Learning community van 150 deeltijdstudenten Verpleegkunde gestart3 mei 2018, 11:39

De learning community * over ondernemerschap, innovatie, veiligheid en technologie van zorg is deze maand van start gegaan. 150 tweedejaars deeltijdstudenten Verpleegkunde gaan nadenken over innovaties in de zorg en denken vervolgens na hoe zij dit om kunnen zetten in initiatieven. Het betreft het onderwijs in 2 leeruitkomsten gericht op innovatie en ondernemerschap in de zorg en technologie van de zorg.

Innovaties in de zorg

De studenten staan aan de vooravond van afstuderen. In dit blok schrijven de studenten een businessplan voor de bedachte innovaties en bijhorende initiatieven in de zorg en profileren zich hiermee. Zij gaan zelf na hoe zij dit plan moeten gaan maken en wat hiervoor nodig is. Het businessplan wordt opgezet aan de hand van het canvas businessmodel. Dit doen zij in projectgroepen (12-15 studenten per groep) voor een periode van 10 weken.

Zorg in de regio

Er wordt veel aandacht besteed aan samenwerking met elkaar en samenwerking met externe partijen. Zo is het denkbaar dat studenten in gesprek gaan met stakeholders, zoals de gemeente, andere zorginstellingen en cliënten(organisaties). In feite brengen zij voor een regio in kaart welke zorg er is, wat de zorgbehoeften zijn en wat er voor nodig is om zorg hierop in te gaan zetten. Studenten gaan echt buiten hun eigen kader denken om vervolgens op een creatieve manier een innovatie te kunnen bedenken. De inzet van bestaande of nieuwe technologieën horen hierbij.

In de één na laatste week van het blok vindt een informatiemarkt plaats waar studenten werkgevers, zorginstellingen en andere partijen voor uitnodigen. Zo wordt de kennis gedeeld met het werkveld, die de vruchten er van kunnen plukken.

Voor meer informatie over dit project kan je contact opnemen met Willem van Pruissen, docent Verpleegkunde bij Avans Deeltijd.

* Een learning community is een groep van studenten en docenten die 'samen op' studeert. De groepsleden werken samen aan opdrachten en worden daarbij uitgedaagd om hun expertise te delen. Zo vormt de learning community een educatieve en sociale omgeving die de binding tussen studenten en docenten bevordert en de uitwisseling van kennis en vaardigheden stimuleert.


Eerdere artikelen