Aantrekkelijke lerarenopleiding in deeltijd voor nieuwe doelgroepen

19 maart 2018
HBO deeltijd Leraar Basisonderwijs opleidingen

Met aantrekkelijke opleidingen en het aantrekken van nieuwe doelgroepen willen hogescholen een
bijdrage leveren om het lerarentekort te bestrijden. De hbo-lerarenopleidingen ontwikkelen hiervoor een groot aantal aan flexibele trajecten.

Sterke groei pabo deeltijdstudenten  

Het aantal deeltijdstudenten in Nederland op de pabo is het afgelopen jaar met 30% gegroeid naar 526 studenten. Deze groei wordt met name veroorzaakt door een sterke stijging van het aantal studenten in de verkorte deeltijdtrajecten. De stijging van deze groep is opvallend te noemen en vormt hiermee een waardevol opleidingstraject. Ook de Avans deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs is het afgelopen jaar met 11% gegroeid.

Meer doelgroepen aantrekken

Om deze ontwikkelingen te stimuleren heeft de Vereniging Hogescholen een position paper ingebracht bij Tweede Kamerleden voor het Algemeen Overleg  Leraren van 21 februari jl. De hogescholen delen hierin initiatieven en vragen van de overheid:

  • Doorzetten beleid ten aanzien van flexibilisering en gezamenlijk vasthouden aan de stevige kwaliteitseisen;
  • Ruimte om de diversiteit van de instroom naar de pabo te vergroten. Onder meer in het kader van goed voor bereid naar de pabo. Het verkennen van de mogelijkheden voor een financiĆ«le stimulans voor studenten in verkorte deeltijdtrajecten behoort hier ook bij;
  • Een oproep tot het bewaken van helderheid en transparantie van het stelsel. Ook een helder overzicht van alle beschikbare beurzen (zowel regionaal als landelijk) voor lerarenopleidingen zou helpen. 

Ook de Avans deeltijdopleiding leraar basisonderwijs werkt mee aan deze beweging. Er wordt een verkort traject in deeltijd aangeboden van 3 jaar. Daarnaast is een traject voor zij-instroom in ontwikkeling

Bron: Vereniging Hogescholen