Vraag naar leraren basisonderwijs stijgt

3 februari 2016

De vraag naar leraren nam in 2015 enorm toe. Dat meldt Meesterbaan, één van de grootste vacaturewebsites in het onderwijs. Vooral basisscholen hadden meer vacatures. “We zien echt een kentering in die sector. Het is lang geroepen en nu merken we het”, zegt Martijn Dijkshoorn van Meesterbaan. 

De vacaturesite had in 2015 in totaal ruim negenduizend vacatures, een stijging van 38,2 procent ten opzichte van 2014. Meesterbaan verwacht dat de vraag nog verder toeneemt in het primair en voortgezet onderwijs. Behalve op die twee sectoren, richt Meesterbaan zich ook op het mbo.

Opvallend 

Het meest opvallend vond Dijkshoorn de stijging in het basisonderwijs. Het aantal vacatures steeg daar van 216 in 2014 naar 440 in 2015. “Al vijf jaar horen we over lerarentekorten in het po, maar lange tijd merkten we er niet veel van. Tot vorig jaar. We worden vaker door scholen ingeschakeld en zien dat er minder mensen op vacatures in het basisonderwijs reageren. Je ziet dat het krapper wordt.” Wel geldt dit alleen voor de vier grote steden.

Afgelopen november schreef Onderwijsminister Jet Bussemaker al aan de Kamer dat het verwachte tekort aan leraren basisonderwijs in 2025 naar minimaal achtduizend schiet. In het voortgezet onderwijs verwacht Bussemaker vooral tekorten bij de exacte vakken.

Top drie

Dat merkt Dijkshoorn ook. “De top drie van vakken waarvoor wij de meeste vacatures hebben is al jaren wiskunde, Nederlands en Engels.” De vraag naar docenten Engels (46 procent) en Nederlands (30 procent) nam aanzienlijk toe in 2015. Eerder zat er een groter verschil tussen deze vakken en wiskunde. Natuurkunde staat met 523 vacatures op plaats vier van de meeste vacatures in 2015. Dit is een ‘kleiner’ vak. Relatief gezien is het dus lastiger. Ook de vraag naar docenten Nederlands als Tweede Taal nam toe door de komst van veel meer vluchtelingen. 

Wethouder Hugo de Jonge (CDA) van Rotterdam kondigde onlangs aan dat hij leraren in de tekortvakken vanaf volgend schooljaar over de streep wil trekken met een eenmalige welkomstpremie. Vijfduizend euro krijgen bevoegde docenten in tekortvakken als wiskunde en scheikunde. In het basisonderwijs gaat het om academisch opgeleide docenten.

AOb-bestuurder Ben Hoogenboom is blij dat er in Rotterdam oog is voor de beloning van leraren en dat ze daar geld willen vrijmaken voor extra scholing en een lerarenbeurs. "De AOb heeft vaak een hoger salaris bepleit voor leraren, ook om het onderwijs voor eerstegraads en academisch geschoolde docenten aantrekkelijk te houden", zegt Hoogenboom. "De aantrekkelijkheid van het beroep wordt mede door salaris bepaald, maar ook door de werkdruk in de eerste jaren dat docenten voor de klas staan. We missen de aandacht hiervoor. Nog steeds verlaat een derde van de jonge leraren binnen vijf jaar het onderwijs en noemen ze de hoge werkdruk en de slechte begeleiding als één van de oorzaken." 

 

Bron: Algemene Onderwijsbond