Groen licht voor Associate degree Mechatronica

24 maart 2017

Deeltijdopleiding Ad Mechatronica

Mechatronica studeren? Dat kan binnenkort ook bij Avans Deeltijd. Mechatronica combineert verschillende technische disciplines zoals elektrotechniek, werktuigbouwkunde en meet- en regeltechniek. Vanuit de technische wereld is er steeds meer behoefte aan mechatronica-oplossingen. Vanzelfsprekend neemt daarmee ook de vraag naar vakspecialisten toe.

In samenwerking met mechatronicabranche

Deze vraag was voor Avans Deeltijd en het werkveld reden genoeg om samen een Associate degree Mechatronica te ontwikkelen. Afgelopen maandag 20 maart is er gezamenlijk groen licht gegeven om de Ad Mechatronica te laten starten. Afgevaardigden van o.a. de FME, A+O Metalektro en het werkveld zien de nut en noodzaak van goed opgeleide mechatronicastudenten. 

Meedenken

Avans Deeltijd ontwikkelt vakinhoudelijke opleidingen met het oog op employability. Daarom leggen we ons oor graag te luister bij het werkveld. Wat moet een mechatronicus kunnen, hoe flexibel is het onderwijsaanbod, waar halen wij onze vakdocenten vandaan? Vragen waarvoor wij het werkveld oproepen om actief met ons mee te denken.

Start deeltijdopleiding

Per september start de voltijd bacheloropleiding mechatronica. Streven is om dan ook de deeltijdopleiding mechatronica te laten starten. Meer informatie? Bezoek de Open Avond op woensdag 12 april en woon één van de voorlichtingssessies bij.