Blended learning15 december 2015, 09:35

Het deeltijd onderwijs is veranderd. Het ouderwetse ‘one size fits all’ onderwijs, waarbij de docent bepaalde wat een student leerde, hoeveel leerstof hij behandelde, wanneer hij dat deed en hoe, ligt achter ons. Dit past ook niet in het gepersonaliseerde onderwijs dat vandaag de dag uitgangspunt is. Je werkt als student toe naar leeruitkomsten. Die staan vast op basis van landelijk vastgestelde competenties. Het leertraject ernaartoe mag je in grote lijnen zelf bepalen.

Om een voorbeeld te geven: om een bachelordiploma te halen moet je voldoen aan een aantal vastgestelde competenties, onder andere op het gebied van kennis en vaardigheden. Hoe je die competenties eigen maakt heb je voor een belangrijk deel zelf in de hand. Je bepaalt immers zelf je leertraject en je kunt een mix van verschillende leertrajecten volgen. We noemen dit model ‘blended learning’. Die mix bestaat uit verschillende vormen van leren, zoals contactonderwijs (docent voor de klas), de conventionele methode. Maar ook uit online leren via webinars of weblectures. Daarmee ben je niet gebonden aan de plaats waar je leert. Als je maar toegang tot internet hebt. Ook zijn er mogelijkheden tot tijdsonafhankelijk online leren (uitgestelde webinars). Thuis op momenten dat het jou het beste uitkomt.

Een derde vorm van leren vindt plaats in de praktijk, je eigen werk. Het ‘werkplekleren’ is een belangrijk onderdeel van de deeltijd hbo-opleidingen van Avans. Van de praktische invulling van hetgeen je hebt geleerd, leer je opnieuw. Bovendien leer je van je medestudenten die een andere werkplek hebben in een ander type organisatie.

Het kiezen voor een combinatie van verschillende leerwegen werkt in de hand dat er leerwegonafhankelijk getoetst moet worden. Het maakt niet uit welke weg je bewandeld hebt, welk leertraject je hebt gevolgd, toetsing van hetgeen je hebt geleerd staat hier los van.

Blended learning past in de onderwijsvisie van Avans Deeltijd, die weer precies de uitwerking is van het advies van commissie Rinnooy Kan en de beleidskeuze van kabinet Rutte II op deeltijdonderwijs. Geen theezakjesmodel meer. We zullen zien of het meer deeltijdstudenten oplevert. We komen jullie in elk geval op allerlei fronten tegemoet …

 

Frank Vriens
Onderwijskundig adviseur


Eerdere artikelen