Met vraagfinanciering studiekosten laag houden

20 mei 2016
HBO Technische Deeltijd opleidingen

Avans Deeltijd neemt in collegejaar 2016-2017 met de deeltijdopleidingen Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde deel aan een experiment van de overheid om deeltijdonderwijs anders te financieren. Als student heb je meer inzicht in de kosten van jouw studie. Samen met je werkgever kun je de kosten flink omlaag brengen.

Vanaf collegejaar 2017-2018 doet ook de deeltijdopleiding Mechatronica van Avans Deeltijd mee aan het experiment. In Nederland doen in totaal 23 deeltijdopleidingen mee aan het experiment. Naast Avans doen 6 bekostigde hogescholen en 5 niet-bekostigde hogescholen mee.

Vraagfinanciering; financiering via de student zelf

In de experimenten ‘vraagfinanciering’ ontvangen bekostigde instellingen (zoals Avans) niet meer direct van het ministerie de financiering voor een opleiding van een deeltijdstudent. In plaats daarvan gaat dat geld naar de student in de vorm van vouchers om een studie mee te betalen. Per student is een voucher ter waarde van € 1.250,- beschikbaar per 30 studiepunten (per module, per half jaar). Op jaarbasis zijn dit dus 2 vouchers met een totaalwaarde van € 2.500,-.

Het doel van het experiment is dat instellingen zich meer op de vraag van de klant gaan richten. Dit moet leiden tot een aantrekkelijker onderwijsaanbod en dit zal volwassenen stimuleren om te gaan leren.

Extra voordeel:  meer flexibiliteit

Alleen instellingen die meedoen aan de experimenten met vraagfinanciering kunnen hun opleidingen in modules aanbieden. Dat betekent dus meer flexibiliteit bij de betreffende opleidingen. Ook bij Avans Deeltijd. Studenten dienen zich iedere module (half jaar studie, 30 ECTS) opnieuw in te schrijven, wat betekent dat er per half jaar betaald kan worden. 

€ 0,- collegegeld voor de student

Een aantal werkgeversverenigingen steunt het experiment van de overheid. Dat doen zij in de vorm van een subsidie waarmee de werkgever de studie van een werknemer mede kan financieren. Bijvoorbeeld: Het bruto collegegeld voor de opleiding Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek bedraagt per jaar € 5.000,- Als student ontvang je de rijksbijdrage in de vorm van een voucher ter waarde van € 1.250,- per 30 studiepunten (per module, per half jaar). Op jaarbasis is dat dus € 2.500,. Dan blijft er nog een bruto jaarbedrag van € 2.500,- aan collegegeld over. In de meeste gevallen neemt de werkgever deze kosten voor zijn rekening, waardoor er geen of maar minimale kosten voor de student zijn.

De werkgever kan in veel gevallen gebruik maken van een subsidieregeling om die kosten te dekken. Voorbeelden van die regelingen zijn:

Praktijkleren (sector techniek) 

Je komt alleen in aanmerking voor deze subsidieregeling als je kiest voor een deeltijd of duale opleiding Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Informatica. Helaas valt Business IT & Management onder de sector Economie i.p.v. Techniek en komt daardoor niet in aanmerking voor deze regeling (DUO: kies voor downloaden actueel CROHO).
Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van medewerker/student en is wat betreft het hbo beschikbaar voor werkend leren trajecten (o.b.v. onderwijsarbeidsovereenkomst) in het kader van deeltijdse en duale opleidingen in de sector Techniek (incl. ICT). Lees meer over de subsidie regeling praktijkleren.

Metalektro (FME)

Bedrijven die onder de cao Metalektro vallen, kunnen een beroep doen op het A+O fonds van Metalektro en ontvangen een voucher van maximaal € 2.500,- per jaar. In dat geval kost het de werkgever en de student dus niets. Hiervoor dient de werkgever zelf contact op te nemen met het A+O fonds van Metalektro. De meeste werkgevers zijn bekend met deze regeling. Indien een werkgever hier vragen over heeft kan Avans hier ondersteuning bij verzorgen. Avans is echter geen partner in de subsidieregeling. Neem contact op met Avans Deeltijd wanneer je werkgever hier vragen over heeft.

Naast bovenstaande voorbeelden zijn er ook nog andere mogelijkheden voor subsidies die de werkgever kan aanvragen. Diverse brancheverenigingen ondersteunen met fondsen de werkgevers in het financieren van hun opscholingsbehoefte middels een eigen voucher of subsidieregeling. Dat verschilt per branche en is vaak vastgelegd in een CAO van die desbetreffende branche. Raadpleeg hiervoor je werkgever.