Onderwijs in deeltijd-hbo wel degelijk flexibel

7 september 2015

Het aantal professionals dat naast werk een opleiding volgt, neemt al jaren af. Dat is geen nieuws. Dat er experimenten met financiering worden opgezet en dat commerciële opleiders graag hun dominantie claimen in het deeltijdveld, ook niet. Dat ook hogescholen zich sterk committeren aan goed deeltijdonderwijs, blijkbaar wel. Ria van 't Klooster, directeur van de brancheorganisatie van private opleiders NRTO, schreef eerder over obstakels voor het publieke deeltijdonderwijs (FD 8 augustus).

 

Betere Resultaten

 


In onderwijs dat gericht is op specifieke vaardigheden voor een bepaald beroep zijn de private opleiders meester. Zij kunnen snel maatwerk leveren. Com­pleet anders ligt het bij de door de overheid erkende deeltijdop­leidingen gericht op een hbo- of wo-diploma. Zo'n diploma met internationale status voldoet aan de strengste voorwaarden. De keerzijde: zo'n opleiding kost veel tijd en inspanning. Veel professionals haken na één of twee jaar af. Het bekostigde onderwijs slaagt erin meer dan 50% van de starters met een diploma te laten afzwaaien. Bij private opleiders is dat minder dan 10%. Cijfers hoeven zij niet te publiceren, maar bronnen bij OCW en de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) bevestigen dat. Een probleem is dat bij de hogescholen te lang de volwassen student niet centraal stond. Vaak was het deeltijdonderwijs een slap aftreksel van het voltijdonderwijs. Dat kan, ook binnen bestaande wetgeving, anders.

 

Avans Deeltijd


Dat laat onder andere Avans Hogeschool zien. Het deeltijdonderwijs aldaar is in een aparte academie ondergebracht die zich 100% richt op de werkende volwassene. Het curriculum is modulair en er is een stevige inbreng van werkplekleren ingebouwd. De binding met de praktijk is sterk. Programma's met diploma-afrondingen na 2 en 4 jaar zijn mogelijk. Het idee dat hbo's geen ruimte bieden aan flexibel leren, klopt niet.

Bij de prestatieafspraken hebben hogescholen aangegeven waar hun zwaartepunten liggen. Bij de hogescholen die wel volop doorgaan met deeltijdonderwijs, staat nu de uitgangspositie van de werkende volwassene centraal. En die haalt een kwalificerend diploma waar werknemer én werkgever van op aankan.

 

 

Paul Rüpp is voorzitter college van bestuur Avans Hogeschool.
Bron: FD 5 augustus 2015