Bedrijfskunde

Management, economie en recht zijn de bestanddelen van de opleiding Bedrijfskunde deeltijd. En zeker niet toevallig vormen deze items precies de bagage die je mee moet nemen als generalist bij een bedrijf.

In het Kort


De deeltijdopleiding Bedrijfskunde start in de week van 31 augustus 2020 en duurt 4 jaar. Je hebt 2 aaneengesloten dagdelen college.

Overige informatie


 • Niveau: Bachelor
 • Locaties: Breda & Den Bosch
 • Duur: 4 jaar in deeltijd
 • Inschrijven: voor 31 augustus

Waarom de deeltijdopleiding Bedrijfskunde?

Je werkt in een organisatie op operationeel niveau en je wilt meer vakkennis opdoen om in het bedrijf op tactisch niveau te kunnen functioneren. Je hebt een visie die het bedrijf verder zal helpen door bedrijfsprocessen te verbeteren en te vernieuwen. Je bent analytisch en creatief. Je hebt een helikopterview en kijkt vooral vooruit. Waar gaat een bedrijf naartoe? Dát wil je weten. Je bent een echte kenniswerker. Daar wil je sturing aan geven. Je bent een bruggenbouwer en je vindt het leuk om je te ontwikkelen tot het voor jou hoogst haalbare niveau. 

De bacheloropleiding Bedrijfskunde richt zich op Management, Economie, Recht en overige onderwerpen, zoals psychologie, sociologie en wiskunde. In de opleiding leer je adviesvaardigheden en gesprekstechnieken en verdiep je je in bedrijfsprocessen en personeelsmanagement.

Waarom bij Avans Deeltijd?

Bedrijfskunde bij Avans Deeltijd leidt je in 4 jaar op tot je bachelor diploma. Deze brede opleiding is een must als je verder wilt als generalist in een algemene topfunctie. Avans Deeltijd staat hoog aangeschreven, is kleinschalig en je wordt persoonlijk behandeld.

Voor wie is de deeltijdopleiding Bedrijfskunde bedoeld?

De deeltijdopleiding Bedrijfskunde is wat voor je als je een ondernemende professional bent in een vaak wat grotere organisatie en verder wilt groeien. Je vindt zowel verkopen als sturen interessant. Je bent de netwerker binnen de organisatie. Functies vind je in de private en in de publieke sector en in zowel grote als kleine organisaties. Door je kijk op zaken die verder gaan dan de details, gecombineerd met je creativiteit en je mensgerichtheid, ben je van plan een mooie functie op een hoger niveau te behalen. Er ontbreekt alleen de kennis op dit moment. Je ziet niet op tegen hard werken? Je ambieert een combinatierol van adviseur, leidinggever en onderzoeker? Dan ben je toe aan Bedrijfskunde bij Avans Deeltijd. De ideale basis voor een allround topfunctie in het bedrijfsleven.

Studieprogramma

Bedrijfskunde is een brede opleiding gericht op het bedrijfsleven. Het 2-jarige programma Bedrijfskunde Associate degree met aansluitend de tweejarige opleiding Bedrijfskunde leidt op tot bachelor of Business Administration. Colleges vinden wekelijks plaats en je kunt individuele aandacht van docenten en begeleiders verwachten. Alvorens je met deze studie start volg je eerst het Ad bedrijfskunde programma.

Na het afsluiten van de Ad opleiding kun je doorstromen in de bachelor. Ook hier blijft de opleiding breed. Een afgestudeerde bedrijfskundige professional signaleert verschillende ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie, zoals veranderende overheidsmaatregelen, markten, concurrentie, leveranciers, jurisprudentie, klanten en belangenorganisaties. Op grond van deze ontwikkelingen beoordeelt hij de consequenties hiervan voor de interne organisatie en de bedrijfsvoering. In het werk van de bedrijfskundige vormen processen en de besturing van de organisatie de kern. De uitstroom is gericht op een scala van beroepsterreinen, waarin verschillende beroepsrollen worden vervuld (adviseur, managementondersteuner en/of resultaatverantwoordelijke).

In het eerste semester houd je je vooral bezig met financial control. Hierbij kun je denken aan het werkterrein van banken, verzekeraars, maar ook advocaten en accountants.

Voor de Bedrijfskunde MER-student is de sector van de zakelijke financiële dienstverlening een belangrijk werkterrein. Je gaat de situatie van een organisatie vanuit het perspectief van een financier analyseren voor de verschillende vakgebieden en op basis van deze verbanden en de omgeving van de organisatie strategische toekomstscenario`s te ontwikkelen.

In het tweede semester staan een aantal trends centraal, die ervoor zorgen dat organisaties gaan/moeten veranderen. Een belangrijke is digitalisering!

Businessmodellen gaan  hierdoor drastisch veranderen, en de gemiddelde levensverwachting van bedrijven verandert radicaal. Slecht aangepaste bedrijven en sectoren worden vatbaar voor markt-disrupties, met grote gevolgen voor arbeidsmarkt en economie. Digitale technologie zal moeten worden gebruikt om afnemers te begrijpen en vast te houden. Je gaat aangeven welke gevolgen dat heeft voor jouw organisatie en vervolgens ga  je veranderingen in je organisatie doorvoeren.

Het derde semester is een zeer uitdagend onderdeel van de studie Bedrijfskunde MER, dat de student gedegen voorbereidt op de afstudeerfase, inhoudelijke verdieping aanbrengt op de onderwerpen strategisch management en operations management en indringend aandacht vraagt voor zelfstandig professioneel handelen als bedrijfskundige.

Inhoud en proces zijn in semester 3 sterk verweven. Dat betekent dat alle 4 de leerlijnen (persoonlijk, integraal, kennis en vaardigheden) zoveel mogelijk geïntegreerd worden aangeboden, met als doel de ontwikkeling van de zelfstandige professionaliteit van de student op te roepen en te ondersteunen, door op de werkelijkheid gelijkende situaties te creëren. Het programma biedt aan de student zeer veel ruimte voor eigen invulling en een deadline die 18 weken weg ligt.

Semester vier staat in het teken van het afstuderen. Dit afstudeertraject waar alles samenkomt is opgebouwd uit 5 fasen. In de course Afstuderen Bedrijfskunde en Management  zijn deze uitvoerig beschreven.

Curriculum 

De opleiding richt zich op de ‘professional in operations’, strategisch management, organisatiekunde en management information systems.

Diploma

Het wettelijk erkende hbo-diploma bachelor of Business Administration is de bekroning op je studie.

Resultaat

Na 4 jaar studie, waarin je vast zo nu en dan moeilijke momenten kent en uitdagingen overwonnen hebt, kun je je bachelor diploma halen. In die 4 jaar leg je de basis om je verder te ontwikkelen tot een succesvolle professional. 

Carrièreperspectieven

Bedrijfskunde leidt op tot onder andere de volgende functies:

 • Teamleider 
 • Inkoopleider 
 • Accountmanager
 • Organisatieadviseur
 • Projectmanager
 • Vestigingsmanager

Vervolgstudies

Je bachelor diploma biedt toegang tot de masteropleidingen Master of Strategic Management.

Avans Hogeschool en Avans+ hebben samen een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Een scala aan opleidingen voor een leven lang leren. Op Ad-, bachelor-, postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk.

Startdatum

Je wilt in augustus met een deeltijdopleiding starten? Meld je dan vóór 31 augustus aan. Let op: de opleiding start in de week van 31 augustus. Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen, onder toelating.

Locaties

Deeltijdopleiding Bedrijfskunde is te volgen op maandagmiddag en -avond in ‘s-Hertogenbosch en op woensdagmiddag en -avond in Breda.

 Breda, 088 525 7500 Hogeschoollaan 1, 4818 CR, Routebeschrijving  's-Hertogenbosch, 088 525 7500 Onderwijsboulevard 215, 5223 DE, Routebeschrijving

Studieduur

De hbo-opleiding tot het bachelor diploma omvat 4 jaar. Het kan zijn dat je door een andere studie vrijstelling krijgt voor bepaalde studieonderdelen. Je kunt hier altijd naar vragen bij de contactpersoon van je opleiding.

Studiekosten

Voor het volgen van de opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Dit is wettelijk vastgesteld. Verder moet je rekening houden met de aanschaf van studieboeken en andere leermiddelen. Dit bedrag komt ongeveer op € 900,- per jaar.

Toelating  

Je wilt starten met de opleiding. Dat kan als je voldoet aan mbo-niveau 4 of wanneer je een havo- of vwo-diploma hebt met het vak economie in je pakket. En je hebt het diploma van de Associate degree Bedrijfskunde behaald. 

Taaleis 

Heb je een diploma van het voortgezet onderwijs of het middelbaarberoepsonderwijs, dan beschik je doorgaans over het juiste taalniveau om aan een hbo-opleiding te beginnen. Om een opleiding bij Avans Deeltijd te kunnen volgen, moet je de Nederlandse taal beheersen op niveau B2. Dat kun je aantonen als je een diploma hebt zoals vermeld bij het kopje Toelating.

Anders moet je voldoen aan een van deze taaleisen:
•    Je hebt het staatsexamen NT2 Programma II behaald. En je beheerst het Nederlands op taalniveau B2 van het Europees Referentie Kader.
•    Je hebt het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) ‘Educatief Start bekwaam’ of ‘Educatief Professioneel’ behaald. 
Als je niet aan deze taaleisen voldoet, kan de academiedirectie nader onderzoek instellen om te kunnen beslissen dat je het Nederlands goed genoeg beheerst.

Aanvullende toelatingseisen

Als je de deeltijdopleiding volgt, gaan we ervan uit dat je een relevante werkplek hebt tijdens de opleiding. Je werkplek moet aan eisen voldoen wat betreft werkomgeving, niveau van het werk en het aantal uren dat je per week moet werken. In het eerste jaar van jouw studie moet je minimaal 16 uur werkzaam zijn in een organisatie met minimaal 10 medewerkers. Vanaf het tweede jaar moet dit 20 uur zijn. Werk je in een kleinere organisatie, neem dan contact op met de opleiding om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Tijdens je inschrijving in Studielink beantwoord je een aantal vragen over je opleiding, werkervaring en huidige functie. Op basis daarvan bepalen we of het nodig is om je uit te nodigen voor een intakegesprek voor aanvullend advies.

Je hebt bij voorkeur een voor de opleiding relevante werkplek die voldoet aan de volgende eisen:

 • Voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen tot adequaat handelende beroepsbeoefenaar.
 • Beschikking over vakliteratuur, regelgeving en materialen, discussie over het vak.
 • Een werkkring om de praktijkopdrachten in het kader van de toetsing uit te kunnen voeren.

Indien je werkplek niet voldoet, kun je het advies krijgen om een andere werkplek te zoeken naast je opleiding.

Verkorte trajecten

Je hebt een certificaat of getuigschrift van een relevante opleiding op hbo-niveau. In dat geval kun je vrijstellingen aanvragen. 

Intakegesprek

Je schrijft je in via Studielink. Bij je inschrijving via Studielink beantwoord je een aantal vragen over je opleiding en werkervaring. Op basis daarvan bepalen we of het nodig is om je uit te nodigen voor een intakegesprek.

21+ Toets

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder? Je kunt dan worden toegelaten aan de hand van een assessment bij onderzoeksbureau AOB Compaz.

Voor deze opleiding biedt Avans Deeltijd proeflessen aan op maandag 11 mei in 's-Hertogenbosch en op woensdag 13 mei in Breda. Tijdens deze proeflessen volg je een college met zittende studenten en kun je zelf ervaren hoe het is om in Deeltijd te studeren.

Om deel te nemen aan de proefles moet je je inschrijven.

Meer opleidingen in Management opleidingen:
 • Bedrijfskunde Associate degree

  Management, Economie en Recht zijn de bestanddelen van deze opleiding Bedrijfskunde deeltijd. En zeker niet toevallig vormen deze items precies de bagage die je mee moet nemen als generalist bij een bedrijf.

  Niveau: Associate degree Locaties: Breda & Den Bosch Duur: 2 jaar in deeltijd Inschrijven: voor 31 augustus
 • Commerciële Economie

  Commerciële Economie is bij uitstek de deeltijdopleiding voor verkooptalenten. Marketing, sales en accountmanagement zijn de ingrediënten waarmee je de basis legt voor een carrière in vrijwel elke commerciële functie.

  Niveau: Bachelor Locaties: Breda & Den Bosch Duur: 4 jaar in deeltijd Inschrijven: vóór 31 augustus
 • Business IT & Management

  Wij leiden studenten op die bedrijven en organisaties helpen bij het verbeteren, innoveren, en implementeren van hun diensten, bedrijfsprocessen en organisaties door inzet van informatie en communicatie technologie waarbij duurzame oplossingen worden gecreëerd voor bedrijf, mens en maatschappij.

  Niveau: Bachelor Locatie: Breda Duur: 4 jaar in deeltijd Inschrijven: voor 31 augustus