Deeltijdonderwijs; theezakjesmodel!5 november 2015, 16:31

Wij hebben de mond vol over onderwijsvisie. Maar wat is dat nu eigenlijk? Waarop is dat gestoeld? En waarom hebben we het hier steeds over? Wat is er gaande op dit gebied bij Avans Deeltijd en wat in Nederland?

Wat ons (alle deeltijdopleidingsinstituten in Nederland) bindt is de student die werkt naast zijn of haar studie. Of andersom: die naast zijn werk ook studeert. Het afgelopen decennium is in verschillende kabinetten voortdurend gezegd dat onze economie een kenniseconomie is. Wij moeten investeren in een leven lang leren. Kennis blijft niet hetzelfde, maar vernieuwt zich steeds. Om hierin mee te kunnen draaien moet je kennisontwikkelingen blijven volgen. Wat blijkt nu? Nederland doet dat, vergeleken met het buitenland, niet goed. Het aantal deelnemers aan deeltijdopleidingen is in Nederland de afgelopen 10 jaar gehalveerd.

'Wij vinden dus – en wij niet alleen – dat het aantal diploma’s omhoog moet'.

Ondertussen wordt er wel gestudeerd natuurlijk. Maar op een andere manier. Het aantal studenten dat hun opleiding afmaakt is gering. Studeren bij commerciële instellingen is echter toegenomen. Daar worden onderdelen van een studie aangeboden. De student studeert voor een certificaat, niet voor een diploma. Deze tendens is meegenomen in het Adviesrapport “Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen” van Alexander Rinnooy Kan, dat in maart 2014 verscheen. Hierin concludeert hij dat deeltijd hoger onderwijs weer succesvol wordt als deze voldoet aan het volgende:

  • een mogelijkheid biedt om gefaseerd deel te nemen aan (modulen van) opleidingen. Dit resulteert in studiepunten die te stapelen zijn en uiteindelijk leiden tot diploma's.
  • aansluit bij de praktijkervaring van de volwassen deelnemer en mogelijkheden biedt tot toepassing in en toetsing aan de praktijk.
  • een flexibele en efficiënte vormgeving kent, onder meer door gebruik te maken van tijd- en plaatsonafhankelijk leren door online onderwijs en van de mogelijkheden die de werkplek van de volwassen student biedt voor het uitvoeren van relevante leeractiviteiten.
  • een financieringssytematiek die de deelname van volwassenen aan het hoger onderwijs stimuleert en bijdraagt aan een flexibele en vraaggerichte vormgeving van dat onderwijs.

Kortom: de huidige deeltijdstudent staat weer centraal. En dát spreekt ons enorm aan. En ons huidige kabinet ook, want die nam de aanbevelingen van Rinnooy Kan in januari van dit jaar over. Minister van Onderwijs, Jet Bussemaker, sprak over ‘theezakjesmodel’. Het deeltijdonderwijs in Nederland is een ‘slap aftreksel’ van het voltijdsonderwijs, vind zij. En terecht. Daar moet dus iets in veranderen. Wat en hoe lees je in mijn volgende blog.

Frank Vriens, onderwijskundig adviseur Avans


Eerdere artikelen