Halvering collegegeld: wie, wat, waar?

25 juli 2018

Eerstejaarsstudenten aan een hogeronderwijsinstelling betalen vanaf collegejaar 2018-2019 de helft van het wettelijke collegegeld. Let wel: de wet is alleen van toepassing op hogescholen en universiteiten die door de overheid bekostigd worden.

Voor wie?

De halvering geldt voor studenten die in collegejaar 2018-2019 voor het eerst aan een opleiding beginnen. Dat kan een Associate degree zijn of een voltijd-, deeltijd- of duale bacheloropleiding.

Studenten die starten met een lerarenopleiding hebben recht op 2 jaar verlaging van het collegegeld. Dit is vanwege het lerarentekort.

De wet is niet van toepassing op studenten die al eerder studeerden in het hoger onderwijs. Ook masterstudenten en studenten die het hogere instellingscollegegeld betalen, zijn uitgesloten.

Bekijk de collegegeldmeter van Avans welk bedrag van toepassing is in jouw situatie.

Toegankelijkheid

De regering besloot tot het halveren van het collegegeld na de invoering van het leenstelsel. Het doel ervan is de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te waarborgen. 

Meer informatie

Heb je vragen over deze wet? Op de website van de Rijksoverheid vind je veel informatie, zoals een infographic en een lijst met veelgestelde vragen. Bekijk ook de informatie over andere regelingen voor het financieren van je studie. Uiteraard kan je ook contact opnemen met vragen over jouw specifieke situatie via het contactformulier.