Dé deeltijdstudent bestaat niet …11 december 2015, 08:03

Bij Avans Deeltijd ligt de focus op deeltijdonderwijs. Dat lijkt een open deur, maar is dat niet. Wat minister Bussemaker een slap aftreksel noemde, het ‘theezakjesmodel’ ( zie mijn vorige blog), is de insteek die Avans juist niet heeft. Deeltijdopleidingen staan op zichzelf. De praktijkdocenten zijn speciaal voor de deeltijdopleiding ingehuurd. De onderwijsvisie van Avans Deeltijd is: persoonlijke praktijk centraal. Wat betekent dat nu?

Een deeltijdstudent maakt de koppeling tussen wat hij (of zij natuurlijk) leert aan theorie en wat hij leert in de praktijk. Gewoon tijdens zijn dagelijkse werk. Juist omdat hij werkt, heeft hij ervaring en dus beeld bij wat hij wil leren en hoe hij dat wil leren. Daaraan tegemoet komen is de kunst van het deeltijdonderwijs. Het vraagt om flexibeler onderwijs. Dé deeltijdstudent bestaat namelijk niet. Iedereen heeft immers verschillende ervaringen en leervragen.

Betekent dit nu dat iedereen apart onderwijs moet krijgen? Nee, juist niet! We noemen het gepersonaliseerd onderwijs, maar dat is zeker niet hetzelfde als geïndividualiseerd onderwijs. Het mooie van deze kijk op deeltijdonderwijs is dat studenten ook van elkaar leren. Deeltijdstudenten leren dus ín een groep en ván een groep. Met individueel onderwijs zou je dit nooit kunnen bereiken.

Daar komt bij dat deeltijdstudenten meer en meer onderwijs krijgen dat is afgestemd op hun (persoonlijke) behoefte: adaptief onderwijs noemen we dat. Je ziet dat nu al op de basisschool en het komt hier en daar voor in het voortgezet onderwijs. Ook Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, hield in maart van dit jaar een pleidooi voor een ‘maatwerkdiploma’, waarbij je in je beste vakken op vwo-niveau examen kunt doen en je mindere vakken op havo- of vmbo-niveau. Hoewel hierover van alles te zeggen valt, is het een mooi inzicht om voor maatwerk te gaan, afgestemd op de student en niet meer op de aanbiedende partij. Zo doen wij dat ook bij Avans Deeltijd.

In mijn volgende blog ga ik in op leertraject en –uitkomsten, de crux van de onderwijsvisie van Avans.

Frank Vriens,
onderwijskundig adviseur Avans


Eerdere artikelen