Werktuigbouwkunde

Je bent praktisch ingesteld en dol op techniek. Als praktische doener ga je aan de slag met ontwerpen en construeren. Je ontwikkelt een ‘werktuigbouwkundige’ kijk op zaken waarmee je in een technische omgeving alle kanten op kunt.

In het Kort


De opleiding Werktuigbouwkunde start in de week van   27 augustus 2018 en duurt  4 jaar. Je hebt  2 aaneengesloten dagdelen college.

Overige informatie


 • Niveau: Bachelor
 • Locatie: Breda
 • Inschrijven: vóór 1 juli

Waarom de opleiding Werktuigbouwkunde?

Werktuigbouwkunde is een algemene technische hbo-deeltijdopleiding voor doeners. Je bent praktisch ingesteld, oplossingsgericht en bent dol op techniek. Je bent nauwkeurig en kunt goed analyseren. Je hebt belangstelling voor ontwerpen en construeren, én je wilt je kennis en vaardigheden uitbreiden tot hbo-niveau. Dan is de brede opleiding Werktuigbouwkunde echt iets voor jou. 

Naast verschillende inhoudelijke werktuigbouwkundige disciplines vergaar je ook kennis van bijvoorbeeld bedrijfskunde, wiskunde en duurzaamheid. Je verdiept je in materiaalkunde, mechanica en energietechniek (klimaatbehandeling, luchtvochtigheid en dergelijken) en in productietechnieken voor produceren van eindproducten, halffabrikaten en hun productielijnen. Kortom een zeer brede technische opleiding waarmee je alle kanten op kunt.

Waarom bij Avans Deeltijd?

Avans Deeltijd staat hoog aangeschreven, is kleinschalig en je wordt bij Avans Deeltijd persoonlijk behandeld. Je bent geen nummer. De sfeer is goed en studenten hebben prima en direct contact met de docenten. De docenten zijn ervaren en komen uit het werkveld, waardoor de theorie dicht bij de werkelijkheid staat.

Voor wie is de deeltijdopleiding Werktuigbouwkunde?

De opleiding is ideaal voor mbo-plussers die aan de slag zijn in een technische omgeving en graag door willen groeien in hun werk of hun kennis willen verbreden en verdiepen. Je bent bijvoorbeeld een junior die projectleider of engineer wil worden. Het is dan belangrijk dat je je kennis en vaardigheden op hbo-niveau brengt. Je moet natuurlijk wel doorzettingsvermogen hebben. Een 4-jarige bacheloropleiding volgen naast je werk en privéleven is niet niks. Dat vraagt tijd, discipline en motivatie. Maar aan het eind van de rit heb je, je carrièrekansen gigantisch verbreed en staat niets je in de weg om door te stromen naar die functie van projectleider of engineer die je ambieert.

Studieprogramma

De vierjarige Avans deeltijdstudie Werktuigbouwkunde, bestaat uit acht modules. Elke module omvat twintig weken waarin lessen gevolgd kunnen worden. Per module staat één thema uit de Werktuigbouwkunde centraal. Daarbij is elke module een op zichzelf staand deel van je opleiding waarin je, jezelf gericht kennis en vaardigheden aanleert over het betreffende thema.

Als je besluit om bij Avans Deeltijd een opleiding te volgen, schrijf je jezelf voor de modules die je gaat volgen. Binnen een module kun je maximaal 6 leeruitkomsten behalen. Dit zijn examens waarin je bewijst dat je de kennis/vaardigheden/gedrag beheerst binnen het thema. De insteek is dat je aan het einde van elke module op het eindniveau van het betreffende thema functioneert. Elke module die je met goed gevolg afsluit, levert je een certificaat op.

Tijdens het volgen van modules, bekwaam je jezelf ook in het acteren op hbo-niveau. Om dit aan te tonen ga je aan de slag met het aanleggen en onderhouden van een portfolio waarin je ervaring uit je werk verwerkt. Na het succesvol afronden van een module kun je jezelf inschrijven voor een volgende module.

De modules omvatten de volgende thema’s:

 • M1Applied mechanics
 • M2 Business administration
 • M3 Manufacturing technology
 • M4 Energy & sustainability
 • M5 System dynamics
 • M6 Materials & applications
 • M7 Engineering and construction principles
 • M8 Graduation Thesis

Tijdens de laatste module van je opleiding voer je een afstudeeropdract uit. Dit is het sluitstuk en de bekroning van je opleiding. Het totaal van alle certificaten en een, met goed gevolg afgesloten afstudeerproject, resulteert in een wettelijk erkend getuigschrift: Bachelor of Engineering.

Het starten van een deeltijd hbo-opleiding naast je baan is een project waar je veel tijd aan zult gaan besteden. De modules zijn daarom in de tijd gezien ook flexibel te volgen. Je kunt de opleiding in vier jaren afronden. Wil je in je eigen tempo studeren, dan kun je met de modules op andere instapmomenten starten.

Voordat je met je opleiding start is er bij Avans een mogelijkheid om een introductiecursus te volgen. Deze cursus richt zich vooral op het ontwikkelen van wiskunde naar het startniveau voor de bachelor Werktuigbouwkunde. Deze introductiecursus is gratis en start in januari, een half jaar voordat je aan je eerste module begint. We adviseren elke aspirant student met klem deze cursus te volgen. 

Diploma

Het wettelijk erkende getuigschrift Bachelor of Engineering is de bekroning op je studie.

Resultaat

Na 4 jaar studie, waarin je vast zo nu en dan moeilijke momenten kent en uitdagingen overwonnen hebt, kun je je bachelordiploma halen. In die 4 jaar leg je de basis om je verder te ontwikkelen tot een succesvolle werktuigbouwkundige.

Carrièreperspectieven

Werktuigbouwkunde leidt op tot onder andere de volgende functies:

 • Commercieel technicus
 • Hoofdconstructeur
 • Industrieel automatiseerder
 • Productievoorbereider
 • Technisch adviseur
 • Werktuigbouwkundig ontwerper

Vervolgstudies

Avans Hogeschool en Avans+ hebben samen een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Een scala aan opleidingen voor een leven lang leren. Op Ad-, bachelor-, postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk.

Je bachelor biedt toegang tot bijvoorbeeld de masteropleiding Master of Pipeline Technology (MPT) Thesisfase bij Avans+.

Startdatum

Je wilt in augustus met een deeltijdopleiding starten? Schrijf je dan bij voorkeur vóór 1 juli in. Dan ga je net als je medestudenten goed voorbereid aan de slag.

Je kunt ook starten met de tweede module. Deze start in februari 2018. Meld je aan vóór 15 januari 2018.

Je kunt je aanmelden voor de deeltijdopleiding Werktuigbouwkunde via Studielink. Let in Studielink goed op welke module je kiest:

 • Werktuigbouwkunde – Deeltijd Breda – Module 1
 • Werktuigbouwkunde – Deeltijd Breda – Module 2

Je dient je per module (ieder half studiejaar) opnieuw in te schrijven in Studielink. Vanuit de opleiding word je nader geïnformeerd over de vervolgstappen van aanmelding en/of inschrijving voor de tweede module.

Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen. 

Plaatsen

De deeltijdopleiding Werktuigbouwkunde is - wanneer deze start in een even jaar (augustus 2018) – te volgen op donderdagmiddag en -avond en – wanneer deze start in een oneven jaar (augustus 2019) – te volgen op maandagmiddag en -avond in Breda.

 Breda, 088 525 7500 Hogeschoollaan 1 , 4818 CR, Routebeschrijving

Studieduur

De hbo-opleiding tot het bachelordiploma omvat 4 jaar. Het kan zijn dat je door een andere studie of door ervaring vrijstelling krijgt voor bepaalde studieonderdelen. Je kunt hier altijd naar vragen bij de contactpersoon van je opleiding.

Studiekosten

Collegegeld

Het bruto collegegeld voor de deeltijdopleiding Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek bedraagt € 5.000 per studiejaar en dus € 2.500 per module (half studiejaar). Je dient per half studiejaar (module) te betalen. Onderaan vind je voorbeeld situaties voor mogelijke financiering.

Wijze van betaling:

Wanneer je (elders) nog geen graad hebt behaald, dan heb je recht op twee vouchers (een rijksbijdrage door het ministerie van OCW) per studiejaar. Eén voucher heeft een waarde van €1.250. Per module (half studiejaar) mag één voucher ingezet worden. Per studiejaar (2 modules) kun je dus twee vouchers inzetten met een totaalwaarde van € 2.500.  Per module blijft er dan nog een bedrag van € 1.250 over waarvoor je geen rijksbijdrage krijgt. Per studiejaar is dat een totaalbedrag van €2.500.

Financiering werkgever

Voor veel studenten geldt dat zij werken bij een bedrijf. Indien jouw werkgever (een deel) van de opleiding vergoedt, dan kan de werkgever, mits de cao van deze werkgever valt onder de Metalektro, een vergoeding aanvragen via het A&O Fonds van Metalektro. Deze vergoeding geldt voor een maximaal bedrag van €2.500 per opleiding/per studiejaar voor een maximale periode van 2 jaar.

Hier voor dient de werkgever zelf contact op te nemen met het A&O fonds van Metalektro. De meeste werkgevers zijn bekend met deze regeling. Indien een werkgever hier vragen over heeft kan Avans hier ondersteuning bij verzorgen. Hiertoe kan contact opgenomen worden met Avans Deeltijd, dhr. Clemens van den Broek.

Voor de volledigheid: Avans Hogeschool is in deze vergoedingsregeling geen partner.

Subsidieregeling praktijkleren

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van medewerker/student en is wat betreft het HBO beschikbaar voor werkend leren trajecten (o.b.v. onderwijsarbeidsovereenkomst) in het kader van deeltijdse en duale opleidingen in de sector Techniek. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van het RVO.

Voorbeeld situaties financiering opleiding voor een heel studiejaar (2 modules):

1. Geen eerdere graad behaald en cofinanciering door werkgever

Recht op 2 vouchers van het ministerie OCW a €1.250 €2.500
Resterende bedrag wordt gefinancierd door de werkgever €2.500
Kosten voor de student €0

2. Geen eerdere graad behaald en geen cofinanciering door werkgever

Recht op 2 vouchers van het ministerie OCW a €1.250 €2.500
Resterende bedrag wordt door de student zelf betaald €2.500

3. Wel een eerdere graad behaald en cofinanciering door werkgever

Geen recht op vouchers en dus betaalt de student zelf €2.500
Resterende bedrag wordt gefinancierd door de werkgever €2.500

4. Wel een eerdere graad behaald en geen cofinanciering door werkgever

Totaalbedrag wordt betaald door de student                      €5.000

5. Wel een eerdere graad behaald en totale financiering door werkgever

Totaalbedrag wordt door de werkgever gefinancierd       €5.000

* Uitzondering: je staat al ingeschreven voor een andere bacheloropleiding. Je ontvangt géén voucher.

NB: Werkgever kan een deel van de vergoeding aanvragen via het A&O Fonds van Metalektro, Subsidieregeling en/of zelf bijdragen.

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Je bent direct toelaatbaar als je voldoet aan een mbo-niveau 4 of een havo- of vwo-diploma met profiel Natuur en Techniek. 

In februari start een voorbereidende cursus deeltijd wiskunde die voor de zomer met twee toetsen wordt afgesloten. Het wordt nieuwe studenten, die hun wiskunde willen opfrissen, sterk aangeraden deze cursus te volgen.

Aanvullende toelatingseisen

Werkervaring
Wij stellen een aantal eisen aan je werk. Je functioneert bijvoorbeeld minimaal op mbo-4 niveau en je hebt 3 jaar relevante werkervaring. Na aanmelding vindt er een toetsing plaats. 
 

Eisen aan het bedrijf 
Je werkt bij een bedrijf en doet daar de benodigde competenties op. Dat bedrijf dient te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zoals verschillende disciplines in huis hebben. Denk aan ontwerpen, construeren, productie en projecten. Ook moet je kunnen doorgroeien naar een hbo-functie en samenwerken met andere hbo'ers. De bedrijfsbegeleider moet minimaal beschikken over een hbo-diploma en de organisatie dient je alle ruimte te geven om jouw opleiding in 4 jaar af te ronden.

Instroommoment

De opleiding start in de week van 27 augustus. Maar let op:  schrijf je vóór 1 juli 2018 in.

Verkorte trajecten

Je hebt een certificaat of getuigschrift van een relevante opleiding op hbo-niveau, dan wordt individueel bekeken of je de certificaten/getuigschriften kunt verzilveren in de vorm van leeruitkomsten

Beschik je reeds over een bachelordiploma, dan kan het zijn dat je een hoger bedrag aan collegegeld moet betalen.

Toelatingsprocedure

Je schrijft je ieder jaar weer in via www.studielink.nl

Intakegesprek

Na je inschrijving bij DUO / Studielink krijg je van Avans een aantal opdrachten toegestuurd. Deze opdrachten moet je thuis maken en naar Avans sturen.

Daarna maken we met jou een afspraak voor een intake gesprek met een docent Werktuigbouwkunde. Tijdens dit gesprek worden de resultaten van de toets besproken alswel jouw voortraject en werkervaring. We beantwoorden dan ook met plezier jouw vragen en je krijgt een persoonlijk advies over aanvullende scholing.

21+ Toets

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder? Je kunt dan worden toegelaten aan de hand van een assessment bij onderzoeksbureau AOB Compaz.

Meer opleidingen in Technische Opleidingen:
 • Mechatronica

  Je bent praktisch ingesteld en hebt interesse in verschillende technische disciplines. Als mechatronicus (in spé) begrijp je bovendien hoe deze disciplines (elektrotechniek, werktuigbouwkunde, meet- en regeltechniek en besturingstechniek) effectief samenkomen in mechanische constructies.

  Niveau: Bachelor Locatie: Breda Inschrijven: Bij voorkeur vóór 1 juli (uiterlijk tot 21 augustus)