Verpleegkunde

Je kiest met de opleiding Verpleegkunde voor een uitdagend en boeiend beroep. Als HBO-verpleegkundige ben je breed opgeleid. Je kunt gaan werken in alle sectoren binnen de zorg.

In het Kort


Je volgt deze deeltijdopleiding in Breda of in 's-Hertogenbosch. Afhankelijk van jouw vooropleiding, expertise, ervaring en individuele mogelijkheden en capaciteiten rond je de opleiding binnen 1,5 tot 4 jaar af.

Overige informatie


 • Niveau: Bachelor
 • Locatie: Breda & Den Bosch
 • Inschrijven: Voor 31 augustus of voor 1 februari

Waarom de opleiding Verpleegkunde?

De zorg in Nederland wordt complexer. De bevolking vergrijst en steeds meer mensen hebben te maken met aandoeningen en functiebeperkingen. De zorg vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. Gelukkig zijn er steeds meer behandelmogelijkheden. Ook is de techniek almaar in ontwikkeling. De banen in de zorgsector evolueren mee. Als verpleegkundige heb je steeds vaker een regiefunctie. Dat wil zeggen dat je de regie voert over het gehele zorgproces. Je draagt meer verantwoordelijkheid voor je besluiten en acties.

De deeltijdopleiding Verpleegkunde sluit nauw aan op de praktijk. De opleiding is opgebouwd rond 3 belangrijke pijlers: ethiek, evidence based practice en beroepsontwikkeling. Je leert op een gewetensvolle manier en op basis van de laatste onderzoeken, hoe je de beste zorg kunt bieden. We leiden je op tot generiek verpleegkundige op hbo-niveau.

Naast deze opleiding heb je een baan als verpleegkundige, verpleegkundige in opleiding of je hebt een stageplek als verpleegkundige.

Naast de deeltijdopleiding kan je deze studie ook volgen in andere varianten. Je kan kiezen voor een voltijdopleiding. Je mag na 2 jaar voltijdstudie ook switchen naar de duale opleiding. Heb je al een mbo-v-diploma? Dan kom je voor een verkort traject in aanmerking. Bekijk de opties en kies wat bij jou past.

Waarom bij Avans Deeltijd?

Verpleegkunde bij Avans Deeltijd is maatwerk. We bieden een flexibel programma. De opleiding is opgebouwd uit 8 modules van gelijk niveau. Je bepaalt zelf de volgorde van deze modules en hoe lang je erover doet. Als jij al over bepaalde kennis en vaardigheden beschikt dan kun je een module versneld volgen. Ook is het mogelijk om meerdere modules tegelijk te volgen. Heb jij meer tijd nodig, dan kan dat uiteraard ook.

Avans Deeltijd werkt nauw samen met de praktijk. Het werkveld is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs.

De Academie voor Deeltijd is breed opgezet, maar de betrokkenheid van docenten bij studenten is groot. Er is persoonlijk contact en je wordt op verschillende manieren begeleid. Elke student krijgt een docent-coach toegewezen.

De opleiding voldoet aan het landelijk opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020.

Voor wie is de deeltijdopleiding Verpleegkunde?

Je wilt werken in de complexe omgeving van de zorg. Je hebt belangstelling voor vernieuwingen in jouw werkgebied en wilt daar ook een bijdrage aan leveren. Je wilt een helicopterview ontwikkelen zodat je in staat bent de verpleegkundige zorg naar een hoger niveau te tillen.

De opleiding vraagt een grote mate van zelfstandigheid. Je bent zelf verantwoordelijk voor het behalen van je leerdoelen. Dat betekent dat je ook zelf een werk- of stageplek regelt waar je aan je opdrachten kunt werken. Je hebt veel zeggenschap over je eigen opleiding en kunt daar goed mee omgaan.

Studieprogramma

Je leert alles over de kennis, handelingen en vaardigheden die je als verpleegkundige nodig hebt. Ethiek, evicende based practice en beroepsontwikkeling lopen als een rode draad door het programma. Het vaste programma is ondergebracht in de 8 modules. Bovendien nodigen we regelmatig gastsprekers en ervaringsdeskundigen uit die je meer vertellen over de dagelijkse praktijk.

Binnen de deeltijdopleiding vergroot je je kennis op 3 manieren: werkplek leren, online leren en bijeenkomsten bij Avans Deeltijd.

Opbouw

De opleiding is opgebouwd uit 8 modules. Het eindniveau van de modules is gelijk. Dat betekent dat je zelf kunt bepalen in welke volgorde je ze volgt.

Per module bekijk je wat je al weet en kunt en wat je nodig hebt. Je kunt meerdere modules tegelijk volgen of juist meer tijd nemen. Zo bepaal je je eigen tempo. En dus ook de tijd die je nodig hebt om over de studie te doen. Gemiddeld omvat een module 20 weken. Zij-instromers beginnen wel met de modules Verbreding en verdieping in de verpleegkunde? en Klinisch redeneren. Elke module telt voor 30 studiepunten.

Over jouw ervaring en kennis leg je gedurende elke module een portfolio aan. Met je werkbegeleider en je docent-coach bepaal je of je het gewenste niveau hebt behaald. Ter afronding van een module leg je jouw portfolio voor aan de beoordelingscommissie. Deze beoordeelt jouw kennis en kunde tijdens een criterium gericht interview (CGI). De commissie bestaat uit 1 of 2 docenten en iemand van jouw werk- of stageplek. Jouw werkbegeleider(s) en/of praktijkopleiders oordelen over  jouw functioneren in de praktijk.

Door deze manier van onderwijs worden op voorhand geen vrijstellingen meer verleend. Als je vindt dat je voldoende kennis hebt op een bepaald gebied, dan toon je dit aan met je portfolio.

In september 2020 bieden we drie modules aan: Wat is verpleegkunde?, Klinisch redeneren en Gezondheidsbevordering.

Verbreding en verdieping in de verpleegkunde

Je denkt na over de geschiedenis van de verpleegkunde, over de positie van de HBO-verpleegkundige nu en in de toekomst. Je leert klinisch redeneren en maakt daarbij gebruik van kennis rondom ziektebeelden.

Klinisch redeneren

Je leert op methodische wijze te beslissen rond de gezondheidssituatie van jouw patiënten, cliënten en bewoners. Daarbij maak je gebruik  van wetenschappelijk bewezen kennis en inzichten.

Gezondheidsbevordering

Vanuit de positieve gezondheid kijk jij naar de mogelijkheden die patiënten, cliënten en bewoners hebben om te bepalen welke zorg zij nodig hebben en wat zij hierin willen.

Verpleegkundig leiderschap en evidence based practice

Je leert wat verpleegkundig leiderschap is en hoe jij dit toepast in de praktijk. Dit doe je aan de hand van evidence based practice. In het kort verstaan we hieronder goede, adequate, effectieve en efficiënte zorg.

Integrale zorg, casemanagement en samenwerking

Vanuit de keten rond patiënten, cliënten en bewoners leer je samenwerken met verpleegkundigen en leden van andere disciplines, zoals artsen en medisch specialisten. Jij leert verder te kijken dan jouw eigen team of afdeling. Deze module bieden we vanaf studiejaar 2021-2022 aan.

Ondernemerschap, innovatie en patiëntveiligheid

Je leert inventariseren welke veranderingen jouw werkplek nodig heeft en hoe jij deze vanuit jouw ondernemerschap kunt doorvoeren. Deze module bieden we vanaf studiejaar 2021-2022 aan.

Evidence Based Quality Improvement (EBQI): Praktijkgericht onderzoek

Je onderzoekt een vraag uit de praktijk en komt tot aanbevelingen. Met dit praktijkgericht onderzoek draag je bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg.

Evidence Based Quality Improvement (EBQI): Implementatie

Je voert een innovatie of verandering in op jouw werk- of stageplek. Door deze implementatie draag je bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg.

In AvansStudyPath vind je nog meer informatie over de studie van je keuze. Je ziet precies hoe verschillende modules zijn opgebouwd, hoe er wordt getoetst, wat er van je wordt verwacht en wat je na afsluiting van de betreffende module moet kunnen. Ook zie je hier wat de leeruitkomsten zijn, wanneer je kunt starten met de module en waar de lessen worden gegeven.  

AvansStudyPath is ook de tool waarmee je kunt inschrijven voor het volgen van je modules. Als je je voor een opleiding hebt ingeschreven via Studielink en je hebt hiervoor een bevestiging gehad, kun je je daarna met Avans Study Path inschrijven voor de diverse modules. Op die manier kun je je studie in gaan plannen.  

Ga hier naar AvansStudyPath. 

Resultaat

Als je van alle modules kunt aantonen dat je het gewenste niveau hebt behaald, dan ontvang jij het diploma HBO-Verpleegkunde. Je kunt werken in hoog complexe onvoorspelbare situaties en daarop regie plegen. Vanuit jouw deskundigheid bied je excellente zorg. Je neemt verpleegkundig leiderschap. Je signaleert vernieuwingen en levert daar een bijdrage aan. Collega’s stuur je aan en je helpt hen in hun ontwikkeling.

Carrièreperspectieven

De vraag naar hooggekwalificeerde verpleegkundigen blijft groeien. Omdat jij bent opgeleid tot generiek verpleegkundige kun je binnen alle sectoren aan de slag.

Ziekenhuis: Als verpleegkundige in het ziekenhuis kom je in aanraking met een grote diversiteit aan mensen, een veelheid aan ziektes/aandoeningen en behandelmogelijkheden. Je ontmoet mensen in verschillende fases van hun ziekte; spoedzorg, geplande zorg, ondersteuning bij chronische aandoeningen. Je werkt in een multidisciplinair team met onder andere artsen, diëtistes en fysiotherapeuten.

Wijk- en thuiszorg: In de wijkverpleging verleen je zorg aan de cliënt in zijn eigen omgeving. Samen bepaal je wat nodig is, dat kan variëren van complexe wondzorg tot het begeleiden bij diabetes of het vinden van de juiste hulpmiddelen. Het streven is om de cliënt zo gezond en veilig mogelijk thuis te laten wonen, is samenwerking met onder andere huisarts, maatschappelijk werk en ergotherapeut.

Revalidatiezorg: Een verpleegkundige in de revalidatiezorg draagt bij aan het herstel van een ziekte of handicap. Je leert mensen zo veel mogelijk hierin zelfstandig te blijven of worden. Je werkt veelal multidisciplinair en samen met de cliënt aan de behandeldoelen.

Verpleeghuis: Een verpleegkundige in een verpleeghuis zorg is betrokken zijn bij zowel psychische als lichamelijke zorg aan mensen die in een kwetsbare fase van hun leven zijn belandt. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het zorgproces, een vraagbaak en coach voor je collega’s in het team.

Verstandelijk gehandicapten: In de zorg voor verstandelijk gehandicapten is extra kennis op gedragsmatig en sociaal gebied van belang. Met name de expertise op het gebied van signaleren van gezondheidsproblemen en ziekte. De verpleegkundige stimuleert en ondersteunt de zelfredzaamheid van cliënten en biedt ondersteuning bij gedragsproblematiek aan cliënten en naasten.

GGZ: Als verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg ondersteun je cliënten door hen te leren omgaan met hun psychiatrische stoornis en hen daarin te ondersteunen naar herstel. Hetzij doordat ze weer zonder begeleiding zelfstandig kunnen functioneren of hetzij dat ze blijvende ondersteuning nodig hebben. De verpleegkundige zorg wordt verleend in diverse settingen: van thuis tot de opname-afdeling, van crisiszorg tot langdurige behandeling.

Diploma

Je ontvangt het diploma HBO-Verpleegkunde. Hierbij hoort de titel Bachelor of Science (BSc).

Vervolgstudies 

Met je bachelordiploma HBO-Verpleegkunde kun je ook verder studeren. Denk aan een master of een specialistische richting zoals ambulancemedewerker of IC-verpleegkundige.

Startdatum

In de week van 31 augustus start de opleiding zowel in Breda als 's-Hertogenbosch. Het is ook mogelijk om in februari 2021 te starten met de opleiding.

Locaties en lesdagen

De lesdag in Breda is op maandag en in 's-Hertogenbosch op woensdag. 

In september 2020 beginnen we met drie modules (Verbreding en verdieping in de verpleegkunde, Klinisch redeneren en Gezondheidsbevordering). Deze modules worden zowel in Breda als in 's-Hertogenbosch aangeboden. Hierdoor is het mogelijk om meerdere modules op verschillende dagen én locaties te volgen. Je kiest zelf hoeveel modules je wilt volgen. Zo bepaal je ook zelf hoe lang je over de opleiding doet. Het onderwijs vindt per module op 1 dagdeel plaats. 

 Breda, 088 525 7500 Hogeschoollaan 1, 4818 CR, Routebeschrijving  's-Hertogenbosch, 088 525 7500 Onderwijsboulevard 215, 5223 DE, Routebeschrijving

Studieduur

De studieduur is 1,5 tot 4 jaar in deeltijd, afhankelijk van je vooropleiding en eerder verworven competenties.

Tijdsinvestering

Op de lesdag is er ruimte voor vraaggericht onderwijs en expertcolleges. Hierin maak je je eigen keuzes. De overige dagen besteed je aan werk en zelfstudie. Reken voor dat laatste op 20 tot 25 uur per week.

Studiekosten

Voor de opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Dit is wettelijk vastgelegd. Verder maak je kosten voor de aanschaf van leermaterialen. Voor de gehele studie komt dat neer op zo’n €1.200,-.

Toelating

Je kunt starten met de opleiding als je in het bezit bent van een mbo-diploma niveau 4 of een havo- of vwo-diploma.

Bovendien heb je bij de start van je opleiding een werk- of stageplek als verpleegkundige of verpleegkundige in opleiding voor tenminste 16 tot 24 uur. Dit regel je zelf.  

Tijdens jouw werk word je begeleid door een verpleegkundige op hbo-niveau. Op je werkplek kun je opdrachten uitvoeren waarmee je je bekwaamt in de competenties die worden gevraagd van een hbo-verpleegkundige. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bereiken van je leerdoelen. Als je tijdens je opleiding ervaring moet opdoen binnen een ander werkgebied, dan organiseer je dat zelf.

21+ toets

Ben je niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder, dan kun je worden toegelaten op basis van een assessment bij onderzoeksbureau AOB Compaz. Je neemt zelf contact op met AOB Compaz om het assessment af te nemen. Let op: aan dit assessment zijn kosten verbonden.

Sluit je het assessment af met een positief resultaat, neem dan contact met ons op, dan bespreken we je inschrijving verder.

Taaleis 

Met een middelbareschooldiploma of een mbo-diploma beschik je over het juiste taalniveau om een hbo-opleiding te volgen. Bij Avans Deeltijd moet je de Nederlandse taal beheersen op niveau B2. Dat toon je aan met een mbo-4-, havo- of vwo-diploma.

Heb je geen van de genoemde diploma’s, dan voldoe je aan een van deze taaleisen:
•    Je hebt het staatsexamen NT2 Programma II behaald. En je beheerst het Nederlands op taalniveau B2 van het Europees Referentie Kader.
•    Je hebt het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) Educatief Startbekwaam of Educatief Professioneel behaald. 
Voldoe je niet aan deze taaleisen, dan bepaalt de academiedirectie of je het Nederlands voldoende beheerst.

Aanmelden

Wil je in augustus met de deeltijdopleiding starten? Meld je dan voor 31 augustus aan. De opleiding start in de week van 24 augustus.

Wil je in februari starten met de opleiding? Meld je dan voor 1 januari 2021 aan. Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Meer opleidingen in Gezondheidszorgopleidingen:
 • Management in de Zorg

  De deeltijdopleiding MIZ leidt je in 4 jaar op tot leidinggevende in de zorg. In 12 modules ontwikkel je je tot spin in het web. Daarbij combineer je jouw menselijke kant met bedrijfskundige feeling.

  Niveau: Bachelor Locatie: Breda Inschrijven: vóór 31 augustus
 • Management in de Zorg Associate degree

  Om succesvol te coachen in de zorg- en welzijnssector heb je naast managementvaardigheden persoonlijke kracht en betrokkenheid nodig. De 2-jarige Associate degree Management in de Zorg leidt je op voor een coachende functie in de Zorg. In 8 modules ontwikkel je je tot spin in het web.

  Niveau: Associate degree Locatie: Breda Inschrijven: vóór 31 augustus