.

Intakegesprek

Bij Avans doen we de studiekeuzecheck in de vorm van een intake. Deze vindt plaats op dinsdag 16 juni 2020.

Waar bestaat deze uit?:

 • een digitaal intake-assessment, het maken van de Engelse toets en het voorbereiden van een presentatie. 
 • een gesprek op Avans Hogeschool met een studieloopbaanbegeleider of docent. In dit gesprek bespreek je het resultaat van het digitaal intake-assessment.
 • een groepsopdracht
 • de wiscat-pabo, dit is de Pabo-rekentoets 
 • Vanaf 1 mei zul je bericht ontvangen m.b.t. deze intake. Je ontvangt dan informatie en inloggegevens om het digitaal assessment te maken. Voorwaarde is dat je staat ingeschreven bij de Pabo.

Bereid je op tijd voor op de wiscat-pabo. Hiervoor kan je de volgende websites en boeken gebruiken:

21+ Toets

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder? Dan doe je een 21+ toets bij Avans Pabo. Schrijf je in via Studielink voor de Pabo en meld je aan voor de 21+ toets via instroom.pabo@avans.nl.

Let op als je een 21+ toets moet maken moet je ook de 3 landelijke toelatingstoetsen behalen. 

De Avans Pabo 21+ toets wordt dit studiejaar gegeven op de volgende avonden:

 • 31 maart 2020
 • 16 juni 2020

Kijk ook op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.