Werktuigbouwkunde

Je bent praktisch ingesteld en dol op techniek. Als praktische doener ga je aan de slag met ontwerpen en construeren. Je ontwikkelt een ‘werktuigbouwkundige’ kijk op zaken waarmee je in een technische omgeving alle kanten op kunt.

In het Kort


De opleiding Werktuigbouwkunde start in de week van   27 augustus 2018 en duurt  4 jaar. Je hebt  2 aaneengesloten dagdelen college.

Overige informatie


 • Niveau: Bachelor
 • Locatie: Breda
 • Inschrijven: vóór 15 juli

Waarom de opleiding Werktuigbouwkunde?

Werktuigbouwkunde is een algemene technische hbo-deeltijdopleiding voor doeners. Je bent praktisch ingesteld, oplossingsgericht en bent dol op techniek. Je bent nauwkeurig en kunt goed analyseren. Je hebt belangstelling voor ontwerpen en construeren, én je wilt je kennis en vaardigheden uitbreiden tot hbo-niveau. Dan is de brede opleiding Werktuigbouwkunde echt iets voor jou. 

Naast verschillende inhoudelijke werktuigbouwkundige disciplines vergaar je ook kennis van bijvoorbeeld bedrijfskunde, wiskunde en duurzaamheid. Je verdiept je in materiaalkunde, mechanica en energietechniek (klimaatbehandeling, luchtvochtigheid en dergelijken) en in productietechnieken voor produceren van eindproducten, halffabrikaten en hun productielijnen. Kortom een zeer brede technische opleiding waarmee je alle kanten op kunt.

Waarom bij Avans Deeltijd?

Avans Deeltijd staat hoog aangeschreven, is kleinschalig en je wordt bij Avans Deeltijd persoonlijk behandeld. Je bent geen nummer. De sfeer is goed en studenten hebben prima en direct contact met de docenten. De docenten zijn ervaren en komen uit het werkveld, waardoor de theorie dicht bij de werkelijkheid staat.

Voor wie is de deeltijdopleiding Werktuigbouwkunde?

De opleiding is ideaal voor mbo-plussers die aan de slag zijn in een technische omgeving en graag door willen groeien in hun werk of hun kennis willen verbreden en verdiepen. Je bent bijvoorbeeld een junior die projectleider of engineer wil worden. Het is dan belangrijk dat je je kennis en vaardigheden op hbo-niveau brengt. Je moet natuurlijk wel doorzettingsvermogen hebben. Een 4-jarige bacheloropleiding volgen naast je werk en privéleven is niet niks. Dat vraagt tijd, discipline en motivatie. Maar aan het eind van de rit heb je, je carrièrekansen gigantisch verbreed en staat niets je in de weg om door te stromen naar die functie van projectleider of engineer die je ambieert.

Studieprogramma

De vierjarige Avans deeltijdstudie Werktuigbouwkunde, bestaat uit acht modules. Elke module omvat twintig weken waarin lessen gevolgd kunnen worden. Per module staat één thema uit de Werktuigbouwkunde centraal. Daarbij is elke module een op zichzelf staand deel van je opleiding waarin je, jezelf gericht kennis en vaardigheden aanleert over het betreffende thema.

Als je besluit om bij Avans Deeltijd een opleiding te volgen, schrijf je jezelf voor de modules die je gaat volgen. Binnen een module kun je maximaal 6 leeruitkomsten behalen. Dit zijn examens waarin je bewijst dat je de kennis/vaardigheden/gedrag beheerst binnen het thema. De insteek is dat je aan het einde van elke module op het eindniveau van het betreffende thema functioneert. Elke module die je met goed gevolg afsluit, levert je een certificaat op.

Tijdens het volgen van modules, bekwaam je jezelf ook in het acteren op hbo-niveau. Om dit aan te tonen ga je aan de slag met het aanleggen en onderhouden van een portfolio waarin je ervaring uit je werk verwerkt. Na het succesvol afronden van een module kun je jezelf inschrijven voor een volgende module.

De modules omvatten de volgende thema’s:

 • M1Applied mechanics
 • M2 Business administration
 • M3 Manufacturing technology
 • M4 Energy & sustainability
 • M5 System dynamics
 • M6 Materials & applications
 • M7 Engineering and construction principles
 • M8 Graduation Thesis

Tijdens de laatste module van je opleiding voer je een afstudeeropdract uit. Dit is het sluitstuk en de bekroning van je opleiding. Het totaal van alle certificaten en een, met goed gevolg afgesloten afstudeerproject, resulteert in een wettelijk erkend getuigschrift: Bachelor of Engineering.

Het starten van een deeltijd hbo-opleiding naast je baan is een project waar je veel tijd aan zult gaan besteden. De modules zijn daarom in de tijd gezien ook flexibel te volgen. Je kunt de opleiding in vier jaren afronden. Wil je in je eigen tempo studeren, dan kun je met de modules op andere instapmomenten starten.

Voordat je met je opleiding start is er bij Avans een mogelijkheid om een introductiecursus te volgen. Deze cursus richt zich vooral op het ontwikkelen van wiskunde en natuurkunde naar het startniveau voor de bachelor Werktuigbouwkunde. Deze introductiecursus start in januari, een half jaar voordat je aan je eerste module begint. We adviseren elke aspirant student met klem deze cursus te volgen. 

Diploma

Het wettelijk erkende getuigschrift Bachelor of Engineering is de bekroning op je studie.

Resultaat

Na 4 jaar studie, waarin je vast zo nu en dan moeilijke momenten kent en uitdagingen overwonnen hebt, kun je je bachelordiploma halen. In die 4 jaar leg je de basis om je verder te ontwikkelen tot een succesvolle werktuigbouwkundige.

Carrièreperspectieven

Werktuigbouwkunde leidt op tot onder andere de volgende functies:

 • Commercieel technicus
 • Hoofdconstructeur
 • Industrieel automatiseerder
 • Productievoorbereider
 • Technisch adviseur
 • Werktuigbouwkundig ontwerper

Vervolgstudies

Avans Hogeschool en Avans+ hebben samen een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Een scala aan opleidingen voor een leven lang leren. Op Ad-, bachelor-, postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk.

Je bachelor biedt toegang tot bijvoorbeeld de masteropleiding Master of Pipeline Technology (MPT) Thesisfase bij Avans+.

Startdatum

Je wilt in augustus met een deeltijdopleiding starten? Schrijf je dan bij voorkeur vóór 1 juli in. Dan ga je net als je medestudenten goed voorbereid aan de slag.

Je kunt ook starten met de tweede module. Deze start in februari 2018. Meld je aan vóór 15 januari 2018.

Je kunt je aanmelden voor de deeltijdopleiding Werktuigbouwkunde via Studielink. Let in Studielink goed op welke module je kiest:

 • Werktuigbouwkunde – Deeltijd Breda – Module 1
 • Werktuigbouwkunde – Deeltijd Breda – Module 2

Je dient je per module (ieder half studiejaar) opnieuw in te schrijven in Studielink. Vanuit de opleiding word je nader geïnformeerd over de vervolgstappen van aanmelding en/of inschrijving voor de tweede module.

Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen. 

Plaatsen

De deeltijdopleiding Werktuigbouwkunde is - wanneer deze start in een even jaar (augustus 2018) – te volgen op donderdagmiddag en -avond en – wanneer deze start in een oneven jaar (augustus 2019) – te volgen op maandagmiddag en -avond in Breda.

 Breda, 088 525 7500 Hogeschoollaan 1 , 4818 CR, Routebeschrijving

Studieduur

De hbo-opleiding tot het bachelordiploma omvat 4 jaar. Het kan zijn dat je door een andere studie of door ervaring vrijstelling krijgt voor bepaalde studieonderdelen. Je kunt hier altijd naar vragen bij de contactpersoon van je opleiding.

Studiekosten

Collegegeld

Het bruto collegegeld voor de deeltijdopleiding Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek bedraagt € 5.000 per studiejaar en dus € 2.500 per module (half studiejaar). Je dient per half studiejaar (module) te betalen. Onderaan vind je voorbeeld situaties voor mogelijke financiering.

Wijze van betaling:

Wanneer je (elders) nog geen graad hebt behaald, dan heb je recht op twee vouchers (een rijksbijdrage door het ministerie van OCW) per studiejaar. Eén voucher heeft een waarde van €1.250. Per module (half studiejaar) mag één voucher ingezet worden. Per studiejaar (2 modules) kun je dus twee vouchers inzetten met een totaalwaarde van € 2.500.  Per module blijft er dan nog een bedrag van € 1.250 over waarvoor je geen rijksbijdrage krijgt. Per studiejaar is dat een totaalbedrag van €2.500.

Financiering werkgever

Voor veel studenten geldt dat zij werken bij een bedrijf. Indien jouw werkgever (een deel) van de opleiding vergoedt, dan kan de werkgever, mits de cao van deze werkgever valt onder de Metalektro, een vergoeding aanvragen via het A&O Fonds van Metalektro. Deze vergoeding geldt voor een maximaal bedrag van €2.500 per opleiding/per studiejaar voor een maximale periode van 2 jaar.

Hier voor dient de werkgever zelf contact op te nemen met het A&O fonds van Metalektro. De meeste werkgevers zijn bekend met deze regeling. Indien een werkgever hier vragen over heeft kan Avans hier ondersteuning bij verzorgen. Hiertoe kan contact opgenomen worden met Avans Deeltijd, dhr. Clemens van den Broek.

Voor de volledigheid: Avans Hogeschool is in deze vergoedingsregeling geen partner.

Subsidieregeling praktijkleren

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van medewerker/student en is wat betreft het HBO beschikbaar voor werkend leren trajecten (o.b.v. onderwijsarbeidsovereenkomst) in het kader van deeltijdse en duale opleidingen in de sector Techniek. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van het RVO.

Voorbeeld situaties financiering opleiding voor een heel studiejaar (2 modules):

1. Geen eerdere graad behaald en cofinanciering door werkgever

Recht op 2 vouchers van het ministerie OCW a €1.250 €2.500
Resterende bedrag wordt gefinancierd door de werkgever €2.500
Kosten voor de student €0

2. Geen eerdere graad behaald en geen cofinanciering door werkgever

Recht op 2 vouchers van het ministerie OCW a €1.250 €2.500
Resterende bedrag wordt door de student zelf betaald €2.500

3. Wel een eerdere graad behaald en cofinanciering door werkgever

Geen recht op vouchers en dus betaalt de student zelf €2.500
Resterende bedrag wordt gefinancierd door de werkgever €2.500

4. Wel een eerdere graad behaald en geen cofinanciering door werkgever

Totaalbedrag wordt betaald door de student                      €5.000

5. Wel een eerdere graad behaald en totale financiering door werkgever

Totaalbedrag wordt door de werkgever gefinancierd       €5.000

* Uitzondering: je staat al ingeschreven voor een andere bacheloropleiding. Je ontvangt géén voucher.

NB: Werkgever kan een deel van de vergoeding aanvragen via het A&O Fonds van Metalektro, Subsidieregeling en/of zelf bijdragen.

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan mbo-niveau 4 of een havo- of vwo-diploma hebt.

Voorbereidende cursus

Op 20 februari 2018 start een voorbereidende cursus deeltijd wiskunde en natuurkunde, die op 28 mei 2018 met een toets wordt afgesloten. Lestijden zijn op dinsdagavond van 18:45 tot 22:00 uur in Breda. Wanneer je 80% goed hebt, kun je vrijstelling aanvragen voor Exact A en/of Nat A. Om inzicht te krijgen in hoever je staat met wiskunde en natuurkunde, kun je een proeftoets maken. Klik hier voor de proeftoets van wiskunde en klik hier voor de proeftoets van natuurkunde.

Wanneer je je inschrijft voor deze toets ontvang je een factuur. Het cursusgeld is € 200 en dit dient voor 10 februari 2018 betaald te zijn. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk. Voor aanvang ontvang je een email met toegang tot de digitale omgeving van de cursus.

Klik hier om je in te schrijven.

Taaleis 

Heb je een diploma van het voortgezet onderwijs of het middelbaarberoepsonderwijs, dan beschik je doorgaans over het juiste taalniveau om aan een hbo-opleiding te beginnen. Om een opleiding bij Avans Deeltijd te kunnen volgen, moet je de Nederlandse taal beheersen op niveau B2. Dat kun je aantonen als je een diploma hebt zoals vermeld bij het kopje Toelating.
 
Anders moet je voldoen aan een van deze taaleisen:
•    Je hebt het staatsexamen NT2 Programma II behaald. En je beheerst het Nederlands op taalniveau B2 van het Europees Referentie Kader.
•    Je hebt het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) ‘Educatief Start bekwaam’ of ‘Educatief Professioneel’ behaald. 
Als je niet aan deze taaleisen voldoet, kan de academiedirectie nader onderzoek instellen om te kunnen beslissen dat je het Nederlands goed genoeg beheerst.

Aanvullende toelatingseisen

Werkervaring
Wij stellen een aantal eisen aan je werk. Je functioneert bijvoorbeeld minimaal op mbo-4 niveau en je hebt 3 jaar relevante werkervaring. Na aanmelding vindt er een toetsing plaats. 
 

Eisen aan het bedrijf 
Je werkt bij een bedrijf en doet daar de benodigde competenties op. Dat bedrijf dient te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zoals verschillende disciplines in huis hebben. Denk aan ontwerpen, construeren, productie en projecten. Ook moet je kunnen doorgroeien naar een hbo-functie en samenwerken met andere hbo'ers. De bedrijfsbegeleider moet minimaal beschikken over een hbo-diploma en de organisatie dient je alle ruimte te geven om jouw opleiding in 4 jaar af te ronden.

Instroommoment

De opleiding start in de week van 27 augustus. Maar let op:  schrijf je vóór 1 juli 2018 in.

Verkorte trajecten

Avans deeltijd wil met het onderwijs beter aansluiten bij de behoeften van de student en neemt daarom deel aan de landelijke pilot flexibel hoger onderwijs, speciaal gericht op werkende volwassenen

Deze pilot biedt ruimte om opleidingen meer te flexibiliseren en af te stemmen op de behoeftes van mensen die naast hun werk en privéleven willen investeren in hun toekomst door zich op- of om te scholen. Door te sturen op output (de zogenaamde leeruitkomsten) in plaats van op input en proces (het onderwijsprogramma in jaren) , ontstaat ruimte om te differentiëren in opleidingstrajecten en deze meer in te richten op maat van de individuele student of groepen studenten. Het gaat om wat men moet kennen en kunnen, niet om waar, hoe en in hoeveel tijd men dat leert.

We werken dus met leeruitkomsten waarin is vastgelegd wat je moet kennen en kunnen. Het werken met leeruitkomsten maakt het mogelijk opleidingstrajecten meer af te stemmen op de situatie en de behoefte van de student en (indien van toepassing) zijn werkgever. Er komt meer ruimte om de opleidingen voor volwassenen verder te flexibiliseren door, naast contactonderwijs, te gaan werken met online leren en het leren op de werkplek te versterken.

Ook komt er meer ruimte om aan te sluiten op wat volwassen studenten al kennen en kunnen. Door te werken met validering van resultaten uit leren buiten de opleiding (door werkervaring, cursussen en trainingen e.d.) wordt in kaart gebracht welke leeruitkomsten de student aantoonbaar al heeft gerealiseerd en dus in het opleidingstraject niet meer hoeft te leren. Hierdoor wordt het mogelijk om je opleidingstraject te verlichten en mogelijk ook te verkorten. De studieadviseur van de betreffende opleiding kan je hier meer informatie over geven.

Beschik je al over een bachelordiploma, dan kan het zijn dat je een hoger bedrag aan collegegeld moet betalen. 

Toelatingsprocedure

Je schrijft je ieder jaar weer in via www.studielink.nl

Intakegesprek

Na je inschrijving bij DUO / Studielink krijg je van Avans een aantal opdrachten toegestuurd. Deze opdrachten moet je thuis maken en naar Avans sturen.

Daarna maken we met jou een afspraak voor een intake gesprek met een docent Werktuigbouwkunde. Tijdens dit gesprek worden de resultaten van de toets besproken alswel jouw voortraject en werkervaring. We beantwoorden dan ook met plezier jouw vragen en je krijgt een persoonlijk advies over aanvullende scholing.

21+ Toets

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder? Je kunt dan worden toegelaten aan de hand van een assessment bij onderzoeksbureau AOB Compaz.

Meer opleidingen in Technische Opleidingen:
 • Mechatronica

  Je bent praktisch ingesteld en hebt interesse in verschillende technische disciplines. Als mechatronicus begrijp je bovendien hoe deze disciplines (elektrotechniek, werktuigbouwkunde en technische informatica) effectief samenkomen in mechanische constructies.

  Niveau: Bachelor Locatie: Breda Inschrijven: vóór 15 juli