Avans Deeltijd behaalt duurzaamheidscertificering

4 april 2016

Avans Deeltijd leidt professionals op die in de toekomst het verschil maken. In uiteenlopende vakgebieden. We leveren afgestudeerden af die op een duurzame manier bijdragen aan de samenleving waarin zij werken.
Met duurzaam bedoelen we dat zij een maatschappelijk bewustzijn hebben voor mens, milieu en welzijn. Duurzame ontwikkeling is innovatie die zich in het heden afspeelt, en tegelijkertijd ook investeert in de lange termijn. Voor onze én toekomstige generaties. En het zorgt voor welvaart hier en in de rest van de wereld. Bij ons leren studenten hoe zij de vraagstukken van de toekomst duurzaam kunnen oplossen. Dit vraagt om een kritische en nieuwsgierige houding, ondernemerschap, multidisciplinair samenwerken en creativiteit. Gestuurd door een moreel kompas.


Certificering AISHE

Vanuit dit ideaal is het programma Avans Duurzaam gestart. Op vrijdag 1 april 2016 heeft Avans Deeltijd de duurzaamheidscertificering van AISHE op 2 sterrenniveau behaald. AISHE staat voor Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education en meet de mate van duurzaamheid. In ons onderwijs en onderzoek, bedrijfsvoeringen en in onze relaties met de omgeving. 

Aandacht voor duurzaamheid is voor Avans Deeltijd niet nieuw. De AISHE-doelstelling zorgt er enkel voor dat we onze duurzame initiatieven benadrukken. Hiermee creëren we een gezamenlijk vertrekpunt. 

Ambitie 2020

De komende jaren maken we bij Avans het verschil door duurzaam te denken en doen. Dit staat beschreven in de Ambitie 2020.