Aantal vacatures voor hoogopgeleide IT’ers stijgt

18 mei 2016
Deeltijd ICT opleidingen Avans

De sterke groei in vacatures, die 2015 kwartaal op kwartaal liet zien, vlakt af. Op arbeidsmarkt is nog steeds een groot tekort aan software-, applicatie- en web-ontwikkelaars, maar de groei in vacatures stagneert. Er is wel nog steeds 'double digit' groei in IT leidinggevende (22%), Big-Data (17%) en Web-, Netwerk- en IT-technici (11%) vacatures. Verder valt op dat de vraag naar systeem analisten en beheerders het laatste kwartaal met 4% is gekrompen.Salaris van schaarstefunctie neemt sterk toe
Alhoewel de groei in vraag naar software-, applicatie- en web ontwikkelaars stabiliseert, stijgen de salarissen fors met 13%. De schaarste in dit type vacatures blijft onverminderd groot en de markt reageert met het bieden van hogere salarissen. Dit geldt ook voor database-designers en -ontwikkelaars die zowel een sterke groei in het aantal vacatures van 17% maar ook in geboden salaris van (+15%) laat zien.“De snelle veranderingen in de IT-sector maakt duidelijk dat het opstellen van een strategisch personeelsplan een absolute noodzaak is, om opkomende trends sneller door te vertalen naar optimale beschikbaarheid en inzetbaarheid van IT personeel in kritische functies”, aldus Okke Tissing, Business Development Manager Yacht IT.Bron: https://www.yacht.nl/over-yacht/pers/2016/12-05-2016-aantal-it-vacatures-groeit-minder-snel-dan-in-2015