HBO Verpleegkunde, hoe wie wat waar?22 september 2016, 14:27

Tweehonderddertien deelnemers startten de laatste week van augustus met de deeltijdopleiding HBO Verpleegkunde van Avans Deeltijd in Breda. Dit grote aantal vind ik niet verrassend: de bachelor verpleegkundige is een beroep met toekomst.

Nog niet eerder is de behoefte aan een zorgprofessional op HBO niveau zo groot geweest. Vergrijzing, de toename van het aantal chronisch zieken, een veranderde kijk op gezondheid, taakverschuivingen, de enorme kosten die met gezondheidszorg gemoeid zijn, technologische voortuitgang: het zijn maar enkele voorbeelden waar we de laatste jaren steeds meer mee worden geconfronteerd. Het vraagt van de verpleegkundige van nu en de toekomst dat zij haar focus verlegt van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag. De centrale vraag is niet meer: hoe kunnen we mensen langer laten leven? Het gaat er nu om dat verpleegkundigen zich bezig houden met de vraag: hoe kunnen we mensen langer gezond laten leven? Aandacht voor preventie en gezondheidsvoorlichting komen prominenter in het takenpakket van de verpleegkundige naar voren. In de planning van haar activiteiten zal de verpleegkundige altijd de samenwerking moeten zoeken met de zorgvrager en/of diens familie. Zij richt zich in eerste instantie op het versterken van het eigen vermogen van de patiënt zodat deze de regie over zijn eigen leven behoudt. Bij haar handelen maakt de verpleegkundige gebruik van inzichten uit de wetenschap. Zij is kritisch, maakt keuzes op basis van klinisch redeneren, doet praktijkgericht onderzoek, meet het effect van haar handelen, werkt samen met artsen, paramedici, gemeenten en welzijnsinstellingen. Zij toont leiderschap, coördineert zorg en bevordert de veiligheid voor de patiënt en zijn omgeving en voor haarzelf. De bachelor verpleegkundige is een generalist en breed inzetbaar. We zien haar terug in ziekenhuizen, GGZ-instellingen, de gehandicaptenzorg, thuiszorg, openbare gezondheidszorg, ouderen- en jeugdzorg, acute en chronische zorg. 

Als ik naar bovenstaande opsommingen kijk, bedenk ik me dat er een flink eisenpakket ligt voor de HBO-verpleegkundige. Van de HBO-verpleegkundige wordt verwacht dat zij haar nek uitsteekt, uit comfortzones stapt en zich mede verantwoordelijk maakt om de gezondheidszorg te verbeteren. Maar ik zie (vooral) ook een beroep waarin jij je als mens kunt ontplooien en versterken. Een beroep met een grote maatschappelijke relevantie. Een beroep dat gezien mag worden en waar je trots op kunt zijn. 

Vanuit de deeltijd HBO-V werken we dagelijks aan een opleiding waarin we MBO- en inservice verpleegkundigen en bachelors Sociale Studies in tweeënhalf jaar begeleiden naar het niveau van HBO verpleegkundige. Dit jaar zijn we gestart met een nieuw programma waardoor de inhoud helemaal past bij het profiel van HBO verpleegkundige van de toekomst, de BN2020. Het is een programma waarin theorie en praktijk verweven zijn. In de les breng je je praktijkproblemen in en in je praktijk pas je meteen de nieuwe theorieën en concepten toe. We erkennen de kennis en vaardigheden die je al bezit en vullen aan van wat je nodig hebt. Je leert met en van je klasgenoten en je beschikt over een studiecoach die met je meeloopt in je ontwikkelingsproces. 

Deze week had ik als studiecoach de eerste gesprekken met een aantal van de tweehonderddertien deelnemers die in augustus zijn gestart. Het merendeel kwam met rode konen. “Een pittig begin”, hoorde ik uit vele monden. En als ik dan vroeg wat dit deed met hun motivatie, zag ik een lach op hun gezicht: die bleek onverminderd hoog. “Ik merk nu al dat ik anders in de praktijk sta”. En dan ben ik trots. En dan krijg ik vertrouwen dat we de hoge ambities voor de HBO verpleegkunde kunnen gaan waarmaken.

Rein Bouwens
Docent


Eerdere artikelen