Vooraankondiging Week van de Deeltijd

8 maart 2016
Suzanne Amijs

De hogescholen in Nederland (Avans Deeltijd, CHE, Fontys Hogescholen, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) werken gezamenlijk aan het op de kaart zetten van deeltijd studeren aan hogescholen. Hogescholen werken aan het vormgeven van een vraaggerichter en flexibeler aanbod van deeltijdonderwijs, vanuit een duidelijke visie op aantrekkelijk deeltijdonderwijs.

Aanbod deeltijd opleidingen

Hogescholen bieden een breed palet aan deeltijdopleidingen, soms in kleine klassen, waarbij de onderwijskwaliteit voorop staat. Ook zien hogescholen dat het vol- en deeltijdonderwijs elkaar versterken. Daarbij biedt de nauwe relatie van hogescholen met de regio in het kader van praktijkgericht onderzoek, ook het deeltijdonderwijs extra verdieping in de praktijk.

Opleiding voor de toekomst

Avans Deeltijd ontwikkelt talenten voor de toekomst. We leiden werkenden met ambitie op tot hoog gekwalificeerde professionals. Een ‘leven lang leren’ is nodig om in het bedrijfsleven of bij de overheid op een hoog niveau staande te blijven.

De Week van de Deeltijd start op 14 maart. Blijf op de hoogte door de website van Avans Deeltijd in de gaten te houden.