Hogescholen lanceren “Week van de Deeltijd” voor werkenden

14 maart 2016
Lotte Streppel

Hogescholen werken samen aan het vormgeven van een vraaggerichter en flexibeler aanbod van deeltijdonderwijs, vanuit een duidelijke visie op aantrekkelijk deeltijdonderwijs: hoger onderwijs in deeltijd dat is afgestemd op wat de student wil, weet en op tijden wanneer het hem of haar uitkomt, en dat het voor meer volwassenen aantrekkelijker maakt om zich bij- of om te scholen. Op dit moment studeren er zo’n 45.000 studenten in deeltijd aan hogescholen, dit is 10% van het totaal aantal hbo-studenten, maar dat aantal moet omhoog.

Leven lang leren en hoger onderwijs

Het thema Leven Lang Leren staat al jarenlang op de agenda, maar de deelname van volwassenen aan deeltijd hoger onderwijs nam de afgelopen jaren gestaag af. Daarom is een ommekeer hard nodig, want de arbeidsmarkt verandert snel. Banen verdwijnen en er komen nieuwe banen bij. Jongeren worden opgeleid voor banen waarvan we niet weten of die straks nog bestaan. Maar ook werkenden moeten blijven leren, om veranderingen in hun eigen baan te kunnen bijbenen of om tijdig te kunnen overstappen naar een andere baan. Daarom slaan de hogescholen de handen in elkaar en trekken ze gezamenlijk op in het bewerkstelligen van aandacht voor het deeltijdonderwijs.

Aanbod deeltijdopleidingen

Hogescholen bieden daarom een breed palet aan deeltijdopleidingen aan, waarbij de onderwijskwaliteit voorop staat. Hogescholen bieden van oudsher kwalitatief goede voltijdopleidingen aan die daardoor het deeltijdonderwijs versterken. De nauwe relatie van hogescholen met het werkveld in de regio, o.a. in het kader van praktijkgericht onderzoek, biedt het deeltijdonderwijs extra verdieping in de praktijk.

Nederland in top vijf Europeese Unie

Nederland behoort wat betreft het volgen van opleidingen en cursussen (leven lang leren) tot de top vijf van de Europese Unie. Vooral hoogopgeleiden, eind-twintigers en mensen die werken in de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg of het onderwijs geven aan dat ze cursussen en opleidingen volgen voor hun werk of in hun vrije tijd. Dat maakte CBS vorige maand bekend.

Dit is een gezamenlijk persbericht van: Avans Hogeschool, Christelijke Hogeschool Eden, Fontys Hogescholen, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool Rotterdam, NHL, Hogeschool Utrecht, HZ University, Hogeschool Zuyd en de Vereniging Hogescholen

Lees meer informatie over de Week van de Deeltijd.