Accountancy

Voor wie wil weten hoe een bedrijf winst maakt en hoe geldstromen lopen, is Accountancy de ideale opleiding. Plavei je pad in de financiële sector en stuur aan op een carrière als accountant. De colleges vinden plaats op vrijdagochtend en -middag.

Nu extra instroommoment voor eerstejaars studenten in februari! Lessen zijn op dinsdag in Breda. Voor de instroom in februari zijn maximaal 20 plekken beschikbaar. Dit aantal is inmiddels bereikt. We werken op dit moment met een wachtlijst.

In het Kort


De deeltijdopleiding Accountancy start in de week van 27 januari 2020 en 31 augusuts 2020 en duurt 4 jaar. Je hebt college op dinsdagmiddag en -avond (start in januari) of vrijdagochtend en -middag (start in augustus).

Overige informatie


 • Niveau: Bachelor
 • Locatie: Breda
 • Duur: 4 jaar in deeltijd
 • Inschrijven: voor 1 februari of 31 augustus

Waarom de deeltijdopleiding Accountancy?

Je werkt in de financiële sector, bijvoorbeeld op een accountantskantoor, en je bent buitengewoon geïnteresseerd in hoe geldstromen lopen en wat een bedrijf moet doen om winst te maken. Je wilt carrière maken op dit kantoor en je wilt uiteindelijk niets liever dan accountant-administratieconsulent (AA) of registeraccountant (RA) worden. Met deze opleiding leg je hiervoor de basis. Want wat is er leuker dan je kennis over financiën te kunnen delen met bedrijven. Deze adviseren over hoe zij om zouden moeten springen met hun financiële toekomst. Je bent analytisch en integer. Je bent accuraat en vindt het leuk om je blijvend te ontwikkelen tot het voor jou hoogst haalbare niveau op dit gebied. 

Waarom bij Avans Deeltijd? 

Accountancy bij Avans Deeltijd leidt je in 4 jaar op tot je bachelordiploma. De opleiding sluit perfect aan op je dagelijkse praktijk, waardoor je al tijdens je opleiding het geleerde toe kunt passen in je werk. Bovendien is een bachelordiploma een must in de financiële sector. Je krijgt een gedegen opleiding, waar je op voort kunt bouwen.

Voor wie is de deeltijdopleiding Accountancy bedoeld?

De deeltijdopleiding Accountancy is voor wie werkt bij een accountantskantoor of deze overstap wil maken. In het derde jaar van de opleiding moet je namelijk aantonen dat je werkervaring hebt opgedaan bij een erkend accountantskantoor. Dit kan zowel een betaalde als een onbetaalde functie zijn. Hoewel je dol bent op cijfers en je ook dénkt in getallen, ben je mensgericht. Je wilt je blijvend ontwikkelen, want je merkt dat dit veelal aan je gevraagd wordt in deze sector. De vorming in je vakgebied vind je aangenaam. De hiërarchie in de sector bevalt je. Omdat je hard werken gewend bent, kun je deze opleiding aan.

Kortom: ben je gemotiveerd en ben je gedreven om je verder te ontwikkelen in je werk in de financiële wereld? Dan is Accountancy bij Avans Deeltijd je op het lijf geschreven.

Studieprogramma

Accountancy is een brede opleiding gericht op de financiële wereld. Het 4-jarige programma leidt op tot Bachelor of Science. Colleges vinden wekelijks plaats en je kunt individuele aandacht van docenten en begeleiders verwachten. 

1e jaar 

In het eerste jaar maak je kennis met boekhouding, bedrijfseconomie, belastingrecht, privaatrecht en Engels (een belangrijke taal in de financiële sector).

2e jaar 

In het tweede jaar speelt externe verslaggeving, consolideren en belastingrecht de grootste rol.

Curriculum 

De opleiding loopt gelijk op met de eerste 2 jaar van de bacheloropleiding Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie). 
Externe verslaglegging, controleleer en administratieve organisatie (AO) vormen de belangrijkste leerlijnen, die worden afgesloten met de landelijke Overall Toets en het schrijven van een scriptie.

Diploma

Het wettelijk erkende hbo-diploma Bachelor of Science is de bekroning op je studie.

Resultaat

Na 4 jaar studie, waarin je vast zo nu en dan moeilijke momenten kent en uitdagingen overwonnen hebt, kun je je bachelordiploma halen. In die 4 jaar leg je de basis om je verder te ontwikkelen tot een succesvolle professional. 

Carrièreperspectieven

Accountancy leidt op tot onder andere de volgende functies:

 • Intern accountant 
 • Junior accountants- of administratieconsulent 
 • Junior registeraccountant 
 • Assistent accountant
 • Controller
 • Hoofd financiële afdeling of financial manager

Vervolgstudies

Je bachelor biedt toegang tot de masteropleiding Accounting and Auditing. Met je hbo-diploma kun je ook doorstromen naar de accountancyopleidingen van beroepsorganisatie NBA (voorheen NIvRA of NOvAA). Als je voor registeraccountant doorstudeert, volg je de masteropleiding in combinatie met een baan in de accountancy.

Avans Hogeschool en Avans+ hebben samen een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Een scala aan opleidingen voor een leven lang leren. Op Ad-, bachelor-, postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk.

Startdatum

Je kan met deze deeltijdopleiding starten in februari en augustus. Meld je voor de februari instroom aan vóór 1 februari. 

Wil je in augustus met de deeltijdopleiding starten? Meld je dan vóór 31 augustus aan. Let op: de opleiding start in de week van 31 augustus. Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen, onder toelating.

Locaties

Start je met de opleiding in februari dan zijn de lessen op dinsdagmiddag en -avond. Start je in augustus dan volg je de lessen op vrijdagochtend en -middag. De lessen zijn in Breda.

 Breda, 088 525 7500 Hogeschoollaan 1, 4818 CR, Routebeschrijving

Studieduur

De hbo-opleiding tot het bachelordiploma omvat 4 jaar. Het kan zijn dat je door een andere studie vrijstelling krijgt voor bepaalde studieonderdelen. Je kunt hier altijd naar vragen bij de contactpersoon van je opleiding.

Studiekosten

Voor het volgen van de opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Dit is wettelijk vastgesteld. Beschik je al over een bachelordiploma, dan kan het zijn dat je een hoger bedrag aan collegegeld moet betalen. Verder moet je rekening houden met de aanschaf van studieboeken en andere leermiddelen. Dit bedrag komt ongeveer op
€ 600,- tot € 700,- per jaar.

Toelating 

Je wilt starten met de opleiding. Dat kan als je in het bezit bent van een mbo-niveau 4, een havo- of vwo diploma.

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder? Je kunt dan worden toegelaten aan de hand van een assessment bij onderzoeksbureau AOB Compaz. Je kan zelf contact opnemen met AOB Compaz om het assessment af te nemen. Let op, aan het assessment zijn kosten verbonden.

Sluit je het assessment af met een positief resultaat? Neem dan contact met ons op zodat we je verder kunnen helpen met je inschrijving.

Taaleis 

Heb je een diploma van het voortgezet onderwijs of het middelbaarberoepsonderwijs, dan beschik je doorgaans over het juiste taalniveau om aan een hbo-opleiding te beginnen. Om een opleiding bij Avans Deeltijd te kunnen volgen, moet je de Nederlandse taal beheersen op niveau B2. Dat kun je aantonen als je een diploma hebt zoals vermeld bij het kopje Toelating.
 
Anders moet je voldoen aan een van deze taaleisen:
•    Je hebt het staatsexamen NT2 Programma II behaald. En je beheerst het Nederlands op taalniveau B2 van het Europees Referentie Kader.
•    Je hebt het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) ‘Educatief Start bekwaam’ of ‘Educatief Professioneel’ behaald. 
Als je niet aan deze taaleisen voldoet, kan de academiedirectie nader onderzoek instellen om te kunnen beslissen dat je het Nederlands goed genoeg beheerst.

Aanvullende toelatingseisen

Als je de deeltijdopleiding volgt, gaan we ervan uit dat je een relevante werkplek hebt tijdens de opleiding. Je werkplek moet aan eisen voldoen wat betreft werkomgeving, niveau van het werk en het aantal uren dat je per week moet werken. Tijdens je inschrijving in Studielink beantwoord je een aantal vragen over je opleiding, werkervaring en huidige functie. Op basis daarvan bepalen we of het nodig is om je uit te nodigen voor een intakegesprek voor aanvullend advies.

Je hebt bij voorkeur een voor de opleiding relevante werkplek die voldoet aan de volgende eisen:

 • Voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen tot adequaat handelende beroepsbeoefenaar.
 • Beschikking over vakliteratuur, regelgeving en materialen, discussie over het vak.
 • Een werkkring om de praktijkopdrachten in het kader van de toetsing uit te kunnen voeren.

Indien je werkplek niet voldoet, kun je het advies krijgen om een andere werkplek te zoeken naast je opleiding.

Verkorte trajecten

Avans deeltijd wil met het onderwijs beter aansluiten bij de behoeften van de student en neemt daarom deel aan de landelijke pilot flexibel hoger onderwijs, speciaal gericht op werkende volwassenen

Deze pilot biedt ruimte om opleidingen meer te flexibiliseren en af te stemmen op de behoeftes van mensen die naast hun werk en privéleven willen investeren in hun toekomst door zich op- of om te scholen. Door te sturen op output (de zogenaamde leeruitkomsten) in plaats van op input en proces (het onderwijsprogramma in jaren), ontstaat ruimte om te differentiëren in opleidingstrajecten en deze meer in te richten op maat van de individuele student of groepen studenten. Het gaat om wat men moet kennen en kunnen, niet om waar, hoe en in hoeveel tijd men dat leert.

We werken dus met leeruitkomsten waarin is vastgelegd wat je moet kennen en kunnen. Het werken met leeruitkomsten maakt het mogelijk opleidingstrajecten meer af te stemmen op de situatie en de behoefte van de student en (indien van toepassing) zijn werkgever. Er komt meer ruimte om de opleidingen voor volwassenen verder te flexibiliseren door, naast contactonderwijs, te gaan werken met online leren en het leren op de werkplek te versterken.

Ook komt er meer ruimte om aan te sluiten op wat volwassen studenten al kennen en kunnen. Door te werken met validering van resultaten uit leren buiten de opleiding (door werkervaring, cursussen en trainingen e.d.) wordt in kaart gebracht welke leeruitkomsten de student aantoonbaar al heeft gerealiseerd en dus in het opleidingstraject niet meer hoeft te leren. Hierdoor wordt het mogelijk om je opleidingstraject te verlichten en mogelijk ook te verkorten. De studieadviseur van de betreffende opleiding kan je hier meer informatie over geven.

Intakegesprek

Je schrijft je in via Studielink. Bij je inschrijving via Studielink beantwoord je een aantal vragen over je opleiding en werkervaring. Op basis daarvan bepalen we of het nodig is om je uit te nodigen voor een intakegesprek.

21+ Toets

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder? Je kunt dan worden toegelaten aan de hand van een assessment bij onderzoeksbureau AOB Compaz.

Voor deze opleiding biedt Avans Deeltijd proeflessen aan op vrijdag 6 maart en vrijdag 15 mei. Tijdens deze proeflessen volg je een college met zittende studenten en kun je zelf ervaren hoe het is om in Deeltijd te studeren. Schrijf je in om hieraan mee te doen.

Meer opleidingen in Financiële opleidingen:
 • Finance & Control

  Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie) leert je om toekomstplannen van bedrijven te beoordelen op hun financiële verdiensten. Zet je analytische talent en je integere houding in om je te ontwikkelen tot een bedrijfseconomisch expert.

  Niveau: Bachelor Locaties: Breda Duur: 4 jaar in deeltijd Inschrijven: voor 1 februari en 31 augustus
 • Accountancy Associate degree

  Voor wie wil weten hoe een bedrijf winst maakt en hoe geldstromen lopen, is Accountancy de ideale opleiding. Plavei je pad in de financiële sector en stuur aan op een carrière als accountant. De colleges vinden plaats op vrijdagochtend en -middag.

  Niveau: Associate degree Locatie: Breda Duur: 2 jaar in deeltijd Inschrijven: voor 1 februari en 31 augustus